Документ v0031500-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.03.2018  № 31

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою нормативно-правового врегулювання проведення Національним банком України політики поступової лібералізації валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт “ж” пункту 1.3 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти “з”, “и”, “і” уважати відповідно підпунктами “ж”, “з”, “и”;

2) абзац двадцять третій пункту 7.3 глави 7 виключити;

3) у главі 9:

абзац двадцять другий пункту 9.1 виключити;

пункт 9.25 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9.26 - 9.30 уважати відповідно пунктами 9.25 - 9.29.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

3. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2017 року № 129 “Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень” (зі змінами) доповнити новим підпунктом такого змісту:

“18) за кредитом/позикою за умови, що в реалізації такого кредиту/позики (повністю або частково) бере участь (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава, що має офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s).”.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 2, який набирає чинності з 01 травня 2018 року. Пункт 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України. Пункт 3 цієї постанови діє до 13 червня 2018 року (включно).

Голова

Я.В. Смолійвгору