Документ v0019500-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2018  № 19

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою лібералізації деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“погашення кредитів/позик за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором/договором позики з нерезидентом (далі - новий договір), якщо новий договір передбачає більш пізній строк виконання зобов’язань позичальника з повернення таких коштів порівняно з умовами попереднього кредитного договору/договору позики (далі - попередній договір) та такі кошти не використовуються позичальником на будь-які інші цілі, крім дострокового виконання власних зобов’язань за попереднім договором;”;

підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“у інших випадках дострокового погашення резидентом-позичальником кредитів/позик на користь нерезидентів, якщо загальна сума такого дострокового погашення за кредитними договорами/договорами позик, що обслуговуються в межах одного уповноваженого банку, не перевищує протягом календарного місяця 2 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції).”;

2) у підпункті 19:

у другому реченні абзацу першого слово та цифри “до 2016” замінити словом та цифрами “до 2017”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 цієї постанови, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів у межах загальної суми, що не може перевищувати 7 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції);”.

2. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2017 року № 129 “Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень” доповнити новим підпунктом такого змісту:

“17) за кредитом/позикою, що залучається резидентом-позичальником від нерезидента за відповідним договором, за умови, що цей резидент використовує такі надходження виключно для виконання власних боргових зобов’язань в іноземній валюті перед кредиторами (нерезидентами, уповноваженими банками) за іншими кредитними договорами/договорами позики (повернення кредиту/позики, сплата процентів та інших платежів, установлених кредитним договором/договором позики, з обов’язковим дотриманням законодавства України, що регламентує здійснення таких валютних операцій). Використання на інші цілі надходжень в іноземній валюті, що звільняються від обов’язкового продажу на підставі підпункту 17 пункту 2 цієї постанови, не дозволяється.”.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Пункт 1 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України. Пункт 2 цієї постанови діє до 13 червня 2018 року (включно).

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору