Документ v0012700-96, поточна редакція — Редакція від 01.11.1996

                                                          
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 12 від 01.11.96
м.Київ
vd961101 vn12

Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 січня 1992 року N 2 "Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні" (із змінами, внесеними постановами Пленуму від 25 грудня 1992 р. N 13 та від 13 січня 1995 р. N 2)

Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Абзац перший пункту 12 постанови Пленуму Верховного Суду
України від 31 січня 1992 р. N 2 ( v0002700-92 ) "Про судову
практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх
вчиненні" (із змінами, внесеними постановами від 25 грудня 1992 р.
N 13 ( v0013700-92 ) та від 13 січня 1995 р. N 2 ( v0002700-95 )
викласти в слідуючій редакції: "Роз'яснити судам, що згідно з статтями 34, 70 Закону України
"Про нотаріат" ( 3425-12 ) свідоцтво про право власності на частку
в спільному майні подружжя може бути видане не тільки державним, а
й приватним нотаріусом. До виключної компетенції державного
нотаріуса відноситься видача таких свідоцтв лише у разі смерті
одного з подружжя (статті 36, 71 Закону). В абзаці першому пункту 13 постанови слова "лише державним
нотаріусом і" замінити словом "нотаріусом" і виключити слова "у
відносинах між організаціями - не більше одного року".
Голова Верховного Суду України В.Ф.Бойко
Секретар Пленуму,
суддя Верховного Суду України Т.М.Роцькавгору