Документ v0012600-11, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2011

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
24.12.2011 N 12

Про внесення змін до постанови пленуму
Вищого господарського суду України
від 17.05.2011 N 7 "Про деякі питання
практики застосування розділу XII
Господарського процесуального
кодексу України"

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) пленум Вищого
господарського суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних
із застосуванням апеляційними господарськими судами норм
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), внести
такі зміни до постанови пленуму Вищого господарського суду України
від 17.05.2011 N 7 ( v0007600-11 ) "Про деякі питання практики
застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу
України".
1. Вступну частину після слова і цифри "пункту 6" доповнити
словами "частини другої".
2. Абзац четвертий пункту 5 замінити двома абзацами такого
змісту: "повторно після залишення апеляційної скарги без розгляду на
підставі частини другої статті 93 ГПК ( 1798-12 ), або повторно після повернення апеляційної скарги на підставі
пункту 5 частини першої статті 97 ГПК ( 1798-12 ), або".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий цього пункту вважати
відповідно абзацами шостим - дев'ятим.
Голова Вищого
господарського суду
України В.Татьков
Секретар пленуму
Вищого господарського
суду України Г.Кравчуквгору