Документ v002u710-11, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням
громадянина Тропанця Євгена Анатолійовича
щодо офіційного тлумачення положень
частини першої статті 293
Цивільного процесуального кодексу України
в системному зв'язку з пунктами 2, 8 частини третьої
статті 129 Конституції України

м. Київ Справа N 2-2/2011
2 лютого 2011 року
N 2-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Лилака Дмитра Дмитровича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича - доповідача, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Тропанця Євгена Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень
частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1618-15 ) стосовно апеляційного оскарження ухвали суду
першої інстанції про задоволення заяви про видачу виконавчого
листа на підставі рішення третейського суду в системному зв'язку з
пунктами 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Овчаренка В.А. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Тропанець Євген Анатолійович звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положень частини першої статті 293 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (далі - Кодекс) щодо
апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про
задоволення заяви про видачу виконавчого листа на підставі рішення
третейського суду в системному зв'язку з пунктами 2, 8 частини
третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень
суб'єкт права на конституційне звернення обґрунтовує наявністю
неоднозначного їх застосування судами. На підтвердження своїх
доводів Тропанець Є.А. посилається на ухвалу Дніпровського
районного суду міста Києва від 29 грудня 2008 року, якою
задоволено заяву акціонерного комерційного банку соціального
розвитку "Укрсоцбанк" в особі філії цього банку про видачу
виконавчого листа на підставі рішення постійно діючого
третейського суду. В резолютивній частині цієї ухвали зазначено,
що вона підлягає апеляційному оскарженню. В іншій ухвалі цього
суду від 12 серпня 2010 року про задоволення заяви Публічного
акціонерного товариства "Укрсоцбанк" про видачу виконавчого листа
на підставі рішення третейського суду міститься припис, що ухвала
оскарженню не підлягає.
Тропанець Є.А. вважає, що таке неоднозначне застосування
положень частини першої статті 293 Кодексу ( 1618-15 ) може
призвести до порушення його конституційних прав і свобод.
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 19 січня 2011 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення щодо
офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України судами
України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело
до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94)
( 422/96-ВР ).
Під час попередньої підготовки матеріалів справи до розгляду
колегією суддів Конституційного Суду України встановлено, що
ухвала Дніпровського районного суду міста Києва від 12 серпня
2010 року про видачу виконавчого листа на підставі рішення
третейського суду за заявою Публічного акціонерного товариства
"Укрсоцбанк" була оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційний
суд міста Києва ухвалою від 16 грудня 2010 року поновив строк
апеляційного оскарження і прийняв справу до розгляду, що свідчить
про відсутність неоднозначного застосування цим судом положень,
які Тропанець Є.А. просить витлумачити.
Таким чином, виявилася невідповідність конституційного
звернення вимогам статті 42 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) щодо обґрунтування необхідності в
офіційному тлумаченні.
Згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) невідповідність
конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ), є підставою для
відмови у відкритті конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Тропанця Євгена
Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої
статті 293 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 )
стосовно апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про
задоволення заяви про видачу виконавчого листа на підставі рішення
третейського суду в системному зв'язку з пунктами 2, 8 частини
третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) згідно з
пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору