Документ v0021500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.03.2017  № 21

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11) зобов'язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку" (далі - рахунок 2900). Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше наступного операційного дня з дня зарахування гривень на цей рахунок за умови відсутності вимоги Національного банку України щодо надання висновків/документів/інформації, яка надіслана на адресу уповноваженого банку та містить заборону здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться у вимозі) (далі - Вимога із забороною), передбаченої Інструкцією про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року № 15) (далі - Інструкція)";

в абзаці четвертому слова та цифри "та підпункту 15 цього пункту" виключити;

2) в абзаці другому підпункту 12 слова та цифри "та підпункту 15 цього пункту" виключити;

3) у підпункті 14:

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять першим;

в абзаці дев'ятому слова "з урахуванням вимог Інструкції" виключити;

4) підпункт 15 викласти в такій редакції:

"15) з метою підвищення ефективності контролю за проведенням валютних операцій уповноважені банки надають Національному банку України інформацію щодо операцій із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, згідно з порядком, у строки, за формою та у спосіб, які визначаються Інструкцією.

Уповноважені банки не мають права проводити зазначені в цьому підпункті операції з моменту отримання від Національного банку України Вимоги із забороною, передбаченої Інструкцією, до моменту отримання від Національного банку України окремого повідомлення".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з 22 березня 2017 року і діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Голова

В.О. Гонтаревавгору