Про стан організації здійснення правосуддя в Черкаській області
Постанова Верховного суду України; Рада суддів України від 26.09.200328
Документ v0028700-03, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2003

                                                          
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.09.2003 N 28

Про стан організації здійснення правосуддя
в Черкаській області

Заслухавши інформацію про стан організації здійснення
правосуддя в Черкаській області, Президія Верховного Суду України
та президія Ради суддів України відзначають, що при комплексному
його вивченні поряд із заходами щодо покращання цієї роботи, які
провели в 2002 - 2003 рр. суди, рада суддів області, територіальне
управління державної судової адміністрації в Черкаській області
(далі - ДСА) та обласна державна адміністрація, виявлено і ряд
істотних недоліків. Розпорядженням Президента України від 27.07.96 N 208/96-рп
( 208/96-рп ) "Про забезпечення судів приміщеннями" виконавчу
владу держави (Кабінет Міністрів України і владу на місцях) було
зобов'язано вирішити питання про забезпечення приміщеннями судів,
розташованих в аварійних приміщеннях та приміщеннях, що не
відповідають вимогам судочинства. Зокрема, в Черкаській області до
аварійних були віднесені приміщення Уманського міського,
Катеринопільського, Монастирищенського і Уманського районних
судів, а до приміщень, що не відповідають вимогам судочинства, -
приміщення Смілянського міського, Кам'янського і Смілянського
районних судів області та Черкаського районного суду, а також
апеляційного суду області, районних судів у м. Черкасах, які
розташовані з ним в одному приміщенні. Крім того, відповідно до ст. 130 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Президентом України і Кабінетом Міністрів України
останніми роками було прийнято ряд нормативних актів, спрямованих
на реалізацію державної політики, пов'язаної зі створенням
належних умов для функціонування судів і діяльності суддів. Проте становище із забезпеченням місцевих судів області
належними приміщеннями є вкрай незадовільним. При комплексному
вивченні встановлено, що на час перевірки майже всі 27 приміщень,
які займають місцеві суди, не відповідають умовам, необхідним для
здійснення правосуддя. Так, 14 судів потребують забезпечення їх новими приміщеннями.
Наприклад, приміщення Шполянського та Смілянського районних судів,
збудовані відповідно в 1880 та 1912 рр., ремонту чи перебудові не
підлягають. Золотоніський міський суд розташований на першому
поверсі гуртожитку підприємства, що орендується судом. 11 місцевих судів, або 40,7 % від загальної кількості
розташовані в будівлях, що потребують капітального ремонту або
перебудови чи добудови (Городищенський, Драбівський, Жашківський,
Золотоніський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Тальнівський,
Христинівський, Чорнобаївський районні, Канівські міський та
районний суди). У приміщеннях, де розташовані суди Корсунь-Шевченківського,
Драбівського, Жашківського, Черкаського, Чорнобаївського,
Тальнівського, Лисянського районів та м. Канева, розміщені також
установи та організації, які не віднесені до судової системи
(прокуратура, відділ державної виконавчої служби, нотаріальна
контора, юридична консультація тощо). Із 27 місцевих судів у 17 обладнано лише по одному залу
судових засідань, у трьох судах - два зали, у двох судах - три
зали і лише в новозбудованому приміщені Звенигородського районного
суду (після введення його в експлуатацію) мають функціонувати
шість залів судових засідань. Майже всі місцеві суди області не обладнані охоронно-пожежною
сигналізацією, у приміщеннях для конвою і підсудних багатьох судів
немає грат на вікнах та металевих огорож у залах судових засідань,
що унеможливлює розгляд кримінальних справ. Складною є ситуація із забезпеченням суддів та працівників
апарату судів робочими місцями. Нерідко в одному кабінеті працюють
голова суду і суддя або ж суддя і секретар судових засідань чи
інші працівники суду, що є неприпустимим (Шполянський та інші
місцеві суди). 27 суддів області потребують поліпшення житлових умов, 17 з
яких взагалі не мають житла. На виконання Розпорядження Президента ( 208/96-рп ) щодо
забезпечення належних умов діяльності судів в області розроблено
та затверджено головою обласної державної адміністрації та
рішенням Черкаської обласної ради від 24.04.2003 Регіональну
програму організаційного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції на 2003 - 2005 рр. Аналогічні регіональні програми
прийнято і затверджено районними радами щодо 15 місцевих судів.
Однак через недофінансування своєчасне їх виконання знаходиться
під загрозою. Згідно з додатком N 2 до Програми забезпечення судів
належними приміщеннями на 2002 - 2006 рр. (затверджена постановою
Кабінету Міністрів від 21.06.2001 N 692 ( 692-2001-п ) приміщення
Звенигородського та Чигиринського районних судів віднесені до
об'єктів, що мали високий ступінь готовності, а для завершення їх
будівництва передбачались видатки з Державного бюджету України
протягом 2002 - 2006 рр. - відповідно 436 тис. грн. та 1 млн. 606
тис. грн. Проте протягом 2002 р. будівельні роботи на цих об'єктах
взагалі не фінансувалися, що створює загрозу руйнування
споруджених конструкцій та розкрадання будівельних матеріалів. Мають місце недоліки в організації розгляду судових справ.
