Документ v0032500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.02.2019  № 32

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України” та з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до:

1) пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами):

слово “уповноваженими” виключити;

2) Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами):

у назві та преамбулі слово “уповноваженими” виключити;

у пункті 1 слова “уповноваженого”, “міжбанківському” виключити;

3) постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 “Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони “Крим” (зі змінами):

у преамбулі слова та цифри “розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” замінити словами та цифрами “статей 3, 5, 6, 7 Закону України “Про валюту і валютні операції”;

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою з тимчасово окупованої території України (вільної економічної зони “Крим”) та отримала передбачену законодавством України довідку, що підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, є резидентом України. Для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України слід уважати фактичне місце проживання/перебування, зазначене в довідці”;

у пункті 6:

в абзаці восьмому слова “рахунок цієї юридичної особи, відкритий” замінити словами “рахунки цих юридичних осіб - суб’єктів Криму, відкриті”;

в абзаці десятому слова “юридичною особою” замінити словами “юридичною особою - суб’єктом Криму”;

у пункті 10 слово “контролю” замінити словом “нагляду”;

4) преамбули постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 “Про затвердження Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” (зі змінами):

слова та цифри “статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами),” виключити;

5) Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 (зі змінами):

у пункті 1 слова та цифри “статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами),” виключити;

підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

“4) операція “своп” - операція з підтримки ліквідності (рефінансування) між Національним банком та банком з купівлі Національним банком іноземної валюти за гривні з одночасним зобов’язанням банку здійснити зворотну купівлю цієї іноземної валюти з фіксацією умов цих операцій під час укладення договору;”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Операції “своп” між Національним банком і банком здійснюються з доларами США та євро.”.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

В.о. Голови

К. Рожковавгору