Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України"
Наказ Міністерства юстиції України; План, Заходи від 11.01.201219/7
Документ v0019323-12, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2012 N 19/7

Про інформаційний бюлетень
"Офіційний вісник України"

З метою вдосконалення інформаційного бюлетеня "Офіційний
вісник України" та з нагоди 15-річчя виходу його в світ
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо вдосконалення інформаційного
бюлетеня "Офіційний вісник України", що додається.
2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.), державному
підприємству "Українська правова інформація" (Кравченко С.О.)
забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого цим наказом, в
установлені терміни.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.01.2012 N 19/7

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо вдосконалення інформаційного
бюлетеня "Офіційний вісник України"

--------------------------------------------------------------------- | N | Найменування заходу | Термін |Відповідальні | |з/п| |виконання|за виконання | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 1 |Підготувати інформаційні матеріали | січень |Железняк Н.А., | | |"Офіційному віснику України" - 15 |2012 року|Пушенко О.Г., | | |років", опублікувати ці матеріали в | |Кравченко С.О., | | |бюлетені "Офіційний вісник України",| |Ільченко Л.Ш. | | |журналі "Бюлетень Міністерства | | | | |юстиції України" та розмістити на | | | | |веб-сайті Міністерства юстиції | | | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 2 |Запровадити розміщення змісту |двічі на |Железняк Н.А., | | |номерів бюлетеня "Офіційний вісник |тиждень з|Пушенко О.Г., | | |України" на веб-сайті Міністерства | січня |Ільченко Л.Ш. | | |юстиції в день виходу |2012 року| | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 3 |Продовжувати вдосконалення Концепції|протягом |Железняк Н.А., | | |бюлетеня "Офіційний вісник України" |2012 року|Пушенко О.Г., | | |( v0102323-06 ) | |Кравченко С.О. | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 4 |Розробити заходи зі скорочення |протягом |Кравченко С.О. | | |строків офіційного оприлюднення |2012 року| | | |нормативно-правових актів та | | | | |доставки бюлетеня "Офіційний вісник | | | | |України" замовникам шляхом | | | | |удосконалення технологічного процесу| | | | |підготовки оригінал-макета та | | | | |друкування тиражу, перегляду штатної| | | | |чисельності працівників, які | | | | |здійснюють роботи з підготовки | | | | |"Офіційного вісника України", | | | | |забезпечення їх сучасною | | | | |комп'ютерною та оргтехнікою тощо | | | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 5 |Запровадити нові рубрики в бюлетені |протягом |Железняк Н.А., | | |"Офіційний вісник України" |2012 року|Пушенко О.Г., | | | | |Кравченко С.О. | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 6 |Розробити дизайн обкладинки та блоку|протягом |Кравченко С.О. | | |бюлетеня "Офіційний вісник України",|2012 року| | | |удосконалити його макет. Відповідні | | | | |пропозиції подати на розгляд | | | | |керівництву Міністерства юстиції | | | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 7 |Здійснювати заходи щодо |постійно |Кравченко С.О. | | |удосконалення веб-сайта "Офіційний | | | | |вісник України", підвищення його | | | | |рейтингу та збільшення кількості | | | | |відвідувань, розміщення електронного| | | | |банера "Офіційний вісник України" на| | | | |веб-сайтах установ та організацій | | | | |юридичного спрямування, запровадити | | | | |активне інформаційне посилання на | | | | |веб-сайт "Офіційний вісник України",| | | | |on-line передплату бюлетеня та | | | | |організацію продажів "Офіційного | | | | |вісника України" з веб-сайта від | | | | |одного примірника | | | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 8 |Здійснювати щоденну розсилку |постійно |Кравченко С.О. | | |переліків нормативно-правових актів,| | | | |що готуються до опублікування в | | | | |"Офіційному віснику України", та їх | | | | |анонсів міністерствам, іншим | | | | |центральним органам виконавчої | | | | |влади, засобам масової інформації, | | | | |установам та організаціям юридичного| | | | |спрямування, агентствам | | | | |Інтернет-новин та потенційним | | | | |передплатникам | | | |---+------------------------------------+---------+----------------| | 9 |Вживати заходів щодо забезпечення |постійно |Железняк Н.А., | | |бюлетенем "Офіційний вісник України"| |Пушенко О.Г., | | |головних управлінь юстиції | |Кравченко С.О. | | |Міністерства юстиції України в | | | | |Автономній Республіці Крим, в | | | | |областях, містах Києві та | | | | |Севастополі, районних, районних у | | | | |містах, міських (міст обласного | | | | |значення), міськрайонних, | | | | |міжрайонних управлінь юстиції, | | | | |підпорядкованих установ та | | | | |підприємств, органів, що | | | | |координуються через Міністра | | | | |юстиції, міністерств, інших | | | | |центральних органів виконавчої | | | | |влади, їх територіальних органів, | | | | |підпорядкованих підприємств, установ| | | | |та організацій, Ради міністрів | | | | |Автономної Республіки Крим, | | | | |міністерств та республіканських | | | | |комітетів Автономної Республіки | | | | |Крим, інших органів виконавчої влади| | | | |Автономної Республіки Крим, | | | | |обласних, Київської та | | | | |Севастопольської міських, районних | | | | |державних адміністрацій, їх | | | | |управлінь та відділів, безпосередньо| | | | |підпорядкованих їм підприємств, | | | | |установ та організацій | | | |---+------------------------------------+---------+----------------| |10 |Внести пропозиції щодо заохочення | січень |Железняк Н.А., | | |працівників Міністерства юстиції та |2012 року|Кравченко С.О. | | |державного підприємства "Українська | | | | |правова інформація" з нагоди | | | | |15-річчя виходу в світ | | | | |інформаційного бюлетеня "Офіційний | | | | |вісник України" | | | ---------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління систематизації
законодавства О.Г.Пушенковгору