Документ v0032359-16, перша редакція — Прийняття від 12.02.2016
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2016 року № 32

Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори та належної організації підготовки і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у частині їх призначення, згідно з пунктом 29 частини першої статті 85, пунктом 13 частини першої статті 92, частиною першою статті 133 Конституції України, статтями 4 – 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частиною шостою статті 14, частинами четвертою, сьомою статті 15, пунктами 1, 1-1, 4, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 – 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 1).

2. Встановити форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 2).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 року № 231 "Про Роз’яснення щодо деяких питань призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів".

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних, міських виборчих комісій, а також обласним радам та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 лютого 2016 року № 32

ПОРЯДОК
призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

Цей Порядок визначає процедуру призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та сільських, селищних, міських голів за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів (далі відповідно – звернення, перші місцеві вибори).

1. Згідно з частиною шостою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. За змістом частини п’ятої цієї статті перші місцеві вибори призначаються на неділю.

Відтак вирішення питання щодо призначення перших місцевих виборів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії.

За зверненнями, які відповідають вимогам Конституції, законів України, а також цього Порядку, Комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів на останню неділю відповідного місяця.

З метою своєчасного фінансування перших місцевих виборів, ураховуючи положення частини дванадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України щодо втрати чинності бюджетними призначеннями після закінчення бюджетного періоду, який згідно з частиною першою статті 3 цього Кодексу починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року, перші місцеві вибори не призначаються на останню неділю грудня та на останню неділю січня.

2. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у порядку, визначеному законом.

3. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії за встановленою нею формою (додаток 2).

Звернення повинно містити:

найменування територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади із зазначенням назв сіл, селищ, міст (адміністративно-територіальних одиниць) відповідних місцевих рад (із зазначенням району/міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення);

перелік рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад із зазначенням дат, номерів та назв відповідних рішень або перелік відповідних рішень, прийнятих на місцевих референдумах;

найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради;

найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови;

відомості щодо належності територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, до суміжних районів, до суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, до суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.

Звернення підписується головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації або особою, яка його заміщує, із зазначенням найменування посади, дати підписання та скріпленням підпису відповідною печаткою.

4. Звернення вноситься до Центральної виборчої комісії (надсилається поштовим зв’язком, спецзв’язком, фельдзв’язком або передається уповноваженою особою) разом із супровідним листом щодо призначення перших місцевих виборів, який підписується тією самою особою, яка підписала звернення.

У разі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст суміжних районів або добровільного об’єднання територіальних громад суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або добровільного об’єднання територіальних громад суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення у супровідному листі зазначаються дата, номер та назва постанови Верховної Ради України про встановлення (зміну) меж суміжних районів або про встановлення (зміну) меж суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення або суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.

5. До звернення додаються оригінали (засвідчені копії) таких документів:

постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок щодо відповідності проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом з відповідним висновком;

звернень сільських, селищних, міських голів територіальних громад, у яких ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів;

рішень сільських, селищних, міських рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду або прийняте місцевим референдумом рішення про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад (у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі).

6. У разі прийняття рішення про призначення перших місцевих виборів цим самим рішенням Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу таких виборів. Рішення Центральної виборчої комісії про призначення та оголошення виборчого процесу перших місцевих виборів не пізніше наступного дня після дня його прийняття оприлюднюється відповідно в загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений Комісією спосіб.

7. Центральна виборча комісія встановлює відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку із цим приймає рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації у разі:

невідповідності звернення та/або доданих до нього документів, передбачених цим Порядком, вимогам Конституції, законів України та цього Порядку;

неподання разом із зверненням оригіналів (засвідчених копій) документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку;

надходження до Центральної виборчої комісії рішення суду, що набуло законної сили, яким визнано незаконним рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду або рішення відповідної ради про скасування рішення про добровільне об’єднання в територіальну громаду;

надходження звернення після призначення та/або оголошення про початок виборчого процесу чергових, позачергових, повторних чи проміжних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної громади, або чергових, позачергових чи повторних виборів відповідного сільського, селищного, міського голови, або будь-яких місцевих виборів, що організовуються та проводяться хоча б на одній із виборчих дільниць, на якій організовуватимуться та проводитимуться перші місцеві вибори.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 лютого 2016 року № 32

ЗВЕРНЕННЯвгору