Документ v0031359-14, поточна редакція — Редакція від 02.02.2019, підстава - v0194359-19

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2014 року № 31

Про вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 194 від 02.02.2019}

З метою забезпечення належних умов роботи окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України, відповідно до пункту 5 частини другої статті 25, частин двадцятої, двадцять першої статті 28, частини першої статті 39, статті 74 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

1. Встановити:

Вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів Президента України (додаток 1);

Норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (додаток 2);

Види послуг, які виборчі комісії з виборів Президента України можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України (додаток 3).

2. Встановити, що Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, встановлені постановою Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року № 5, застосовуються до приміщень дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній пенітенціарній службі України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України після їх утворення.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2014 року № 31

ВИМОГИ
до приміщень окружних виборчих комісій з виборів Президента України

1. Окружні виборчі комісії з виборів Президента України забезпечуються приміщеннями, що складаються не менш як з трьох робочих кімнат, які розміщені в одній будівлі, відповідають встановленим санітарним нормам і технічним вимогам, забезпечені електропостачанням, обладнані засобами протипожежної безпеки.

2. Кімната для проведення засідань комісії повинна мати площу не менше 80 кв. м, інші окремі кімнати - не менше 30 кв. м кожна.

3. Приміщення окружних виборчих комісій з виборів Президента України повинні бути:

- обладнані не менш як чотирма встановленими та підключеними телефонними лініями з окремими телефонними номерами та однією лінією доступу до мережі Інтернет;

- придатні для розміщення в них обладнання (робочих столів, стільців, комп’ютерної та офісної техніки тощо) за встановленими нормами;

- придатні для зберігання виборчих бюлетенів відповідно до вимог закону.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2014 року № 31

НОРМИ
забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями

1. Для забезпечення роботи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, інші матеріальні цінності:

1) окружній виборчій комісії:

Державний Прапор України;

легковий автомобіль;

столи (не менше 7);

стільці (не менше 65);

телефонні апарати (не менше 3);

факсовий апарат;

копіювальний апарат (монохромний, придатний для друкування 30 - 40 копій формату А4 за хвилину та до 200 тисяч аркушів на місяць);

комп’ютери з оптичним дисководом (CD/DVD) та доступом до мережі Інтернет для ведення бухгалтерського обліку та діловодства (не менше 2);

принтер;

обладнання, необхідне для функціонування ЄІАС "Вибори";

сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації;

аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо);

медична аптечка;

засоби протипожежної безпеки;

стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

2) дільничній виборчій комісії:

Державний Прапор України;

легковий автомобіль;

столи (не менше 7);

столи для видачі бюлетенів під час голосування в день виборів (із розрахунку 2 столи на 500 виборців);

стільці (не менше 65);

телефонні апарати (не менше 2);

комп’ютер;

принтер;

сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації;

аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо);

медична аптечка;

засоби протипожежної безпеки;

стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії.

2. Виборчі комісії за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, забезпечуються такими матеріальними цінностями:

1) окружна виборча комісія:

вивіска;

печатка;

виборча документація та примірники Закону України "Про вибори Президента України" (у кількості, переданій Центральною виборчою комісією);

канцелярське приладдя (відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення виборів Президента України);

2) дільнична виборча комісія:

вивіска;

печатка;

штамп "ВИБУВ";

виборча документація та примірники Закону України "Про вибори Президента України" (у кількості, переданій Центральною виборчою комісією);

канцелярське приладдя (відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення виборів Президента України);

кабіни для таємного голосування (для виборчих дільниць із чисельністю виборців: до 500 осіб (малі) - не менше 2, від 500 до 1500 осіб (середні) - не менше 4, понад 1500 осіб (великі) - не менше 6);

виборчі скриньки для голосування (для виборчих дільниць із чисельністю виборців: до 500 осіб (малі) - не менше 2 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних); від 500 до 1500 осіб (середні) - не менше 3 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних); понад 1500 осіб (великі) - не менше 4 великих (стаціонарних) та 3 малих (переносних).

Для забезпечення голосування громадян з обмеженими фізичними можливостями в приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з шириною входу до неї 110 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування інвалідного візка.

3. Після припинення повноважень виборчих комісій відповідно до частини третьої статті 26 та частини третьої статті 27 Закону України "Про вибори Президента України" матеріальні цінності, які надавалися їм у користування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підлягають поверненню відповідним органам.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

4. Після припинення повноважень виборчих комісій відповідно до частини третьої статті 26 та частини третьої статті 27 Закону України "Про вибори Президента України" матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, передаються на зберігання до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 19 січня 2012 року № 4).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 березня 2014 року № 31

ВИДИ
послуг, які виборчі комісії з виборів Президента України можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України

1. Для забезпечення виконання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України визначених законодавством повноважень ними за рахунок коштів Державного бюджету України можуть закуповуватися такі послуги:

1) з транспортного обслуговування;

2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, факсимільного, абонентної плати), крім встановлення та підключення телефонних ліній;

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

3) з доступу до мережі Інтернет, крім встановлення та підключення;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

4) з оренди та утримання приміщень;

5) з передачі виборчої та іншої документації до місцевих державних архівних установ;

6) із залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.

2. Для забезпечення виконання дільничними виборчими комісіями з виборів Президента України визначених законодавством повноважень їм за рахунок коштів Державного бюджету України можуть закуповуватися такі послуги:

1) з транспортного обслуговування;

2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, факсимільного, абонентної плати), крім встановлення та підключення телефонних ліній;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 194 від 02.02.2019}

3) з оренди та утримання приміщень;

4) із залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору