Документ v0024700-07, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2007

                                                          
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.05.2007 N 24

Про ситуацію, яка склалася в Україні
у сфері правосуддя, та недоцільність
участі суддів у парламентських слуханнях
"Про стан правосуддя в Україні"
23 травня 2007 року

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Верховного Суду
України В.Онопенка та Голови Ради суддів України П.Пилипчука про
ситуацію, яка склалася в Україні у сфері правосуддя, та
доцільність участі суддів судів загальної юрисдикції в
парламентських слуханнях "Про стан правосуддя в Україні" 23 травня
2007 року, Президія Верховного Суду та президія Ради суддів
України П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Відзначити, що втручання в здійснення правосуддя та тиск
на суддів останнім часом набули системного і відвертого характеру,
зокрема при розгляді суддями судових справ, формуванні
суддівського корпусу, призначенні суддів на адміністративні посади
в судах, вирішенні питань про відповідальність суддів. Очевидними
є спроби свідомої і цілеспрямованої руйнації судової системи,
політизації судів, намагання перетворити суд з органу правосуддя в
орган виконання політичних, корпоративних та особистих замовлень.
Нинішня політична криза загострила існуючі руйнівні процеси у
сфері правосуддя та породила нові ризики для правосуддя.
2. Рекомендувати Голові Верховного Суду України В.Онопенку,
Голові Ради суддів України П.Пилипчуку, головам вищих
спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, суддям судів
загальної юрисдикції, керівництву Державної судової адміністрації
України утриматися від участі у парламентських слуханнях "Про стан
правосуддя в Україні" 23 травня 2007 року, як таких, що призначені
з порушенням встановленого законодавством порядку і за нинішньої
політичної ситуації в країні можуть спричинити додаткову
політизацію правосуддя.
3. Рекомендувати Пленуму Верховного Суду України розглянути
питання про прийняття роз'яснень з питань застосування
законодавства, що забезпечує самостійність судів, незалежність та
недоторканність суддів з урахуванням змін, внесених до
законодавства, та нових проявів посягань на правосуддя.
4. Схвалити Заяву Президії Верховного Суду України та
президії Ради суддів України ( n0001700-07 ) щодо ситуації, яка
склалася в Україні у сфері правосуддя, та доцільності участі
суддів судів загальної юрисдикції в парламентських слуханнях "Про
стан правосуддя в Україні" 23 травня 2007 року.
5. Направити цю постанову Президенту України, Кабінету
Міністрів України, народним депутатам України, вищим
спеціалізованим та апеляційним загальним судам, Державній судовій
адміністрації України та оприлюднити її у засобах масової
інформації.
Голова Верховного Суду України В.Онопенко
Голова Ради суддів України П.Пилипчуквгору