Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів
Постанова Національного банку України від 08.01.201917
Документ v0017500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.01.2019  № 17

Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення у відповідність до вимог положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після цифр “163-14,” доповнити цифрами та словами “163-16 (у частині порушення банками порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом) (далі - 163-16),”;

пункти 1.2, 1.6, 1.7 після цифр “ 163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

2) у главі 2:

пункт 2.2 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

у пункті 2.3:

підпункт “д” після слів “(крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів)” доповнити словами “, які не втратили чинність після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“й) на посадових осіб уповноважених установ.”;

пункт доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

“Термін “уповноважені установи” вживається в значенні, визначеному Законом України “Про валюту і валютні операції”.”;

3) у главі 3:

пункт 3.3 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

абзац перший пункту 3.4 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

4) у главі 4:

пункт 4.1 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

у підпункті 4 пункту 4.2 слово “національним” виключити;

пункт 4.9 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

5) пункт 5.2 глави 5 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

6) абзац перший пункту 6.1 глави 6 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

7) підпункт “г” пункту 7.6 глави 7 після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”;

8) додатки 1 - 3 до Положення після цифр “163-14,” доповнити цифрами “163-16,”.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 1, абзацу другого підпункту 2, підпункту 3, абзаців другого та четвертого підпункту 4 та підпунктів 5 - 8 пункту 1 цієї постанови, які набирають чинності одночасно з уведенням у дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Голова

Я. Смолійвгору