Про заходи щодо удосконалення нормативних актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Перелік від 22.01.199612
Документ v0012500-96, поточна редакція — Редакція від 04.02.2005, підстава - z0086-05

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 12 від 22.01.96
м.Київ

Про заходи щодо удосконалення нормативних актів
Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 689 ( z0086-05 ) від 29.12.2004 )

Розглянувши матеріали щодо удосконалення нормативних актів
Національного банку України, приведення їх у відповідність до
чинного законодавства та упорядкування нормативно-правової бази,
представлені комісією з проведення уніфікації та систематизації
нормативних актів, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, нормативні акти
Національного банку України згідно з додатком N 1. 2. Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до нормативних
актів Національного банку України (додаток N 2). 3. Затвердити Систематичний покажчик нормативних актів
Національного банку України в новій редакції станом на 31 грудня
1995 року (додаток N 3). 4. Управлінню справами (В.В.Врублевський) забезпечити
тиражування Систематичного покажчика нормативних актів
Національного банку України та його розсилку. 5. Редакції періодичних видань (Л.М.Патрикац),
інженерно-технічному центру (А.Г.Борисенко) за участю юридичного
департаменту налагодити періодичний випуск додатків до "Вісника
Національного банку України" у вигляді окремих брошур із
офіційними текстами нормативних актів Національного банку України. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління О.І.Кірєєва.
Голова Правління В.А.Ющенко
Додаток N 1
до постанови Правління
Національного банку України
від 22 січня 1996 року N 12
Реєстр. N 342 від 23.01.96
Перелік
нормативних актів Національного банку України,
що втратили чинність
Департамент готівково-грошового обігу
1. Лист N 25058/309 ( v_309500-94 ) "Порядок застосування
Указу Президента України від 12 червня 1993 року N 206/93 "Про
заходи щодо скорочення готівкового обігу" (в редакції Указу
Президента України від 29 квітня 1994 року N 197/94 "Про внесення
змін і доповнень до Указу Президента України від 12 червня
1993 року N 206/93").
Економічний департамент
2. Наказ Національного банку України від 21.01.94 N 18 "Про
створення основ грошово-банківської статистики". 3. Положення про порядок підготовки статистичних матеріалів
щодо діяльності банківської системи, призначених для
опублікування, затверджене наказом Національного банку України від
03.03.94 N 37.
Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
4. Лист від 12.07.94 N 163 ( v0163500-94 ) "Про надання
інформації про сплату пені в безакцептному порядку за перевищення
нормативного терміну проходження платежів на користь клієнтів та
зарахування в державний бюджет". 5. Лист від 06.07.95 N 22017/536 ( v_536500-95 ) "Про
внесення змін і доповнень до листа від 12.07.94 р. N 163". 6. Лист від 06.02.95 N 22017/89 ( v7_89500-95 ) "Щодо зміни
порядку врегулювання розрахунків за 1992 рік". 7. Лист від 26.04.95 N 22017/276 ( v_276500-95 ) "Щодо
проведення операцій з векселями".
Департамент валютного регулювання
8. Лист від 04.05.92 N 16040-396 "Про головні напрями роботи
в сфері валютної політики Національного банку України". 9. Лист від 04.06.92 N 19040/483 "Зміни та доповнення до
тимчасового порядку формування валютних фондів". 10. Порядок надання гарантій Національного банку України за
іноземними кредитами, затверджений постановою Правління НБУ від
25.06.92 N 11. 11. Лист від 26.08.92 N 19040/662 "Про вивіз з України
валюти". 12. Лист від 25.12.92 N 19040/1130 "Про вивіз валюти з
України". 13. Лист від 20.04.93 N 19010/636 "Доповнення до порядку
обігу іноземної валюти на території України від 14.03.93
N 19029/377". 14. Лист від 25.05.93 N 19029/935 ( v_935500-93 ) "Положення
про пункти обміну іноземної валюти". 15. Лист від 28.05.93 N 19029/965 ( v_965500-93 ) "Зміни і
доповнення до порядку надання ліцензій НБУ на право здійснення
операцій з валютними цінностями". 16. Лист від 21.06.93 N 19029/12 "Доповнення до Положення про
пункти обміну іноземної валюти". 17. Лист від 22.06.93 N 19010/1210 "Зміни і доповнення до
порядку надання ліцензій НБУ на право здійснення операцій з
валютними цінностями". 18. Лист від 13.08.93 N 19010/1635 "Зміни та доповнення до
Положення про пункти обміну іноземної валюти". 19. Лист від 17.11.93 N 19012/2058-6941 "Доповнення до
N 19012/1797 від 15.09.93 про надання кредитів у валюті". 20. Лист від 06.12.93 N 19010/2162-7331 ( v7331500-93 ) "Про
розмір статутного фонду комерційних банків". 21. Лист від 16.12.93 N 19010/2942-7593 ( v7593500-93 ) про
здійснення операцій з купівлі валютних коштів. 22. Лист від 20.12.93 N 19010/2994-7634 ( v7634500-93 )
"Зміни до Положення про пункти обміну іноземної валюти". 23. Лист від 28.12.93 N 19010/3085-7837 "Режим викупу
валютних коштів в Офіційний валютний резерв НБУ". 24. Лист від 29.03.94 N 113 ( v0113500-94 ) "Доповнення до
Порядку переміщення валюти через митний кордон України". 25. Лист від 01.06.94 N 127 "Про розрахунки за природний
газ". 26. Порядок викупу валютних коштів в Офіційний валютний
резерв (реєстрац. N 137 ( v0137500-94 ) від 13.06.94), а також
пункт 1 постанови Правління Національного банку України від
20.05.94 N 99 ( v0099500-94 ) в частині затвердження цього
Порядку. 27. Лист від 30.06.94 N 155 "Доповнення до листа від 23.06.94
про продаж 50% валютної виручки шахт, виробничих об'єднань,
підприємств вуглезбуту". 28. Лист від 18.07.94 N 19012/1743 ( v1743500-94 ) "Про
продаж сум виручки в іноземній валюті резидентів, що направляються
на погашення заборгованості за кредитами". 29. Лист від 25.08.94 N 19003/2062 ( v2062500-94 ) "Про
застосування контрольно-касових апаратів". 30. Лист від 24.02.95 N 19010/632 про визначення і
використання курсу крб. ( v_632500-95 ) 31. Лист від 15.03.95 N 19010/796 ( v_796500-95 ) про порядок
ліцензування комерційних банків на право здійснення операцій з
валютними цінностями. 32. Пункт 3 листа від 05.05.95 N 19013/1093 ( v1093500-95 )
про кредити в іноземній валюти.
Емісійно-кредитний департамент
33. Порядок повернення кредиту, виданого державним
підприємствам та організаціям на період до повернення їм оборотних
коштів Міністерством фінансів України, затверджений спільним
листом Міністерства фінансів України і Національного банку України
19.06.92 N 07-303 ( v-303201-92 ) і N 26014/170. 34. Порядок надання кредиту на поповнення оборотних коштів
колективним сільськогосподарським та міжгосподарським
підприємствам та організаціям, затверджений спільним листом НБУ і
Міністерства фінансів України 01.07.92 N 26015 і N 10-03. 35. Положення про кредитний комітет Національного банку
України (лист від 09.07.92 N 26009/213). 36. Лист від 30.12.93 N 26014/1438-7909 ( v7909500-93 ) "Про
ліквідну діяльність комерційних банків". 37. Правила проведення закритих кредитних аукціонів з продажу
кредитів Національним банком України (лист від 04.05.94 N 116
( v0116500-94 ). 38. Порядок передачі заборгованості за позичками, наданими за
рахунок кредитів Національного банку України сільськогосподарським
товаровиробникам, підприємствам переробної та комбікормової
промисловості, на покупців їх продукції (лист від 05.07.94 N 157
( v0157500-94 ). 39. Лист від 08.07.94 N 161 ( v0161500-94 ) "Про порядок
направлення комерційними банками ресурсів на кредитування
підприємств і організацій агропромислового комплексу та на купівлю
депозитних сертифікатів Національного банку України". 40. Роз'яснення від 14.07.94 N 166 ( v0166500-94 ) до листа
від 08.07.94 N 161 ( v0161500-94 ). 41. Лист від 27.07.94 N 175 "Про внесення змін до додатку N 1
до вказівок Національного банку України від 08.07.94 N 161". 42. Лист від 02.08.94 N 177 "Доповнення до листа від 08.07.94
N 161". 43. Роз'яснення від 08.08.94 N 179 до листа від 08.07.94
N 161. 44. Лист від 08.09.94 N 187 ( v0187500-94 ) "Про внесення
змін до листа від 08.08.94 N 179". 45. Лист від 03.10.94 N 194 ( v0194500-94 ) "Про внесення
змін і доповнень до порядку формування комерційними банками
обов'язкових резервів". 46. Лист від 18.11.94 N 212 ( v0212500-94 ) "Про забезпечення
реєстрації кредитних угод". 47. Лист від 23.01.95 N 226 ( va226500-95 ) "Про зміни і
доповнення до порядку формування обов'язкових резервів". 48. Лист від 11.10.95 N 307 ( v0307500-95 ) "Про внесення
змін у коригування сум обов'язкових резервів комерційних банків". 49. Роз'яснення від 10.11.95 N 26013/1418-5316
( v5316500-95 ) до листа від 11.10.95 N 307. 50. Спільний лист Національного банку України та Міністерства
фінансів України від 23.02.94 N 106 ( va106500-94 ) та N 09-407
"Про юридичне оформлення рахунків у відповідності з Правилами про
порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в
установах банків". 51. Доповнення до спільного листа НБУ та Міністерства
фінансів України від 23.02.94 N 106 та N 09-407 ( v0109500-94 ).
Юридичний департамент
52. Наказ від 06.04.93 N 34 "Про впорядкування видання
нормативних актів Національного банку України".
Фінансовий департамент
53. Положення про порядок і умови фінансового забезпечення
діяльності Національного банку України, затверджене 12.03.92. 54. Наказ від 02.02.93 N 79 "Про умови оплати праці
працівників Національного банку України". 55. Положення про умови фінансового забезпечення діяльності
Національного банку України, затверджене постановою Правління НБУ
від 25.06.93 N 46. 56. Наказ від 25.11.93 N 1404 "Про умови оплати праці
працівників Національного банку України". 57. Наказ від 16.03.94 N 460 "Про умови оплати праці
працівників Національного банку України". 58. Наказ від 28.03.94 N 527 "Про умови оплати праці
працівників Національного банку України". 59. Наказ від 28.03.94 N 528 "Про умови оплати праці
підвідомчих технікумів Національного банку України". 60. Наказ від 11.05.94 N 694 "Про умови оплати праці
працівників Національного банку України". 61. Лист від 07.07.94 N 33002 "Особливості складу витрат, що
відносяться до собівартості банківської діяльності". 62. Лист від 11.08.94 N 33002/203 про особливості складу
витрат, що відносяться до собівартості банківської діяльності.
Банкнотно-монетний двір
63. Положення про Банкнотну фабрику при Національному банку
України, затверджене наказом Національного банку України від
28.07.93 N 76 ( v0076500-93 ).
Додаток N 2
до постанови Правління
Національного банку України
від 22 січня 1996 року N 12
Реєстр. N 342 від 23.01.96
Зміни
та доповнення, що вносяться до нормативних актів
Національного банку України
1. У роз'ясненні від 30.03.95 р. N 19010/899 ( v_899500-95 )
щодо здійснення операцій купівлі та продажу доларів США, німецьких
марок та російських рублів: в першому та третьому абзацах листа слова: "підлягають
вільному продажу" замінити словами: "підлягають обов'язковому та
вільному продажу".
2. У листі від 18.09.95 р. N 19010/1494 ( v1494500-95 ) "Про
відхилення курсу іноземної валюти від офіційного курсу" другий
абзац листа викласти в такій редакції: "Поряд з цим повідомляємо, що викладені в телеграмі від ...
N ... вимоги щодо курсу та маржі при здійсненні продажу на
міжбанківському валютному ринку зазначених в ній валют залишаються
в силі".

