Документ v002u710-05, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2005

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 65 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Постанови
Верховної Ради України від 12 травня 2004 року
N 1706-IV "Про інформацію Генерального прокурора
України, Міністра внутрішніх справ України,
Голови Служби безпеки України про хід розслідування
обставин, що мали місце під час виборів міського
голови м. Мукачевого Закарпатської області"
м. Київ Справа N 2-1/2005
12 січня 2005 року
N 2-у/2005

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Пшеничного Валерія Григоровича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Станік Сюзанни Романівни, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни - суддя-доповідач,
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 65 народних депутатів України
про відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційність) окремих положень Постанови Верховної Ради
України від 12 травня 2004 року N 1706-IV ( 1706-15 ) "Про
інформацію Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх
справ України, Голови Служби безпеки України про хід розслідування
обставин, що мали місце під час виборів міського голови
м. Мукачевого Закарпатської області" (далі - Постанова).
Заслухавши суддю-доповідача Чубар Л.П. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 65 народних
депутатів - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції
України ( 254к/96-ВР ), окремі положення Постанови ( 1706-15 ), а
саме: абзац перший пункту 1, пункти 3, 4, 5, 6, пункт 7
( 1706-15 ) у частині заслуховування на засіданні Верховної Ради
України 1 червня 2004 року інформації Генерального прокурора
України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки
України про результати розслідування обставин, що мали місце під
час виборів міського голови м. Мукачевого Закарпатської області.
В оспорюваних положеннях Постанови ( 1706-15 ) Верховна Рада
України передбачила: взяти до відома інформацію Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України про хід розслідування обставин, що мали місце під
час виборів міського голови м. Мукачевого Закарпатської області
(абзац перший пункту 1) ( 1706-15 ); запропонувати Президентові
України звільнити із займаної посади голову Закарпатської обласної
державної адміністрації Різака І.М. (пункт 3) ( 1706-15 ) і
звернутися до Президента України з пропозицією дати належну
політичну і правову оцінку зростаючому дестабілізуючому впливу на
політичну ситуацію в Україні окремих посадових осіб Адміністрації
Президента України (пункт 6) ( 1706-15 ); запропонувати Міністру
внутрішніх справ України звільнити із займаної посади начальника
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській
області Варцабу В.М. та його першого заступника Русина В.П.
(пункт 4) ( 1706-15 ); рекомендувати Генеральному прокурору
України внести протест на рішення Мукачівської територіальної
виборчої комісії про встановлення результатів виборів міського
голови м. Мукачевого Закарпатської області та порушити кримінальну
справу за фактами фальсифікації виборів міського голови
м. Мукачевого і побиття народних депутатів України (пункт 5)
( 1706-15 ); а також заслухати на засіданні Верховної Ради України
1 червня 2004 року інформацію, зокрема, Генерального прокурора
України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки
України про результати розслідування обставин, що мали місце під
час виборів міського голови м. Мукачевого Закарпатської області
(пункт 7) ( 1706-15 ).
Стверджуючи про неправомірність оспорюваного акта Верховної
Ради України, суб'єкт права на конституційне подання посилається
на статті 6, 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ), положення
законів України, а також звертає увагу на окремі рішення
Конституційного Суду України.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 6 липня 2004 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
3.1. Пункти 3, 4 Постанови ( 1706-15 ), якими запропоновано
Президенту України і Міністру внутрішніх справ України звільнити
із займаних посад певних посадових осіб, пункт 6 щодо пропозиції
Президентові дати належну політичну і правову оцінку зростаючому
дестабілізуючому впливу на політичну ситуацію в Україні окремих
посадових осіб Адміністрації Президента України не породжують
правових наслідків; ними Верховною Радою України дається політична
оцінка діяльності певних посадових осіб у зв'язку з обставинами,
що мали місце під час виборів міського голови м. Мукачевого
Закарпатської області. Такі положення не є обов'язковим правовим
приписом і реалізуються відповідними адресатами (органами
державної влади та посадовими особами) на їхній розсуд виключно у
межах належних їм повноважень.
Конституційний Суд України в Рішенні від 7 травня 2002 року
N 8-рп ( v008p710-02 ) у справі щодо підвідомчості актів про
призначення або звільнення посадових осіб висловив правову
позицію, котра полягає в тому, що до юрисдикції Конституційного
Суду України належить вирішення питань, які мають правовий (а не
політичний) характер.
У зв'язку з цим згідно з пунктом 1 частини першої статті 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ) ці питання не можуть бути
предметом розгляду Конституційним Судом України, оскільки мають
політичний, а не правовий характер.
3.2. Положення абзацу першого пункту 1 Постанови ( 1706-15 ),
згідно з яким Верховна Рада України взяла до відома інформацію
Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України про хід розслідування обставин, що
мали місце під час виборів міського голови м. Мукачевого
Закарпатської області, не створює правових наслідків для
зазначених державних органів щодо реалізації ними своїх
повноважень.
Пункт 7 Постанови ( 1706-15 ) щодо заслуховування на
засіданні Верховної Ради України 1 червня 2004 року інформації
керівників відповідних правоохоронних органів та голови робочої
групи Верховної Ради України був виконаний і вичерпав свою дію.
У зв'язку з цим підстав для відкриття конституційного
провадження у справі і в цій частині немає.
3.3. Пункт 5 Постанови ( 1706-15 ) щодо рекомендації
Генеральному прокурору України внести протест на рішення
Мукачівської територіальної виборчої комісії про встановлення
результатів виборів міського голови м. Мукачевого Закарпатської
області та порушити кримінальну справу за фактами фальсифікації
виборів міського голови м. Мукачевого і побиття народних депутатів
України, згідно з Рішенням Конституційного Суду України від
14 червня 2001 року N 8-рп ( v008p710-01 ) у справі про доручення
Генеральній прокуратурі України, необхідно розуміти як звернення
Верховної Ради України до Генеральної прокуратури України, на
підставі якого вона має провести перевірку і в разі встановлення
порушень законодавства у межах своїх повноважень вжити відповідних
заходів.
За формою це звернення є рекомендацією, а не дорученням.
Порушене у конституційному поданні питання про можливу
невідповідність його змісту вимогам закону є непідвідомчим
Конституційному Суду України.
Непідвідомчість Конституційному Суду України питань,
порушених у конституційному поданні, є підставою для відмови у
відкритті конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 45, 50 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 65 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) окремих положень Постанови Верховної Ради
України від 12 травня 2004 року N 1706-IV ( 1706-15 ) "Про
інформацію Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх
справ України, Голови Служби безпеки України про хід розслідування
обставин, що мали місце під час виборів міського голови
м. Мукачевого Закарпатської області" на підставі пункту 3
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору