Документ v0020600-08, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2008

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2008 N 2-20/06/9-07
(постанову залишено без змін постановою
Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 17.02.2009)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого Овечкіна В.Е.,
суддів Чернова Є.В.,
Цвігун В.Л.,
за участю представників:
позивачів - Липницька В.І.,
відповідачів - Піщалов І.А., Міщенко О.В.,
третіх осіб - Липницька В.І.,
розглянувши у Селіванової Н.А., Павловської Н.Б.,
відкритому судовому Журавля Д.В., Борачука В.В.,
засіданні касаційні Козельського О.М. та Коптюхи В.А.
скарги
на рішення господарського суду Київської області
від 13.05.2008
та на постанову Київського міжобласного апеляційного
господарського суду від 24.07.2008
у справі N 2-20/06/9-07
за позовом 1. Селіванової Н.А.;
2. Павловської Н.Б.;
3. Журавля Д.В.;
4. Борачука В.В.;
5. Козельського О.М.;
6. Коптюхи В.А.;
7. Підлужного В.І.
до 1. ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія";
2. ВАТ "Факел";
3. Фастівського міськвиконкому
(треті особи - Ткаченко Т.О., Піщалов Р.І.,
Стадницька (Юращик) М.І.,
Данилюк В.Г., Олексієнко С.А.,
Дворніков В.М.)
про визнання недійсними рішень загальних
зборів засновників ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" від 08.09.2003,
оформлених протоколом N 6, змін до
установчого договору
та статуту ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" в редакції
від 08.09.2003, договорів
купівлі-продажу часток
від 21.11.2003 та зобов'язання
вчинити певні дії
В судовому засіданні оголошувалася перерва з 21 по
28 жовтня 2008 року
В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду Київської області від 13.05.2008
(суддя Євграфова Є.П.), залишеним без змін постановою Київського
міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2008
(судді: Ткаченко Б.О., Лобань О.І., Федорчук Р.В.), відмовлено в
позові Селіванової Н.А., Павловської Н.Б., Журавля Д.В.,
Борачука В.В., Козельського О.М. та Коптюхи В.А. з огляду на
необґрунтованість та недоведеність позовних вимог, а в частині
позовних вимог Підлужного В.І. провадження у справі припинено на
підставі п. 6 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) у зв'язку зі смертю позивача.
Селіванова Н.А., Павловська Н.Б., Журавель Д.В.,
Борачук В.В., Козельський О.М. і Коптюха В.А. в поданих касаційних
скаргах просять рішення та постанову скасувати, прийняти нове
рішення про задоволення позову, посилаючись на неправильне
застосування судами норм матеріального і процесуального права, а
саме ст. ст. 48,225 ЦК УРСР ( 1540-06 ), ст. ст 53, 61 Закону
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та ст. ст. 33,
34, 43 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ).
Зокрема, скаржники вказують на фальсифікацію проведення загальних
зборів від 08.09.2003 р., відсутність підписання засновниками змін
до установчого договору ТОВ "Фірма "Фірма "Промгазтехнологія",
відсутність повідомлення позивачів та третіх осіб про проведення
загальних зборів і відсутність їх скликання за процедурою,
передбаченою ст. 61 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ). Позивачі 1-6 також посилаються на фізичну
неможливість третьої особи - Ткаченко Т.О. бути присутньою на
зборах у зв'язку з її знаходженням у період з 4 по 14 вересня
2003 року разом з чоловіком у відпустці за межами України, що
підтверджується наявними у справі копіями закордонних паспортів
Ткаченко Т.О. та Ткаченко В.В. з відповідними відмітками митниці.
Відповідно, підписувати зміни до Статуту ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія", зареєстровані 11.09.2003 р., вказані треті
особи також не могли. Окрім того, скаржники вважають оспорювані
договори купівлі-продажу часток від 21.11.2003 такими, що не
відповідають ст. 225 чинного на той час ЦК УРСР ( 1540-06 ),
оскільки на момент їх укладення продавці-позивачі вже більше двох
місяців як були виведені зі складу засновників товариства
(державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" відбулася 11.09.2003 р.) і вже не були
власниками часток, проданих за цими договорами.
Колегія суддів, перевіривши фактичні обставини справи на
предмет повноти їх встановлення та правильності юридичної оцінки
судами попередніх інстанцій та заслухавши пояснення присутніх у
засіданні представників сторін і третіх осіб, дійшла висновку, що
касаційні скарги підлягають частковому задоволенню, а оскаржувані
рішення та постанова - скасуванню з передачею справи на новий
розгляд до господарського суду Київської області з наступних
підстав.
Залишаючи без змін рішення від 13.05.2008 апеляційний
господарський суд виходив з того, що:
25.10.1999 р. виконавчим комітетом Фастівської міської ради
за N 61 здійснено державну реєстрацію установчого договору та
статуту ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія", про що видано свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи.
Згідно установчого договору ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія"
його засновниками є Піщалов Р.І., Юращик М.І., Ткаченко Т.О. та
Павловська Н.Б., статутний фонд товариства складав 10 000 грн., а
частка кожного з засновників складала 2500 грн. (т. 1 а.с. 31-37).
19.08.2000 р. зборами засновників ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" прийнято рішення про прийняття до складу
засновників товариства нових учасників: громадян Коптюху В.А.,
Селіванову Н.А., Підлужного В.І., Данилюка В.Г., Олексієнка В.А.,
Козловського Л.А., Козельського О.М., Борачука В.В.,
Дворнікова В.М. та Журавля Д.В.; статутний фонд товариства
вирішено збільшити до 12000 грн., а частки засновників визначено в
наступних розмірах: Ткаченко Т.О. - 1200 грн., Піщалов Р.І. -
1920 грн., Павловська Н.Б. - 960 грн., Юращик М.І. - 3000 грн.,
Коптюха В.А. - 1200 грн., Селіванова Н.А. та Журавель Д.В. - по
600 грн., Підлужний В.І., Данилюк В.Г., Олексієнко В.А.,
Козловський Л.А., Козельсткий О.М., Борачук В.В.,
Дворніков В.М. - по 360 грн., що підтверджується протоколом зборів
N 4 від 19.08.2000 р. (том 1 а.с. 38-45).
Відповідні зміни було внесено до установчого договору та
статуту ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія", які в свою чергу були
зареєстровані виконавчим комітетом Фастівської міської ради
06.09.2000 р. за N 130 (том 1 а.с. 46-52 ).
Відповідно до п. "в" ч. 1 ст. 10 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) (в редакції на момент
існування спірних відносин) учасники товариства мають право вийти
в установленому порядку з товариства.
Згідно п. 8.1 Статуту товариства вихід з товариства
здійснюється в установленому законодавством порядку за заявою
учасника.
На підставі нотаріально посвідчених заяв Борачука В.В.
від 13.08.2003 р., Козельського О.М., Журавля Д.В.,
Селіванової Н.А., Павловської Н.Б., Підлужного В.І., Коптюхи В.А.,
Дворнікова В.М., Козловського Л.А., Данилюка В.Г.
від 14.08.2003 р., Стадницької М.І. від 28.08.2003 р. зазначені
засновники звернулись до загальних зборів ТОВ "Промгазтехнологія"
з проханням вивести їх зі складу засновників товариства, а належну
кожному з них частку в статутному фонді товариства не виділяти, а
передати в установленому законом порядку ВАТ "Факел" (том 1
а.с. 56, 62, 76, 88, 100, 105). У відповідних заявах зазначено, що
у цих фізичних осіб будь-які претензії, в тому числі і майнові,
під час виходу із товариства відсутні.
Крім того, Стадницька М.І. (прізвище до шлюбу Юращик)
звернулась до загальних зборів ТОВ "Промгазтехнологія" з двома
нотаріально посвідченими заявами від 27.08.2003 р., в яких просила
належні їй частки від частки в статутному фонді
ТОВ "Промгазтехнологія" в розмірі 5 відсотків кожна передати в
установленому законом порядку громадянам Піщалову І.А. та
Ткаченку В.В. без будь-яких претензій до них та товариства.
Враховуючи вищенаведене та оскільки добровільне волевиявлення
зазначених учасників товариства підтверджується відповідними
заявами, а справжність підписів засвідчено нотаріально,
апеляційний господарський суд дійшов до висновку про
безпідставність позовних вимог в частині визнання недійсними
правочинів у вигляді відповідних заяв.
Відповідно до ст. 54 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) зазначено, що при виході учасника з
товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість
частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному
фонді. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в
якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня
виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути
повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику,
який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного
товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане
учасником товариству тільки в користування, повертається в
натуральній формі без винагороди.
Відповідні положення містяться і в п. 8.3 Статуту товариства.
Факт отримання виплат за свої частки позивачами не
заперечується і відповідно посилання позивачів на відсутність у
них наміру створити юридичні наслідки за такими заявами
спростовується матеріалами справи. Крім того, позивачами не надано
доказів звернення з заявами про недостатність виплачених сум при
виході з товариства.
З протоколу N 6 від 08.09.2003 р. загальних зборів
засновників ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" вбачається, що
08.09.2003 р. відбулися загальні збори, на яких були присутні
засновники Ткаченко Т.О., Піщалов Р.І., Павловська Н.Б.,
Стадницька (Юращик) М.І., Коптюх В.А., Селіванова Н.А.,
Підлужннй В.І., Данилюк В.Г., Олексієнко В.А., Козловський Л.А.,
Козельський О.М., Борачук В.В., Дворніков В.М. та Журавель Д.В.,
сукупний розмір часток яких в статутному фонді становив
100 відсотків, та запрошений Піщалов І.А. - директор товариства
(том 1 а.с. 14-16). Відповідний протокол підписаний головою зборів
Борачуком В.В. та секретарем Павловською Н.Б.
Відповідно до п. 11.4 Статуту товариства визначено, що збори
учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники,
що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Таким
чином, відповідним протоколом підтверджується правомочність
загальних зборів.
Відповідними зборами прийнято рішення затвердити подані заяви
засновників Павловської Н.Б., Коптюха В.А., Селіванової Н.А..
Підлужного В.І., Данилюка В.Г., Козловського Л.А.,
Козельського О.М., Борачука В.В., Дворнікова В.М., Журавля Д.В.
про виведення їх зі складу засновників товариства і уступки ними
своїх часток (внесків) в статутному фонді товариства в повному
розмірі юридичній особі ВАТ "Факел", затверджено заяву засновника
Стадницької (Юращик) М.І. про її виведення зі складу засновників і
передачі її частки в статутному фонді товариства наступним чином:
в розмірі 5% від статутного фонду передати Піщалову І.А., в
розмірі 5% передати Ткаченку В.В., а в розмірі 15% також передати
ВАТ "Факел", а також вирішено внести відповідні зміни в Установчий
договір і Статут ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія".
11.09.2003 року на підставі зазначеного рішення загальних
зборів відповідні зміни було внесено в установчий договір та
статут ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія", які були зареєстровані у
Фастівському міськвиконкомі під реєстраційним номером 343.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) про проведення загальних зборів товариства
учасники повідомляються передбаченим статутом способом з
зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.
В п. 11.2 Статуту товариства зазначено, що повідомлення про
проведення загальних зборів може бути і усним.
Як зазначають позивачі, повідомлення про проведення
відповідних зборів вони не отримували, відповідні збори фактично
не проводились і, відтак, всі рішення, що зазначені в даному
протоколі взагалі не приймались.
Разом з тим, підписним листом засновників та учасників
ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" вбачається, що Ткаченко Т.О.,
Піщалов Р.І., Піщалов І.А., Ткаченко В.В., Олексієнко С.А. та
ВАТ "Факел" своїми підписами погодили відповідні зміни до
установчих документів товариства, а, отже, визнали правомірність
прийнятих на загальних зборах рішень.
Стосовно посилання позивачів на неповідомлення їх належним
чином про проведення відповідних зборів апеляційний господарський
суд зазначив, що оскільки допущені товариством порушення порядку
персонального повідомлення учасників в даному випадку не призвели
до неможливості їх участі у загальних зборах, а відповідним
протоколом підтверджується факт присутності учасників на загальних
зборах, то порушення в частині неналежного повідомлення не є
підставами для визнання рішень загальних зборів недійсними.
Також апеляційний господарський суд зазначив про те, що факт
помилкового зазначення в відповідному протоколі присутності одного
з учасників товариства (Ткаченко Т.О.) на відповідних зборах, який
фактично не був присутній, не може бути підставою для визнання
рішень загальних зборів недійсними за умови подальшого визнання та
затвердження учасниками, в тому числі і Ткаченко Т.О., своїми
підписами рішень, прийнятих на таких зборах.
З вищенаведених підстав позовні вимоги про визнання
недійсними рішень загальних зборів від 08.09.2003 р., визнання
недійсними та скасування реєстрації змін до установчого договору
та статуту товариства задоволенню не підлягають.
Посилання позивачів на переважне право на придбання частки у
статутному фонді товариства апеляційний суд визнав необґрунтованим
з мотивів недоведеності надання згоди решти учасників товариства
на відступлення позивачами своїх часток на користь інших
учасників, які залишалися в товаристві.
З матеріалів справи також вбачається, що відповідно до умов
договорів купівлі-продажу частки в статутному фонді ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" від 21.11.2003 позивачі продали свої частки на
користь ВАТ "Факел", а саме: Павловська Н.Б. - за 1920 грн.,
Коптюх В.А. - за 2740 грн., Селіванова Н.А. - за 1370 грн.,
Підлужний В.І. - за 820 грн., Козельський О.М. - за 820 грн.,
Борачук В.В. - за 820 грн., Журавель Д.В. - за 1350 грн.,
Данилюк В.Г. - за 820 грн., Дворніков В.М. - за 820 грн.,
Козловський Л.А. - за 820 грн., Стадницька (Юращик) М.І. - за
6415 грн. (том 1 а.с. 77, 98-99, 101-102).
Оскільки відповідні договори були укладені та виконані до
набрання чинності Цивільним кодексом України ( 435-15 )
апеляційний господарський суд дійшов до висновку про застосування
до спірних правовідносин положень саме Цивільного кодексу УРСР
( 1540-06 ).
Згідно зі ст. 224 ЦК УРСР ( 1540-06 ) за договором
купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у
власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і
сплатити за нього певну грошову суму.
Відповідно до ст. 128 ЦК УРСР ( 1540-06 ) право власності у
набувача майна за договором виникає з моменту передачі речі, якщо
інше не передбачено законом або договором.
В п. 1.4 договорів купівлі-продажу частки від 21.11.2003
визначено, що покупець набуває права власності на відповідну
частку з моменту підписання договору сторонами.
Таким чином, 21.11.2003 року ВАТ "Факел" набуло право
власності на частки у статутному фонді ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія". Видатковими касовими ордерами та платіжними
відомостями підтверджується факт виплати продавцям коштів за
відповідними договорами (том 2 а.с. 100-104).
Апеляційний господарський суд також погодився з висновками
місцевого господарського суду про те, що подана першим
відповідачем заява про визнання позову порушує права та
охоронювані інтереси всіх учасників ТОВ "Фірма "Прогазтехнологія",
оскільки з відповідним позовом звернулися не всі учасники
товариства, а доказів незгоди з продажем часток товариства зі
сторони інших учасників товариства позивачами не надано.
Проте, колегія не може погодитися з висновками апеляційного
суду з огляду на таке.
Судами залишено поза увагою вимоги ч. 1 ст. 4 та ч. 1 ст. 7
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), згідно
яких товариство з обмеженою відповідальністю створюється і діє на
підставі установчого договору і статуту, а зміни, які сталися в
установчих документах товариства і які вносяться до державного
реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що
встановлені для державної реєстрації товариства.
Водночас відповідно до п. п. 6, 23, 24, чинного на той час
Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою КМ України
від 25.05.98 N 740 ( 740-98-п ) (далі - Положення), зміни
(доповнення) до установчих документів підписуються засновниками
(учасниками) та подаються до органу державної реєстрації по два
оригінала та по одній копії документів, завірених в установленому
порядку.
Тобто обов'язкове підписання змін до установчих документів
повинне передувати їх державній реєстрації, а тому помилковими
визнаються висновки апеляційного суду про подальше визнання та
затвердження учасниками - Ткаченко Т.О. та Ткаченком В.В. своїми
підписами оспорюваних рішень загальних зборів та змін до
установчих документів ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія".
З матеріалів справи не вбачається та судами не встановлено
підписання засновниками змін до установчого договору товариства, а
фізична неможливість підписання змін до Статуту ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" (а.с. 18-20, том 1) зі сторони Ткаченко Т.О.
та її чоловіка - Ткаченка В.В. обумовлена їх перебуванням у
відпустці за кордоном в період з 04.09.2003 р. по 14.09.2003 р.,
що підтверджується наявними у справі копіями закордонних паспортів
Ткаченко Т.О. та Ткаченка В.В. з відповідними відмітками митниці.
Невідповідність змін до установчих документів товариства
вимогам закону є підставою для відмови в їх державній реєстрації,
а в разі вчинення такої реєстрації - підставою для визнання
відповідних змін недійсними в судовому порядку.
У зв'язку з наведеним помилковим вважається висновок
апеляційного суду про те, що належним підтвердженням фактичного
проведення 08.09.2003 року загальних зборів засновників ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" та прийняття на них оспорюваних рішень за
участю позивачів нібито є наявний у справі підписний лист
учасників ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" від 11.09.2003 р., згідно
якого учасники, а саме Ткаченко Т.О., Піщалов Р.І., Піщалов І.А.,
Ткаченко В.В., Олексієнко С.А. та ВАТ "Факел" своїми підписами
погодили відповідні зміни до установчих документів товариства та
визнали правомірність прийнятих на загальних зборах рішень.
В свою чергу, всупереч вимогам ст. 34 ГПК України ( 1798-12 )
судами попередніх інстанцій передчасно покладено протокол N 6
загальних зборів учасників ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія"
від 08.09.2003 в основу висновку про фактичне проведення цих
зборів за участю неналежно повідомлених позивачів, оскільки
предметом даного позову якраз і є оспорювання рішень, оформлених
зазначеним протоколом.
Окрім того, всупереч вимогам ст. ст. 43, 84, п. 7 ч. 2
ст. 105 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 )
судами першої та апеляційної інстанцій взагалі не надано належної
оцінки та не відхилено доводи позивачів щодо укладення ними з
ВАТ "Факел" договорів купівлі-продажу частки у статутному фонді
ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" від 21.11.2003 з порушенням вимог
ст. 225 чинного на той час ЦК УРСР ( 1540-06 ), згідно якої право
продажу майна належить власникові.
Адже, у зв'язку з державною реєстрацією 11.09.2003 р. змін до
Статуту ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" (в тому числі істотних змін
в складі засновників) позивачі, які виступали продавцями за цими
договорами купівлі-продажу, на момент їх укладення в дійсності вже
втратили статус учасників товариства, а, відтак, не будучи
власниками відчужуваних часток, не мали права розпоряджатися ними
шляхом продажу на користь нового учасника - ВАТ "Факел".
Апеляційний суд не спростував посилання скаржників на ст. 225
ЦК УРСР ( 540-06 ) та обмежився виключно загальними посиланнями на
ст. ст. 41, 128, 224 цього Кодексу ( 1540-06 ), правильне
застосування яких неможливо без чіткого дотримання вимог ст. 225
ЦК УРСР ( 1540-06 ).
Передчасним вважається також висновок суду першої інстанції
щодо неприйняття заяви ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" про визнання
позову (ч. 6 ст. 22 ГПК України) ( 1798-12 ) з мотивів порушення
нею (заявою) прав інших, крім позивачів, учасників вказаного
товариства, та недоведеності їх незгоди з продажем часток
товариства, оскільки при цьому судом не враховано твердження та
письмові пояснення переважної більшості, а саме дванадцяти (шість
позивачів + шість третіх осіб) із чотирнадцяти засновників (за
винятком Козловського Л.А. та померлого Підлужного В.І.), в яких
вказується на непроведення цього дня загальних зборів учасників,
внаслідок яких власне і відбувся продаж часток товариства.
Апеляційний суд також помилково послався в обгрунтування
відмови в позові на дотримання зі сторони ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" вимог ст. 54 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), якою врегульовано правові наслідки виходу
учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки в
даному випадку мало місце відступлення позивачами своїх часток
новому учаснику (ВАТ "Факел"), що є предметом правового
регулювання статті 53 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ).
Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 53 цього закону ( 1576-12 )
(в редакції від 11.06.2003 р.) учасник товариства з обмеженою
відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою
частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж
товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то
і третім особам. Учасники товариства користуються переважним
правом придбання частки (її частини) учасника, який її відступив,
пропорційно їх часткам у статутному фонді товариства або в іншому
погодженому між ними розмірі.
Однак, судами не досліджено належним чином питання дотримання
процедури відступлення позивачами своїх часток на користь третьої
особи (ВАТ "Факел") та не спростовано доводи позивачів щодо
порушення переважного права решти учасників, які залишилися у
ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія", на придбання часток учасників, які
вирішили вийти зі складу учасників товариства та відступили свої
частки третій особі. Адже, з протоколу N 6 загальних зборів
учасників ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" від 08.09.2003 та інших
матеріалів справи не вбачається існування відмови решти учасників
товариства від реалізації свого переважного (перед третьою особою)
права на придбання належних позивачам часток у статутному фонді
ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія", у зв'язку з якою (відмовою) могли
настати правові передумови для відчуження цих часток на користь
ВАТ "Факел", як третьої особи.
Наведене вище переконливо свідчить про неповне з'ясування
судами попередніх інстанцій обставин справи, що є достатньою
правовою підставою для скасування оскаржуваних судових рішень та
передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Зважаючи на категоричні заперечення позивачів та третіх осіб
щодо підписання ними протоколу N 6 загальних зборів учасників
ТОВ "Фірма "Промгазтехнологія" від 08.09.2003 та змін до
установчих документів "Фірма "Промгазтехнологія" в редакції
від 08.09.2003 р., касаційна інстанція вважає за необхідне на
підставі ст. 111-12 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) доручити суду першої інстанції при новому розгляді
справи призначити судово-почеркознавчу експертизу з метою
встановлення справжності підписів учасників ТОВ "Фірма
"Промгазтехнологія" на оспорюваних документах, та виходячи з
оцінки доказів по справі в їх сукупності вирішити спір відповідно
до вимог закону.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 111-5,
111-7 - 111-12 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ), Вищий господарський суд України, П О С Т А Н О В И В:
Касаційні скарги Селіванової Н.А., Павловської Н.Б.,
Журавля Д.Б., Борачука В.В., Козельського О.М. та Коптюхи В.А.
задовольнити частково.
Рішення господарського суду Київської області від 13.05.2008
та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського
суду від 24.07.2008 у справі N 2-20/06/9-07 скасувати з передачею
справи на новий розгляд до господарського суду Київської області.
Головуючий, суддя В.Овечкін
Судді: Є.Чернов
В.Цвігунвгору