Документ v0018500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.01.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.01.2019  № 18

Про затвердження Змін до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”

Відповідно до статей 7, 15, 25, 28, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення вимог до проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.01.2019 № 18

ЗМІНИ
до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”

1. У розділі I:

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

“ 8. Обов’язковою умовою для здійснення Національним банком із банком операції “своп” є акцептування банком Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (далі - Публічна пропозиція).”;

2) абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

“Національний банк у повідомленні визначає засоби, за допомогою яких банки подають заявки та підтверджують укладені угоди.”;

3) в абзаці п’ятому пункту 19 слова “та підтверджує її засобами Системи підтвердження угод” виключити.

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

“22. Національний банк має право достроково припинити з банком операції “своп” на умовах, визначених підпунктами 3-8 пункту 16 глави 3.1 статті 3 розділу III Публічної пропозиції.”;

2) пункт 25 виключити.

3. Перше речення підпункту 2 пункту 26 розділу III викласти в такій редакції:

“2) проведення нетингу за другою частиною операції “своп” на умовах, визначених у Публічній пропозиції, та за потреби здійснення розрахунків за результатами такого нетингу.”.

4. У тексті Положення слово “неттінг” у всіх відмінках замінити словом “нетинг” у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


О. Чурійвгору