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 689 ( z0086-05 ) від 29.12.2004 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 689 ( z0086-05 ) від 29.12.2004 )

Додаток N 3
до постанови Правління
Національного банку України
від 22 січня 1996 року N 12
Реєстр. N 342 від 23.01.96
Перелік
нормативних актів, які підлягають об'єднанню
(уніфікації)
1. Листи НБУ від: 06.03.95 N 19010/732 ( v_732500-95 ),
16.03.95 N 19010/816 ( v_816500-95 ), 24.03.95 N 19010/855
( v_855500-95 ), 24.11.95 N 20007/272 ( v_272500-95 ), в яких
викладені вимоги щодо курсу та маржі у разі здійснення на МВРУ
операцій купівлі та продажу доларів США, німецьких марок,
російських та білоруських рублів, підлягають об'єднанню в єдиний
нормативний акт у такій редакції:
"Про дотримання курсу та розміру маржі у разі здійснення на міжбанківському валютному ринку операцій купівлі та продажу доларів США, німецьких марок, російських та
білоруських рублів
Уповноважені банки здійснюють на міжбанківському валютному
ринку України операції купівлі та продажу доларів США, німецьких
марок, білоруських рублів, які підлягають як вільному так і
обов'язковому продажу, за курсом покупця та продавця з відхиленням
від курсу, зафіксованого на попередніх торгах УМВБ, плюс-мінус
1,5 відсотки з дотриманням маржі між ними не більше 3 відсотків. Операції купівлі-продажу російських рублів здійснюються за
курсом покупця та продавця з відхиленням від курсу, зафіксованого
на попередніх торгах УМВБ, плюс-мінус 2,5 відсотка в межах розміру
маржі між ними не більше 5 відсотків".
2. Листи НБУ від: 14.03.93 N 19029/380 ( v_380500-93 ),
05.07.94 N 158 ( v0158500-94 ), 20.10.94 N 19010/2495
( v2495500-94 ), 31.03.95 N 19010/914 ( v_914500-95 ), 24.02.95
N 19010/633 ( v_633500-95 ) об'єднуються в "Класифікатор іноземних
валют".
3. Положення про систему захисту електронних банківських
документів в обчислювальній мережі Національного банку України,
Положення про арбітражні послуги служби захисту електронних
банківських документів в обчислювальній мережі Національного
банку, затверджені постановою Правління НБУ від 15.07.93 N 57
( v0057500-93 ) і Додатковий договір про оренду апаратних засобів
захисту підлягають об'єднанню в Загальну інструкцію про електронні
платежі.вгору