Документ v0030500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.01.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.01.2016  № 30

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

Відповідно до статей 7, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 62/24839 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 11 розділу VII:

в абзаці першому слово "та" замінити словом "або";

в абзаці третьому слова "інших заходів впливу" замінити словами "заходу впливу, передбаченого розділом VIII цього Положення";

2) у розділі VIII:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк має право застосувати до об'єкта нагляду (оверсайта) такий захід впливу, як виключення з реєстру платіжних систем у разі:

невиконання Рішення або неусунення порушень, за які до об'єкта нагляду (оверсайта) були застосовані заходи впливу, передбачені розділами VI, VII цього Положення;

повторного (протягом року) невиконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що містять вимоги щодо зупинення здійснення фінансових операцій банками, небанківськими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про виключення об'єктів нагляду (оверсайта) з реєстру платіжних систем приймає Комітет з питань нагляду";

пункт 4 виключити;

3) у розділі ІХ:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про заборону здійснення об'єктом нагляду (оверсайта) діяльності в Україні приймає Комітет з питань нагляду.

Об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язаний припинити здійснювати свою діяльність в Україні в строки, установлені в цьому рішенні";

пункт 4 виключити.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) довести зміст цієї постанови до відома платіжних організацій платіжних систем та учасників/членів платіжних систем.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору