Документ v0019500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.01.2019  № 19

Про внесення змін до Положення про основи процентної політики Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 27 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення функціонування нового операційного дизайну монетарної політики Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про основи процентної політики Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року № 277 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ IV викласти в такій редакції:

“IV. Процентні ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування

13. Національний банк установлює процентні ставки за основними операціями з регулювання ліквідності банків, що мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку. Основними операціями Національного банку з регулювання ліквідності банків є операції з надання кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів з підтримання ліквідності банків строком до 14 днів та операції з розміщення депозитних сертифікатів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів.

14. Національний банк під час оголошення кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів установлює процентну ставку на рівні облікової ставки.

Національний банк під час оголошення кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів строком понад 14 днів установлює процентну ставку на рівні, не вищому, ніж облікова ставка.

Національний банк під час проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів установлює процентну ставку за депозитними сертифікатами залежно від пропозицій, що надходять від банків. Рівень граничної процентної ставки не може перевищувати облікової ставки.

15. Національний банк під час оголошення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків установлює процентну ставку за короткостроковими кредитами рефінансування строком до 14 днів на рівні облікової ставки.

Національний банк під час оголошення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків установлює процентну ставку за короткостроковими кредитами рефінансування понад 14 днів на рівні, не нижчому, ніж облікова ставка.

Національний банк під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків установлює процентну ставку за короткостроковими кредитами рефінансування залежно від пропозицій, що надходять від банків. Рівень граничної процентної ставки не може бути нижчим, ніж облікова ставка.”;

2) доповнити розділ новим пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. Рішення щодо граничної процентної ставки за операціями з розміщення депозитних сертифікатів та короткостроковими кредитами рефінансування під час проведення процентних тендерів приймається заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків координує проведення операцій Національного банку з регулювання ліквідності банківської системи, на підставі пропозицій Департаменту відкритих ринків Національного банку.”.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолійвгору