Документ v0022359-08, поточна редакція — Редакція від 28.03.2014, підстава - v0116359-14

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
08.05.2008 N 22
Про Роз'яснення щодо виготовлення,
зберігання та знищення печаток виборчих комісій
і штампів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії
N 517 ( v0517359-10 ) від 05.11.2010 }
{ Постанова втратила чинність у частині, що стосується
порядку виготовлення, зберігання та знищення печаток
окружних та дільничних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії N 53 ( v0053359-12 )
від 22.03.2012 }
{ Постанова втратила чинність у частині, що стосується
порядку виготовлення, зберігання та знищення печаток
окружних і дільничних виборчих комісій з виборів
Президента України і штампів на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії N 116 ( v0116359-14 )
від 28.03.2014 }

З метою забезпечення однакового застосування на всій
території України законодавства України про вибори в частині, що
стосується виготовлення, зберігання та знищення печаток виборчих
комісій і штампів, відповідно до частин п'ятої, шостої статті 25,
частини четвертої статті 118 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ), частин четвертої, п'ятої статті
22, частини третьої статті 88 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), частин третьої, п'ятої статті 20,
частини третьої статті 89 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ), керуючись
статтями 12, 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 2,
4, 5 статті 17, пунктами 3, 9 статті 18, пунктами 2, 10 статті 19,
пунктами 2, 7 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Роз'яснення щодо виготовлення, зберігання та
знищення печаток виборчих комісій і штампів (додаються).
2. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ
України, Міністерству закордонних справ України, а також Верховній
Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям для доведення до відома відповідно
сільських, селищних, районних, районних у містах, міських рад,
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій.
Заступник Голови Центральної виборчої комісії А.МАГЕРА

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 травня 2008 року N 22
{ Роз'яснення втратило чинність в частині, що стосується
печаток територіальних, дільничних виборчих комісій та
штампів, які використовуються під час підготовки та
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів, згідно з Постановою Центральної виборчої
комісії N 517 ( v0517359-10 ) від 05.11.2010 }
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо виготовлення, зберігання та знищення печаток
виборчих комісій і штампів

Ці Роз'яснення розроблено відповідно до законів України "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 1667-15 ), "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ) з метою забезпечення однакового застосування
на всій території України законодавства України про вибори в
частині, що стосується порядку виготовлення, зберігання та
знищення печаток виборчих комісій і штампів.
1. Загальні положення
1.1. Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів
України та територіальні виборчі комісії з виборів Президента
України відповідно до частини п'ятої статті 25 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), частини четвертої
статті 22 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) є юридичними особами та мають власні печатки.
1.2. Дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів
України та Президента України згідно з частиною шостою статті 25
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), частиною п'ятою статті 22 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) не є юридичними особами. Такі
виборчі комісії мають власні печатки.
1.3. Територіальні виборчі комісії - виборча комісія
Автономної Республіки Крим, обласні виборчі комісії, Київська,
Севастопольська міські виборчі комісії, районні виборчі комісії,
міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя), районні у
містах виборчі комісії (де обираються районні у місті ради),
селищні, сільські виборчі комісії (далі - територіальна виборча
комісія з місцевих виборів) відповідно до частини третьої статті
20 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 1667-15 ) є юридичними особами та мають власні печатки.
1.4. Дільничні виборчі комісії з виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів відповідно до частини п'ятої статті 20
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 1667-15 ) не є юридичними особами. Дільничні виборчі
комісії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають
власні печатки.
1.5. Дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів
України, Президента України, а також депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів згідно з частиною восьмою статті 79 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), частиною
сьомою статті 72 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), частинами тринадцятою, чотирнадцятою статті 64 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 ) мають штампи для внесення змін до виборчих бюлетенів у
разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про
реєстрацію всіх кандидатів у народні депутати України від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), рішення про
реєстрацію кандидата на пост Президента України чи прийняття
відповідною територіальною виборчою комісією з місцевих виборів
рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня у разі скасування
нею рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному
виборчому окрузі, всіх кандидатів у депутати, включених до
виборчого списку місцевої організації політичної партії (виборчого
блоку місцевих організацій політичних партій).
1.6. Зразки печаток окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України, територіальних виборчих комісій з
виборів Президента України, територіальних виборчих комісій з
місцевих виборів, відповідних дільничних виборчих комісій та
штампів затверджуються Центральною виборчою комісією.
1.7. Виборчі комісії використовують свої печатки у випадках,
передбачених законодавством України.
Дільничні виборчі комісії використовують штампи для внесення
змін до виборчих бюлетенів у встановленому законом порядку.
1.8. Голови виборчих комісій, а у разі їх відсутності -
особи, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, несуть
відповідальність за збереження печаток виборчих комісій та
штампів.
2. Порядок виготовлення печаток і штампів
2.1. Забезпечення виготовлення печаток виборчих комісій та
штампів відповідно до пункту 12 частини другої статті 31 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ),
пункту 15 частини першої статті 26 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), пункту 10 частини другої, частини
третьої, пункту 13 частини четвертої, пункту 12 частини п'ятої,
частин шостої - дев'ятої статті 24 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) здійснюється:
- Центральною виборчою комісією - печаток окружних виборчих
комісій з виборів народних депутатів України, територіальних
виборчих комісій з виборів Президента України, печаток дільничних
виборчих комісій закордонних виборчих дільниць з виборів народних
депутатів України та Президента України, а також штампів для
відповідних дільничних виборчих комісій;
- окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів
України та територіальними виборчими комісіями з виборів
Президента України - печаток відповідних дільничних виборчих
комісій та штампів;
- територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів -
власних печаток, а також печаток дільничних виборчих комісій з
місцевих виборів та штампів.
2.2. Печатки та штампи виготовляються на замовлення
відповідних виборчих комісій. Печатки виготовляються у порядку,
встановленому Інструкцією про порядок видачі міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам,
установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам
дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних
майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі
дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і
штампів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 11 січня 1999 року N 17 ( z0264-99 ).
2.3. Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії з
виборів народних депутатів України, територіальні виборчі комісії
з виборів Президента України, територіальні виборчі комісії з
місцевих виборів передають печатки та штампи виборчим комісіям
нижчого рівня у порядку, встановленому законами України та
постановами Центральної виборчої комісії.
2.4. Витрати, пов'язані з виготовленням печаток виборчих
комісій і штампів, оплачуються за рахунок коштів, передбачених
кошторисами видатків для підготовки та проведення відповідних
виборів.
3. Порядок зберігання печаток і штампів
3.1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування відповідно до частини четвертої статті 118 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ),
частини третьої статті 88 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), частини третьої статті 89 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
після припинення повноважень окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України, територіальних виборчих комісій з
виборів Президента України, відповідних дільничних виборчих
комісій зобов'язані забезпечити збереження печаток виборчих
комісій і штампів.
3.2. Печатки виборчих комісій та штампи передаються на
зберігання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування у порядку, встановленому законами України та
постановами Центральної виборчої комісії.
Печатки дільничних виборчих комісій закордонних виборчих
дільниць з виборів народних депутатів України та Президента
України, а також штампи, що виготовляються для відповідних
дільничних виборчих комісій, після припинення повноважень цих
комісій передаються на зберігання Центральній виборчій комісії
через Міністерство закордонних справ України.
3.3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування забезпечують постійне збереження переданих їм
печаток дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку і
проведення позачергових, проміжних, повторних або перших (у разі
формування нових місцевих рад) виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів, виготовлених відповідно до зразків ( va013359-08 ),
затверджених постановою Центральної виборчої комісії від 28
березня 2008 року N 13 ( v0013359-08 ), та штампів "ВИБУВ",
виготовлених відповідно до зразка ( va066359-07 ), затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2007 року
N 66 ( v0066359-07 ). При проведенні позачергових, проміжних,
повторних або перших (у разі формування нових місцевих рад)
виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відповідні
печатки та штампи передаються територіальній виборчій комісії з
подальшим їх поверненням. Печатки територіальних і дільничних
виборчих комісій з виборів Президента України та окружних і
дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
зберігаються до дня проведення державної реєстрації припинення
територіальних та окружних виборчих комісій як юридичних осіб.
3.4. Центральна виборча комісія забезпечує збереження печаток
дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць з
виборів народних депутатів України і Президента України та
штампів, виготовлених для цих комісій, відповідно до дня
проведення першого засідання новообраної Верховної Ради України та
до дня набуття новобраним Президентом України повноважень після
складення ним присяги Українському народові на урочистому
засіданні Верховної Ради України.
3.5. Керівники відповідних органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування несуть відповідальність за
збереження печаток виборчих комісій та штампів.
3.6. Печатки територіальних виборчих комісій з місцевих
виборів зберігаються у цих комісіях. У разі припинення територіальної виборчої комісії з місцевих
виборів як юридичної особи печатка цієї комісії до дня проведення
державної реєстрації її припинення зберігається у відповідному
органі місцевого самоврядування, після чого знищується в
установленому порядку.
4. Знищення печаток і штампів
4.1. Печатки виборчих комісій після закінчення передбачених
термінів зберігання, а також печатки виборчих комісій з виборів
Президента України, народних депутатів України та штампи, що
залишилися на зберіганні у місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, крім штампів "ВИБУВ",
виготовлених відповідно до зразка ( va066359-07 ), затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2007 року
N 66 ( v0066359-07 ), підлягають знищенню.
4.2. Центральна виборча комісія, місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, у яких зберігаються
печатки виборчих комісій та штампи, термін використання яких
закінчився, забезпечують їх знищення.
Печатки виборчих комісій та штампи знищуються з додержанням
вимог, установлених Інструкцією про складання типових форм обліку
та списання запасів бюджетних установ, затвердженою наказом
Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року N 130
( z0962-00 ).
Печатки виборчих комісій знищуються у порядку, передбаченому
Інструкцією про порядок видачі міністерствам та іншим центральним
органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям,
господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право
відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень,
виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на
оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів,
затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від
11 січня 1999 року N 17 ( z0264-99 ).
4.3. Копія документа про знищення печаток виборчих комісій з
виборів Президента України та народних депутатів України, виданого
місцевим підрозділом дозвільної системи Департаменту громадської
безпеки Міністерства внутрішніх справ України, а також копії актів
списання печаток та штампів надсилаються до Центральної виборчої
комісії.
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШвгору