Документ v002v710-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2010

                   І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 
В И С Н О В О К
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за зверненням Верховної Ради України
про надання висновку щодо відповідності
законопроекту про внесення змін
до Конституції України (щодо строків повноважень
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів) вимогам статей 157 і 158
Конституції України (справа про внесення змін
до статей 136, 141 Конституції України)

м. Київ Справа N 1-37/2010
17 червня 2010 року
N 2-в/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича - доповідача, Джуня В'ячеслава Васильовича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на пленарному засіданні справу про надання висновку
щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (щодо строків повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів) (реєстр. N 4177 від 3 березня 2010 року) вимогам
статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159
Конституції України ( 254к/96-ВР ) стало звернення Верховної Ради
України згідно з Постановою "Про включення до порядку денного
шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) і про його
направлення до Конституційного Суду України" від 1 квітня
2010 року N 2002-VI ( 2002-17 ) для надання висновку щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (щодо строків повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів) вимогам статей 157 і 158 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Підставою для розгляду справи є необхідність надання
Конституційним Судом України висновку щодо відповідності
зазначеного законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Головіна А.С. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Верховна Рада України відповідно до Постанови "Про
включення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України
шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (щодо строків повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів) і про його направлення до Конституційного Суду
України" від 1 квітня 2010 року N 2002-VI ( 2002-17 ) (Голос
України, 2010 р., 7 квітня) (далі - Постанова) звернулася до
Конституційного Суду України з клопотанням дати висновок щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (щодо строків повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів) (далі - Законопроект) вимогам статей 157 і 158
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
У Законопроекті запропоновано зміни до частини першої
статті 136, частин першої, другої статті 141 Основного Закону
України ( 254к/96-ВР ) (розділ I), передбачено прикінцеві та
перехідні положення (розділ II) ( 254к/96-ВР ).
2. Свої позиції стосовно предмета звернення Верховної Ради
України висловили науковці Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету
імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича, Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України.
3. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) до повноважень Верховної Ради
України належить внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ) в межах і порядку, передбачених розділом XIII
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Законопроект про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ) розглядається Верховною Радою України за наявності
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності
законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції
( 254к/96-ВР ) (стаття 159 Основного Закону України)
( 254к/96-ВР ).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) не може бути змінена, якщо
зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи
на порушення територіальної цілісності України, а також в умовах
воєнного або надзвичайного стану (стаття 157 Основного Закону
України) ( 254к/96-ВР ).
У статті 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
законопроект про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ), який розглядався Верховною Радою України, і закон
не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не
раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього
законопроекту; Верховна Рада України протягом строку своїх
повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
4. Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені у
зверненні Верховної Ради України, виходить з такого.
4.1. З Постанови ( 2002-17 ) вбачається, що на шостій сесії
Верховної Ради України шостого скликання прийнято рішення про
направлення Законопроекту до Конституційного Суду України для
надання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (пункт 2).
Конституційний Суд України зазначає, що Законопроект на
предмет відповідності статтям 157 і 158 Конституції України
( 254к/96-ВР ) розглядається ним вперше.
Відповідно до пункту 3 Постанови ( 2002-17 ) питання щодо
прийняття Законопроекту включено до порядку денного наступної
чергової (сьомої) сесії Верховної Ради України шостого скликання,
що свідчить про те, що Верховна Рада України шостого скликання не
змінювала положення частини першої статті 136, частин першої,
другої статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Таким чином, Законопроект в цій частині відповідає вимогам
статті 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
4.2. У Законопроекті частину першу статті 136 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій редакції:
"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються
на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах,
становить п'ять років".
Змінами до частини першої статті 136 Конституції України
( 254к/96-ВР ) пропонується встановити конституційні засади
виборів та п'ятирічний строк повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.
4.3. У Законопроекті частини першу, другу статті 141
Конституції України ( 254к/96-ВР ) пропонується викласти в такій
редакції:
"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної
ради входять депутати, які обираються жителями села, селища,
міста, району, області на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати
якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого
виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно
сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий
орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень
сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових
виборах, становить п'ять років".
Змінами до частини першої статті 141 Конституції України
( 254к/96-ВР ) пропонується встановити замість існуючого
п'ятирічного строку повноважень депутатів сільських, селищних,
міських, районних, обласних рад п'ятирічний строк повноважень
зазначених рад, а змінами до частини другої цієї статті - замість
існуючого чотирирічного строку повноважень сільського, селищного,
міського голови п'ятирічний строк його повноважень.
4.4. Оцінюючи запропоновані Законопроектом зміни до чинної
редакції частини першої статті 136, частин першої, другої
статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо встановлення
п'ятирічного строку повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, сільської, селищної, міської, районної, обласної
ради, депутати яких обрані на чергових виборах, та сільського,
селищного, міського голови, обраного на чергових виборах,
Конституційний Суд України виходить з того, що у його Рішенні від
4 червня 2009 року N 13-рп/2009 ( v013p710-09 ) визначено, що
строки повноважень усіх представницьких органів мають загальний
характер і що обчислення цих строків здійснюється однаково,
незалежно від того, на чергових чи позачергових виборах обрано
склад представницького органу чи посадову особу. У цьому ж рішенні
зазначено, що винятки з конституційних положень, що передбачають
здійснення повноважень представницькими органами протягом
закріпленого в них строку, можуть бути встановлені лише шляхом
внесення відповідних змін до Основного Закону України
( 254к/96-ВР ). Тому внесення Законопроектом змін до порядку
обчислення строків повноважень представницьких органів чи
посадової особи залежно від виду проведення місцевих виборів
(чергові, позачергові, повторні, проміжні або перші) цілком
узгоджується з наведеними правовими позиціями.
Отже, Конституційний Суд України вважає, що Законопроект у
цій частині відповідає вимогам статті 157 Основного Закону України
( 254к/96-ВР ).
4.5. Конституційний Суд України також визначив, що
запропоновані в Законопроекті зміни до частини першої статті 136,
частин першої, другої статті 141 Конституції України
( 254к/96-ВР ) не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України. На момент надання
висновку в державі не введено воєнного або надзвичайного стану.
Таким чином, Законопроект в цій частині відповідає вимогам
статті 157 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
5. Крім того, Законопроект містить прикінцеві та перехідні
положення такого змісту:
"II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дія частини першої статті 136, частин першої і другої
статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в редакції цього
Закону поширюється на депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у місті (у
разі їх створення), районних, обласних рад, сільських, селищних,
міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року.
3. Повноваження сільських, селищних, міських, районних у
місті (у разі їх створення), районних, обласних рад, депутати яких
обрані на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також на
позачергових, перших, повторних та проміжних виборах у період від
березня 2006 року до дня проведення чергових виборів 27 березня
2011 року, припиняються в день відкриття першої сесії відповідної
ради, обраної на чергових виборах 27 березня 2011 року, крім
випадків дострокового припинення їх повноважень відповідно до
закону.
4. Повноваження сільських, селищних, міських голів, обраних
на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також на позачергових,
перших та повторних виборах у період від березня 2006 року до дня
проведення чергових виборів 27 березня 2011 року, припиняються в
момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної на чергових
виборах 27 березня 2011 року, крім випадків дострокового
припинення їх повноважень відповідно до закону".
Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо
відповідності розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"
Законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України
( 254к/96-ВР ), виходить з такого.
Пункт 1 розділу II Законопроекту встановлює порядок набрання
ним чинності і є його невід'ємною частиною, тому є таким, що
відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Зі змісту пунктів 2, 3, 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні
положення" Законопроекту вбачається, що законодавець визначає
єдину дату проведення голосування на чергових виборах сільських,
селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення),
районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів -
27 березня 2011 року і загальний порядок припинення повноважень
сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх
створення), районних, обласних рад та сільських, селищних, міських
голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також
на позачергових, перших, повторних та проміжних виборах у період
від березня 2006 року до дня проведення чергових виборів
27 березня 2011 року.
Отже, законодавець, встановлюючи регулювання пунктами 2, 3, 4
розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Законопроекту
правовідносин у сфері припинення повноважень сільських, селищних,
міських голів, виходить із п'ятирічного строку їх повноважень,
передбачених абзацом третім пункту 2 розділу I Законопроекту, хоча
згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) строк їх повноважень
становить чотири роки (частина друга статті 141) ( 254к/96-ВР ).
Згідно з правовою позицією, викладеною Конституційним Судом
України у Рішенні від 10 червня 2009 року N 14-рп/2009
( v014p710-09 ), строки проведення виборів є важливим інститутом
гарантії реалізації виборчих прав громадян, а відміна виборів до
органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх
проведення з підстав, не передбачених законом, є порушенням цих
прав громадян (абзац третій пункту 5 мотивувальної частини)
( v014p710-09 ).
Таким чином, пункти 2, 3, 4 розділу II "Прикінцеві та
перехідні положення" Законопроекту не відповідають вимогам частини
першої статті 157 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Конституційний Суд України вважає, що регулювання
законодавцем правовідносин, пов'язаних з датою проведення
голосування на виборах органів і посадових осіб місцевого
самоврядування, а також з припиненням їх повноважень, має
здійснюватися відповідно до пункту 30 частини першої статті 85,
статті 91, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ) тільки після внесення запропонованих до неї змін
шляхом прийняття окремого правового акта, а не законопроекту,
передбаченого розділом XIII "Внесення змін до Конституції України"
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).
Керуючись статтями 157, 158, 159 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статтями 51, 63, 66, 67, 69 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
д і й ш о в в и с н о в к у:
1. Визнати законопроект про внесення змін до Конституції
України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів) (реєстр. N 4177 від 3 березня 2010 року )( 2002-17 )
таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України
( 254к/96-ВР ), яким пропонується:
"I. Внести до Конституції України ( 254к/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141; 2005 р., N 2,
ст. 44) такі зміни:
1) частину першу статті 136 викласти у такій редакції:
"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються
на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах,
становить п'ять років";
2) частини першу і другу статті 141 викласти у такій
редакції:
"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної
ради входять депутати, які обираються жителями села, селища,
міста, району, області на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати
якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого
виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно
сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий
орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень
сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових
виборах, становить п'ять років".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
2. Визнати пункти 2, 3, 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні
положення" законопроекту про внесення змін до Конституції України
(щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (реєстр.
N 4177 від 3 березня 2010 року) ( 2002-17 ) такими, що не
відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
3. Висновок Конституційного Суду України у справі за
зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (щодо строків повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів) (реєстр. N 4177 від 3 березня 2010 року) вимогам
статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) є обов'язковим
до виконання, остаточним і не може бути оскаржений.
Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню
у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору