Документ v001u710-05, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2005

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про припинення конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 51 народного
депутата України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень статті 1
Указу Президента України "Про скасування
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2003 року N 1473"
від 1 жовтня 2003 року N 1132

м. Київ Справа N 1-8/2005
17 березня 2005 року
N 1-уп/2005

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича- головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Іващенка Володимира Івановича- суддя-доповідач, Костицького Михайла Васильовича, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Пшеничного Валерія Григоровича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича,
розглянув на пленарному засіданні Конституційного Суду
України справу за конституційним поданням 51 народного депутата
України щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) положень статті 1 Указу Президента України "Про
скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня
2003 року N 1473" від 1 жовтня 2003 року N 1132 ( 1132/2003 )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2093).
Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 39, 40 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) стало
конституційне подання 51 народного депутата України.
Підставою для розгляду справи відповідно до статті 71 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) була
наявність спору щодо конституційності зазначених положень Указу
Президента України ( 1132/2003 ).
Заслухавши суддю-доповідача Іващенка В.І. та вивчивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 51 народний
депутат України - звернувся до Конституційного Суду України з
письмовим клопотанням розглянути питання щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) положень
статті 1 Указу Президента України "Про скасування постанови
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 року N 1473" від
1 жовтня 2003 року N 1132 ( 1132/2003 ) (далі - Указ).
На думку народних депутатів України, положення статті 1 Указу
( 1132/2003 ) суперечать вимогам статті 6, частини другої
статті 8, частини третьої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), оскільки Указ ( 1132/2003 ) видано не на основі
Конституції України ( 254к/96-ВР ) чи законів України. Зокрема, як
наголошується у конституційному поданні, норми скасованої Указом
( 1132/2003 ) постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Інвестиційної програми виробництва вантажних
автомобілів і автобусів відкритим акціонерним товариством "Луцький
автомобільний завод" від 17 вересня 2003 року N 1473
( 1473-2003-п ) не вирішують питань державного суверенітету,
територіальної цілісності України чи додержання Конституції
України ( 254к/96-ВР ), щодо яких гарантом є Президент України, та
не обмежують права і свободи людини і громадянина, визначені
розділом II Конституції України ( 254к/96-ВР ), а врегульовують
виключно питання функціонування автомобільної промисловості в
Україні, тобто стосуються внутрішньої політики держави.
Отже, як вважає суб'єкт права на конституційне подання,
Указом ( 1132/2003 ) порушується конституційний принцип розподілу
влад, оскільки згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР )
визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики належить до
повноважень Верховної Ради України (пункт 5 частини першої
статті 85), а її здійснення (практична реалізація) - до
повноважень Кабінету Міністрів України (пункт 1 статті 116), та
обмежується конкуренція у підприємницькій діяльності, захист якої
гарантовано Конституцією України ( 254к/96-ВР ) (частина третя
статті 42).
2. У період підготовки матеріалів справи до розгляду на
пленарному засіданні Конституційного Суду України Указ
( 1132/2003 ) втратив чинність на підставі Указу Президента
України "Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента
України від 1 жовтня 2003 року N 1132" від 9 листопада 2004 року
N 1381 ( 1381/2004 ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 45,
ст. 2967).
За змістом статей 150, 152 Конституції України ( 254к/96-ВР )
до повноважень Конституційного Суду України належить вирішення
питань про конституційність лише чинних актів органів, визначених
у пункті 1 частини першої статті 150 Основного Закону України
( 254к/96-ВР ). Зокрема, в Рішенні Конституційного Суду України
від 14 листопада 2001 року N 15-рп/2001 ( v015p710-01 ) (справа
щодо прописки) визначено, що "юрисдикція Конституційного Суду
України поширюється на чинні нормативно-правові акти".
Оскільки оспорюваний Указ ( 1132/2003 ) втратив чинність,
конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції
України ( 254к/96-ВР ) положень статті 1 Указу ( 1132/2003 )
підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 51 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 51
Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Припинити конституційне провадження у справі за
конституційним поданням 51 народного депутата України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) положень статті 1
Указу Президента України "Про скасування постанови Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2003 року N 1473" від 1 жовтня
2003 року N 1132 ( 1132/2003 ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору