Документ v0032359-16, попередня редакція — Редакція від 16.08.2017, підстава - v0160359-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2016 року № 32

Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 313 від 14.07.2016
№ 395 від 23.09.2016
№ 408 від 07.10.2016
№ 160 від 16.08.2017}

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори та належної організації підготовки і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у частині їх призначення, відповідно до статей 4 - 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини сьомої статті 14, частин п’ятої - восьмої статті 15, пунктів 1, 1-1, 4, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 – 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

1. Затвердити Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 1).

2. Встановити форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 2).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 року № 231 "Про Роз’яснення щодо деяких питань призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів".

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних, міських виборчих комісій, а також обласним радам та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 лютого 2016 року № 32

ПОРЯДОК
призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

Цей Порядок визначає процедуру призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та сільських, селищних, міських голів за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів (далі відповідно – звернення, перші місцеві вибори).

1. Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. За змістом частини шостої вказаної статті перші місцеві вибори призначаються на неділю.

З урахуванням зазначених положень Закону за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цьому Порядку, а також враховуючи, що вирішення питання щодо призначення перших місцевих виборів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів двічі на рік - на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. За наявності на кінець бюджетного року залишку бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії:

ухвали суду про відкриття провадження в справі щодо оскарження рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду;

ухвали суду про вжиття заходів забезпечення позову шляхом, зокрема, заборони Центральній виборчій комісії приймати рішення/вчиняти дії щодо призначення перших місцевих виборів в об’єднаній територіальній громаді, зупинення дії рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду;

рішення суду першої інстанції, яке відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України не набрало законної сили,

Комісія в установленому порядку розглядає звернення щодо призначення перших місцевих виборів після набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили.

{Пункт 1 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

2. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у порядку, визначеному законом.

3. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії за встановленою нею формою (додаток 2).

Звернення повинно містити:

найменування територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади із зазначенням назв сіл, селищ, міст (адміністративно-територіальних одиниць) відповідних місцевих рад (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

перелік рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад із зазначенням дат, номерів та назв відповідних рішень або перелік відповідних рішень, прийнятих на місцевих референдумах;

найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради;

найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови;

відомості щодо належності територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, до суміжних районів, до суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, до суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.

Звернення підписується головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації або особою, яка його заміщує, із зазначенням найменування посади, дати підписання та скріпленням підпису відповідною печаткою. У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається  виконання обов'язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов'язків на зазначену особу.

{Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

4. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії (надсилається поштовим зв’язком, спецзв’язком, фельдзв’язком або передається уповноваженою особою) разом із супровідним листом щодо призначення перших місцевих виборів, який підписується тією самою особою, яка підписала звернення.

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

5. До звернення щодо призначення перших місцевих виборів додається оригінал (додаються оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками).

{Пункт 5 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

6. У разі прийняття рішення про призначення перших місцевих виборів цим самим рішенням Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу таких виборів. Рішення Центральної виборчої комісії про призначення та оголошення виборчого процесу перших місцевих виборів не пізніше наступного дня після дня його прийняття оприлюднюється відповідно в загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений Комісією спосіб.

7. Центральна виборча комісія встановлює відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку із цим приймає рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації у разі:

невідповідності звернення та/або доданих до нього документів, передбачених цим Порядком, вимогам Конституції, законів України та цього Порядку;

неподання разом із зверненням щодо призначення перших місцевих виборів оригіналу (оригіналів) або засвідченої копії (засвідчених копій) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками);

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

надходження до Центральної виборчої комісії рішення суду, що набуло законної сили, яким визнано незаконним рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду або рішення відповідної ради про скасування рішення про добровільне об’єднання в територіальну громаду;

призначення та/або оголошення про початок виборчого процесу чергових, позачергових, повторних чи проміжних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, або чергових, позачергових чи повторних виборів відповідного сільського, селищного, міського голови, або будь-яких місцевих виборів, що організовуються та проводяться хоча б на одній із виборчих дільниць, на якій організовуватимуться та проводитимуться перші місцеві вибори.

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 408 від 07.10.2016}

8. У разі неможливості призначення перших місцевих виборів у зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повідомляються листом за підписом Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії про розгляд Комісією відповідного звернення щодо призначення перших місцевих виборів після отримання Центральною виборчою комісією відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів.

{Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 313 від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії № 395 від 23.09.2016, № 160 від 16.08.2017}

9. У разі надходження до Центральної виборчої комісії звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо повернення відповідного звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації стосовно призначення перших місцевих виборів звернення щодо призначення перших місцевих виборів за дорученням Голови Центральної виборчої комісії разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Комісії.

{Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 лютого 2016 року № 32
у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 16 серпня 2017 року № 160

ЗВЕРНЕННЯ

{Форма звернення із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 313 від 14.07.2016; в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 160 від 16.08.2017}вгору