Документ v0014600-11, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2011

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.12.2011 N 14

Про внесення змін до постанови пленуму
Вищого господарського суду України
від 17.05.2011 N 6 "Про деякі питання
практики розгляду справ у спорах,
що виникають із земельних відносин"

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) пленум Вищого
господарського суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
З метою забезпечення правильного і однакового застосування
господарськими судами норм матеріального і процесуального права у
розгляді справ у спорах, що виникають із земельних відносин,
внести такі зміни до постанови пленуму Вищого господарського суду
України від 17.05.2011 N 6 ( v0006600-11 ) "Про деякі питання
практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних
відносин".
1. Абзаци другий і третій підпункту 1.4 пункту 1 викласти в
такій редакції: "Правовідносини у сфері використання і охорони земель,
врегульовані розділами VI та VII ЗК України ( 2768-14 ), можуть
мати як приватноправовий, так і публічно-правовий характер
(глави 29, 30, 33 названого Кодексу) ( 2768-14 ), а тому спори, що
виникають з відповідних правовідносин, можуть, у залежності від їх
правового характеру та складу учасників, вирішуватися за правилами
адміністративного або господарського судочинства. Виходячи з цього визначається й підвідомчість справ зі
спорів, пов'язаних із здійсненням державного контролю та нагляду
за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у сфері
земельних відносин - за використанням і охороною земель (частина
третя статті 19 ГК України) ( 436-15 ). Такі справи підлягають
розглядові господарськими судами, оскільки стосуються об'єктів
цивільних відносин - земельних ділянок та інших природних
ресурсів, цивільних прав суб'єктів господарювання на ділянки і
зазначені ресурси, зокрема, у спорах про: визнання недійсними
правочинів стосовно земельних ділянок, звільнення самовільно
зайнятих земельних ділянок, відшкодування збитків, завданих землям
і природним ресурсам господарською діяльністю, стягненням
заборгованості з орендної плати за договорами оренди землі
державної та комунальної форм власності тощо.".
2. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Визнати такими, що втратили чинність, роз'яснення
президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001
N 02-5/743 ( v_743800-01 ) "Про деякі питання практики вирішення
спорів, пов'язаних із захистом права власності на землю і
землекористування" (з подальшими змінами) і рекомендації президії
Вищого господарського суду України від 02.02.2010 N 04-06/15
( v06_1600-10 ) "Про практику застосування господарськими судами
земельного законодавства" (з подальшими змінами і доповненнями).".
Голова Вищого
господарського
суду України В.Татьков
Секретар пленуму
Вищого господарського
суду України Г.Кравчуквгору