Документ v0020700-08, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2008

                                                          
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.12.2008 N 20

Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного
Суду України від 30 березня 2007 року N 3
"Про практику застосування судами законодавства
при розгляді справ про усиновлення
і про позбавлення та поновлення батьківських прав"

У зв'язку з прийняттям постанов Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 року N 866 ( 866-2008-п ) "Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"
та від 8 жовтня 2008 року N 905 ( 905-2008-п ) "Про затвердження
Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду
за дотриманням прав усиновлених дітей" Пленум Верховного Суду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести до постанови Пленуму Верховного Суду України від
30 березня 2007 року N 3 ( v0003700-07 ) "Про практику
застосування судами законодавства при розгляді справ про
усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав такі
зміни":
1. З пункту 1 виключити посилання на Порядок ведення обліку
дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити
дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після
усиновлення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2003 року N 1377 ( 1377-2003-п ).
2. Пункт 4 викласти в такій редакції: "Під час підготовки до
розгляду справи про усиновлення малолітньої чи неповнолітньої
дитини суддя повинен вирішити питання про участь у цій справі як
заінтересованих осіб відповідного органу опіки та піклування, а у
справі, провадження в якій відкрито за заявою іноземного
громадянина або особи без громадянства, що постійно проживають за
межами України, - уповноваженого органу виконавчої влади. Орган
опіки та піклування подає до суду висновок про доцільність
усиновлення та його відповідність інтересам дитини, а
уповноважений орган виконавчої влади надає дозвіл на усиновлення
дитини. Крім того, відповідно до положень ст. 45 ЦПК ( 1618-15 )
суд може залучити до участі у справі прокурора для надання
висновку. Відповідно до положень статті 214 СК ( 2947-14 ), частини
першої статті 11 Закону України від 13 січня 2005 року N 2342-IV
( 2342-15 ) "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" (далі - Закон N 2342-IV), Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року N 866 ( 866-2008-п ), органами
опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст
Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у
містах, сільських, селищних рад. Відповідно до частини першої статті 12 Закону N 2342-IV
( 2342-15 ) безпосереднє ведення справ та координація діяльності
стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, покладаються на служби у справах дітей. Висновок
оформляється на бланку державних адміністрацій районів, районів
міст Києва і Севастополя, виконавчих органів міських чи районних у
містах, сільських, селищних рад, підписується головою (заступником
голови) та скріплюється печаткою. До висновку органу опіки та піклування мають бути додані
документи, зазначені в частині третій статті 253 ЦПК ( 1618-15 ). Функції вказаного в частині третій статті 214, статті 215 СК
( 2947-14 ) урядового органу державного управління з усиновлення
та захисту прав дитини згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2006 року N 367 ( 367-2006-п ) здійснює
Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, який
діє у складі Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту".
Голова Верховного
Суду України В.В.Онопенко
Секретар Пленуму Верховного
Суду України Ю.Л.Сенінвгору