Про стан організації здійснення правосуддя у Львівській області
Постанова Верховного суду України; Рада суддів України від 14.11.200331
Документ v0031700-03, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2003

                                                          
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.11.2003 N 31

Про стан організації здійснення правосуддя
у Львівській області

Відповідно до Розпорядження Президента України від 27.07.96
N 208/96-рп ( 208/96-рп ) "Про забезпечення судів приміщеннями"
виконавча влада (Кабінет Міністрів й органи виконавчої влади на
місцях) ще сім років тому мала вирішити питання щодо судів,
розташованих в аварійних приміщеннях і таких, що не відповідають
вимогам судочинства. У названому розпорядженні було зазначено,
зокрема, що 13 приміщень місцевих судів Львівської області не
придатні до здійснення правосуддя, а Пустомитівський районний,
Самбірський міський і Галицький районний суди м. Львова
перебувають в аварійних приміщеннях. Станом на 01.07.2003 стосовно
чотирьох судів із цього списку, а саме: Бродівського,
Дрогобицького, Стрийського, Шевченківського районних -
розпорядження Президента України не виконано. Самбірський районний
суд і по нинішній день розташований в аварійному приміщенні. Донині не мають власних приміщень Сихівський районний суд м.
Львова та Господарський суд Львівської області. Миколаївський районний суд здійснює правосуддя у приміщенні
гуртожитку, займаючи незначну частину першого поверху. Фактично в таких же умовах працює Дрогобицький районний суд.
Цей суд не має елементарних умов для своєї діяльності, оскільки на
четверо суддів наявний лише один зал судових засідань, двоє суддів
займають один кабінет, архів перебуває у вогкому підвальному
приміщенні, секретарі судових засідань не мають умов для виконання
покладених на них обов'язків. Стрийський районний суд займає третій поверх житлового
будинку, який потребує капітального ремонту. Таке розміщення суду
не дає можливості забезпечити нормальні умови для його діяльності.
У суді наявний лише один зал судових засідань на п'ятеро суддів.
Працівники суду також не мають достатніх умов для роботи. Не відповідає вимогам здійснення судочинства
інженерно-технічне обладнання судів. Не всі суди мають грати на
вікнах, металеві огорожі, засоби телефонного зв'язку та
сигналізацію в залах судових засідань, що ускладнює розгляд
кримінальних справ щодо осіб, які тримаються під вартою. Жоден місцевий суд не має необхідної кількості відповідно
обладнаних залів судових засідань, достатньої кількості кабінетів
для суддів та їх помічників, секретарів судових засідань, інших
працівників судів, учасників процесу, для розміщення конвою та
осіб, що тримаються під вартою, а також свідків тощо. У процесі вивчення стану матеріально-технічного забезпечення
судів області встановлено, що протягом 2001 - 2002 рр. кошти із
Державного бюджету України на проведення ремонтів приміщень судам
не виділялися взагалі. У поточному році на зазначені потреби має
бути виділено 31 тис. 600 грн., тоді як заборгованість за
попередні роки становить 24 тис. 331 грн. Фактично ж у I півріччі
2003 р. на проведення поточних ремонтів (крім витрат на
Миколаївський районний суд) було надано тільки 11 тис. грн. Лише
окремі суди отримали незначні суми грошей від місцевих органів
влади, які в основному були витрачені на забезпечення
безпосередньої діяльності суду. Меблі, якими забезпечено суди
області, в тому числі й обладнання залів судових засідань,
застарілі, потребують ремонту або негайної заміни, оскільки давно
минули визначені для них строки експлуатації. Кошторисні призначення на 2003 р. по місцевих судах області
визначено в сумі 5 млн. 831 тис. 470 грн., з них на оплату праці
виділено 3 млн. 526 тис. 820 грн. при потребі у 4 млн. 710 тис.
грн. На виплату довічного утримання кошторисом передбачено 473
тис. 350 грн., тоді як потреба на рік у цих коштах становить майже
600 тис. грн. У I півріччі 2003 р. видатки на електроенергію та комунальні
послуги були профінансовані в сумі 113 тис. 900 грн., що дало
змогу територіальному управлінню ДСА у Львівській області сплатити
по рахунках, які надійшли на кінець I півріччя. Водночас
залишилася заборгованість з цих видатків за 2002 р. у сумі 81 тис.
486 грн., яку зазначеному управлінню було передано обласним
управлінням юстиції. Найгірше фінансуються поштові видатки та послуги телефонного
зв'язку. Всього кошторисом на I півріччя 2003 р. на названі цілі
передбачено 17 тис. 300 грн., тоді як заборгованість з оплати цих
послуг лише за попередній рік становить 72 тис. 866 грн. Видатки на відрядження профінансовані в сумі 4 тис. 700 грн.
при потребі у 26 тис. 640 грн. Заборгованість з цих видатків
становить 10 тис. 700 грн. Жоден із судів області не забезпечений канцелярським
приладдям, оскільки кошти на його придбання судам у 2001 - 2002
рр. не виділялися зовсім. За даними територіального управління ДСА в області,
кошторисні витрати на придбання зазначених матеріалів, обладнання
та інвентарю на 2003 р. передбачені в сумі 45 тис. 200 грн., проте
потреба у фінансуванні цих витрат місцевих судів зумовлює
збільшення цих коштів майже в чотири рази. Інженерне обладнання в судах застаріле, потребує поточних і
капітальних ремонтів, не забезпечує елементарних умов для
нормальної роботи суддів і працівників суду. Наприклад,
Залізничний районний суд м. Львова у зимовий період 2002 - 2003
рр. взагалі не опалювався. В окремих судах відсутні обладнані
туалетні кімнати для громадян, конвою, інших осіб, які перебувають
у суді. В окремих судах немає достатньої кількості сейфів для
зберігання справ та інших документів, а суд Сихівського району м.
Львова не забезпечений ними взагалі. Суди області майже не забезпечені комп'ютерною, офісною та
копіювальною технікою. Лише в деяких судах комп'ютери та
копіювальна техніка придбані за рахунок держави. В основному всі
комп'ютери були придбані суддями і працівниками апарату за власні
кошти. Копіювальна техніка в судах практично відсутня. Друкарські
машинки старі, фактично всі вони відпрацювали визначений для них
строк експлуатації, а тому потребують термінової заміни. За даними
територіального управління ДСА, на час перевірки в місцевих судах
області перебувають на балансі всього 25 факсів, 21 комп'ютер, 14
принтерів, 20 ксероксів та один сканер. Такої кількості
комп'ютерної, офісної техніки для 174 суддів та 32 місцевих судів
області явно недостатньо. Жоден із місцевих судів області не забезпечений транспортними
засобами. 25 суддів місцевих судів і двоє суддів апеляційного суду не
забезпечені житлом, 5 суддів місцевих судів та двоє суддів
апеляційного суду потребують поліпшення житлових умов. Судді не
забезпечуються службовим обмундируванням, не отримують путівок на
санаторно-курортне лікування, не закріплені за спеціалізованими
медичними закладами. Коштів на зазначені цілі взагалі не
передбачено Суди не мають належного інформаційного забезпечення. Зокрема,
у багатьох з них відсутні кодекси, інша юридична література, в
тому числі й "Вісник Верховного Суду України". Відсутні також
передбачені законом бібліотеки та фінансова можливість своєчасного
забезпечення судів у необхідній кількості такими газетами, як
"Урядовий кур'єр" і "Голос України". Надзвичайно скрутне фінансове, матеріально-технічне та
інформаційне забезпечення судів вкрай негативно позначається на
якості здійснення правосуддя і є однією з причин несвоєчасного
розгляду судових справ. Від цього залежить і рівень організації
діяльності судів. Так, із порушенням строків, передбачених статтями 241, 256
КПК України ( 1003-05 ), судами розглянуто 790 кримінальних справ,
або 8,63 % від кількості справ, що перебували на розгляді в судах
області. Найбільшу кількість справ із порушенням строків розглянуто в
Жовківському районному суді. Із 257 кримінальних справ, що
надійшли до цього суду в 2002 р., 255, або 95,1 %, розглянуто з
порушенням строків. У 2001 р. всі 397 кримінальних справ
розглянуті цим судом з порушенням встановлених законодавством
строків. Із порушенням строків розглядалися також кримінальні справи
Личаківським, Франківським, Залізничним районними судами м.
Львова, Яворівським, Сокальським районними судами області. Так, в
останньому із 57 справ 32,7 %, або третина справ, була розглянута
з порушенням цих строків. У 2002 р. у строк понад шість місяців
місцевими судами розглянуто 231 справу. Водночас слід зазначити, що деякі судді не завжди
дотримуються передбаченого законом порядку провадження у
кримінальних, цивільних та адміністративних справах, особливо
вимог стосовно підготовки справ до судового розгляду, про
всебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин справи, належну
оцінку доказів і дотримання строків розгляду справ, що призводить
до невиправданої тяганини та порушення прав свобод громадян. У ряді випадків судові помилки, упущення та недоліки є
наслідком низького професійного рівня окремих суддів,
неорганізованості й недбалості деяких із них. Прикладом неналежної організації судового процесу є розгляд
суддею Червоноградського міського суду Скавронським С. І. (він же
- голова суду) справи за обвинуваченням Слуки С. І. у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 165 та статтями 19, 172 КК України
( 1001-05, 1002-05 ) (справа щодо загибелі дітей у кінотеатрі). Ця
справа надійшла до суду 27.11.2000, і з самого початку перебувала
у провадженні судді Скавронського С. І. і на час закінчення
перевірки по суті розглянута не була. У справі було заявлено два
відводи головуючому, після відхилення яких з травня 2001 р. справа
відкладалася понад 15 разів для виклику потерпілих, свідків,
виконання приводів та у зв'язку з неявкою обвинуваченого і його
захисника. 16.05.2002 провадження у справі було зупинено у зв'язку
із задоволенням клопотання підсудного про фіксування процесу
технічними засобами та відсутністю таких засобів у суді. Протягом
року суд не був забезпечений технічними засобами, а суддя не
вживав заходів до забезпечення фіксування процесу технічними
засобами, тому справа протягом року залишалася без розгляду. І
лише після планового забезпечення суду технічними засобами розгляд
справи почався знову. У провадженні Дрогобицького міського суду перебуває справа за
позовом Сенів Є. М. до Порубай П. Г. та інших про виселення з
наданням іншого житла, яка надійшла до суду 14.09.92. На день
перевірки рішення у справі прийнято не було. Є випадки недбалого ведення журналів судових засідань, коли в
них наявні записи про дії суду, які не передбачені нормами
процесуального права (оголошення перерви або відкладення справи на
невизначений строк виявлено в Дрогобицькому міському суді - голова
Войціховський А. Б.). Всього на кінець 2002 р. в судах залишилися не розглянутими
1452 справи. Значну частину нерозглянутих своєчасно кримінальних
справ становлять ті, провадження в яких призупинено у зв'язку з
розшуком підсудних чи проведенням судової експертизи. На стан правосуддя вкрай негативно впливають і такі чинники,
як невиправдано довгий період призначення та обрання суддів,
збільшення навантаження з розгляду справ на одного суддю,
несвоєчасне виконання органами внутрішніх справ постанов судів про
примусовий привід учасників судового процесу та свідків. У 2002 р. змінено вироки місцевих судів щодо 100 осіб (1,3 %
від загальної кількості засуджених) та скасовано - щодо 39 осіб
(0,5 %). У I півріччі 2003 р. із постановленням вироків розглянуто
2641 кримінальну справу. За цей період змінено вироки стосовно 49
осіб, скасовано - щодо 33 осіб. Отже, при зменшенні кількості
постановлених вироків кількість осіб, стосовно яких у I півріччі
2003 р. вироки були скасовані, збільшилася. Найчастіше змінювалися та скасовувалися вироки місцевих судів
м. Львова (за винятком Сихівського районного суду м. Львова), а
також Жовківського районного суду, Червоноградського та
Стрийського міських судів. Судами також порушуються цивільно-процесуальні строки.