Судді допускають порушення строків розгляду цивільних і
кримінальних справ. Так, виявлено порушення строків, передбачених ст. ст. 241,
256 КПК ( 1003-05 ), районними судами м. Черкас: Придніпровським
судом - у 355 справах (48 %), Соснівським - у 184 справах (25 %). На кінець звітного періоду у судах області залишилися
нерозглянутими 685 кримінальних справ (10,15 %). Найбільший
залишок нерозглянутих справ у Драбівському (24,6 %), Тальнівському
(20 %), Соснівському (19,2 %), Корсунь-Шевченківському (19,1 %)
районних судах. Значну частину нерозглянутих становлять справи, провадження у
яких призупинено у зв'язку з розшуком підсудних чи з проведенням
судових експертиз. Негативно впливає на стан правосуддя і відсутність коштів на
оплату послуг пошти, а також тривалий, затяжний період призначення
та обрання суддів, збільшення навантаження на одного суддю з
розгляду справ різної категорії, недостатній професійний досвід
окремих суддів. Органи внутрішніх справ не завжди своєчасно виконують
постанови судів про примусовий привід у судове засідання свідків,
потерпілих та інших учасників судового процесу, зменшують
кількість конвойних днів тощо. Під час розгляду справ допускаються судами порушення
цивільно-процесуальних строків. Соснівський районний суд м. Черкас
із порушенням строків розглянув 60 %, Лисянський - 42 %,
Драбівський - 40 %, Придніпровський і Городищенський - по 33 %
цивільних справ. Дещо погіршилась і якість розгляду справ місцевими судами. У
2002 р. змінено і скасовано вироки щодо 221 особи (3,4 %; у 2001
р. - 2,1 %). У 2002 р. апеляційним судом області всього було скасовано і
змінено 500 рішень місцевих судів, що становить 1,9 % від
загальної кількості розглянутих справ, у яких постановлено рішення
(у 2001 р. - 131 рішення було скасовано і змінено 122 ухвали
місцевих судів (у 2001 р. - 40). Потребує поліпшення розгляд посадовими особами апеляційного
суду, управління ДСА та Ради суддів області звернень громадян щодо
незадовільного стану організації роботи відповідних судів. Не здійснює повною мірою контроль за організацією діяльності
судів Рада суддів області. Президія Верховного Суду та президія Ради суддів, керуючись
ст. ст. 54, 116 Закону "Про судоустрій України" ( 3018-14 ),
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Рекомендувати апеляційному суду Черкаської області,
обласній Раді судів та територіальному управлінню ДСА по
закінченні кожного півріччя інформувати Верховний Суд, Раду суддів
України і Державну судову адміністрацію про хід виконання
Регіональної програми організаційного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції на 2003 - 2005 рр., затвердженої
головою Черкаської обласної державної адміністрації та рішенням
Черкаської обласної ради від 24.04.2003.
2. Головам місцевих судів терміново розробити і здійснити
заходи, передбачені п. 4 постанови спільного засідання Президії
Верховного Суду, президії Ради суддів та колегії Державної судової
адміністрації від 12.03.2003 N 17 ( v0017700-03 ) "Про стан
здійснення правосуддя у 2002 р. і завдання на поточний рік".
3. Апеляційному суду систематично узагальнювати та
обговорювати на засіданнях президії суду питання про якість та
оперативність розгляду справ місцевими судами області, вживати
заходів до поліпшення цієї роботи.
4. Взяти до відома, що протягом 2002 - 2003 рр. за упущення
та недоліки в організації роботи притягнуто до дисциплінарної
відповідальності чотирьох суддів районних та міських судів
області.
5. Звернути увагу Міністра внутрішніх справ на необхідність
усунення фактів невиконання органами внутрішніх справ постанов
суду про примусовий привід у судове засідання свідків, потерпілих
тощо, а Міністра юстиції - на підвищення оперативності експертних
органів при проведенні судових експертиз за постановами місцевих
судів.
6. Рекомендувати Раді суддів Черкаської області своєчасно
реагувати на звернення фізичних та юридичних осіб за фактами
тяганини при розгляді конкретних справ деякими суддями, недбалості
у роботі таких суддів, упередженості, недотримання етичних і
процесуальних норм, особливо коли це призводить до порушення прав
та законних інтересів окремих громадян.
7. Рекомендувати апеляційному суду Черкаської області,
територіальному управлінню ДСА в Черкаській області та головам
місцевих судів до створення адміністративних судів поступово
запроваджувати у місцевих судах спеціалізацію з розгляду
адміністративних справ.
8. Рекомендувати апеляційному суду Черкаської області у II
півріччі 2003 р. розробити і здійснити заходи з вивчення суддями
місцевих судів положень нового законодавства, прийнятого Верховною
Радою у 2002 - 2003 рр., зокрема Цивільного ( 435-15 ), Сімейного
( 2947-14 ) та Кримінального кодексів ( 2341-14 ), змін до
Цивільного процесуального ( 1096-15 ) і Кримінально-процесуального
кодексів ( 1125-15 ), а територіальному управлінню ДСА в
Черкаській області забезпечити проведення запланованих заходів
необхідними коштами та методичною і спеціальною літературою.
9. Постанову спільного засідання Президії Верховного Суду та
президії Ради суддів довести до відома всіх суддів судів загальної
юрисдикції.
10. Про результати комплексного вивчення стану організації у
здійсненні правосуддя в Черкаській області інформувати Президента
і Верховну Раду, направивши копії довідки та цієї постанови.
В. о. Голови Верховного
Суду України В.Стефанюк
Голова Ради суддів України В.Кривенковгору