Зокрема, 2002 р. 3657 справ (4,4 %) було розглянуто з порушенням
зазначених строків. Галицький районний суд м. Львова із порушенням строків
розглянув 573 справи (12,3 %), Кам'янсько-Бузький районний - 240
справ (10,9 %), Старосамбірський районний - 62 справи (10,8 %). Мали місце і випадки, коли цивільні справи не були вирішені в
судах протягом декількох років. Станом на 01.07.2003 р. в Галицькому районному суді м. Львова
134 справи перебувають у провадженні понад рік, у Пустомитівському
районному - 76 таких справ, у Сокальському районному - 68 справ, у
Жовківському районному - 45 справ. Не завжди належним чином розглядаються посадовими особами
апеляційного суду, територіального управління ДСА і ради суддів
області звернення та скарги громадян на незадовільний стан
організації роботи місцевих судів. Це питання ще недостатньою
мірою контролюється радою суддів області. Президія Верховного Суду України та президія Ради суддів
України, керуючись статтями 54, 116 Закону "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Інформувати Президента України про неналежне виконання
його Розпорядження від 27.07.96 "Про забезпечення судів
приміщеннями" ( 208/96-рп ) у частині, що стосується забезпечення
діяльності судів у Львівській області, для відповідного
реагування, направивши копію цієї постанови.
2. Направити копію даної постанови Голові Верховної Ради та
Прем'єр-міністру, а також опублікувати її текст у засобах масової
інформації.
3. Запропонувати голові апеляційного суду Львівської області
ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності голови Червоноградського міського суду
Скавронського С. І., а Раді суддів України - про доцільність
перебування його на посаді голови зазначеного суду.
4. Взяти до уваги, що стосовно голови Дрогобицького міського
суду Войціховського А. Б. головою апеляційного суду Львівської
області ініційоване подання до регіональної кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Львівського округу про порушення
питання щодо його звільнення з посади голови зазначеного суду та
від обов'язків судді.
5. Державній судовій адміністрації України протягом 2003 р.
надати допомогу територіальному управлінню ДСА у Львівській
області в організаційному, кадровому та фінансовому забезпеченні
діяльності місцевих судів області.
6. Апеляційному суду Львівської області, раді суддів та
територіальному управлінню ДСА у Львівській області протягом
першого півріччя 2004 р. вивчити стан організації діяльності з
розгляду судових справ та матеріально-технічного забезпечення
Галицького, Франківського, Личаківського районних судів м. Львова,
Жовківського, Сокальського районних судів, заслухати інформацію
голів зазначених судів із даного питання та вжити заходів до
вдосконалення роботи цих судів. За наслідками вивчення стану
організації розгляду справ у Жовківському районному суді вирішити
питання щодо відповідності судді Пака В. М. займаній посаді голови
суду.
7. Раді суддів України в порядку контролю в I кварталі 2004
р. заслухати інформацію голови Ради суддів Львівської області та
начальника територіального управління ДСА у Львівській області про
стан організації здійснення правосуддя і матеріально-технічного
забезпечення суддів.
8. Звернути увагу Міністра внутрішніх справ України на
необхідність усунення фактів невиконання органами внутрішніх справ
постанов суду про примусовий привід у судове засідання свідків,
потерпілих тощо, а Міністра юстиції України - на підвищення
оперативності експертних органів при проведенні судових експертиз
за постановами місцевих судів.
9. Постанову спільного засідання Президії Верховного Суду
України і президії Ради суддів України довести до відома всіх
суддів України.
Голова Верховного Суду
України В.Маляренко
Голова Ради суддів України В.Кривенковгору