Документ v0010359-18, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2018 року № 10

Про запит на інформацію Пучкіна Д.М., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 18 січня 2018 року за № 21-17-490

До Центральної виборчої комісії 18 січня 2018 року з Кам’янської міської виборчої комісії Дніпропетровської області (далі - Кам’янська міська виборча комісія) надійшов запит на інформацію Пучкіна Дмитра Михайловича від 7 липня 2017 року, в якому він просив надати відомості про освіту членів указаної територіальної виборчої комісії.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до статей 22, 29 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) члени територіальних виборчих комісій включаються до складу цих комісій, зокрема Центральною виборчою комісією, на підставі подань, внесених зареєстрованими в установленому законом порядку місцевими організаціями політичних партій.

Згідно з частинами десятою, одинадцятою статті 22, частиною четвертою статті 29 Закону, Роз’ясненням щодо порядку внесення змін до складу територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 7 вересня 2015 року № 236, у поданнях стосовно кандидатур до складу територіальної виборчої комісії чи про заміну членів таких комісій зазначаються, зокрема, відомості про освіту (загальна середня, професійно-технічна, вища) запропонованих осіб. До подання додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний номер телефону).

Склад Кам’янської (Дніпродзержинської) міської виборчої комісії сформовано постановою Центральної виборчої комісії від 6 вересня 2015 року № 230 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів" (зі змінами) і становить 18 осіб.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Пунктом 2 частини третьої статті 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Відповідно статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конституційний Суд України в Рішенні від 20 січня 2012 року в справі № 2-рп/2012, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Основного Закону України, встановив, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Водночас статтею 11 Закону України "Про інформацію" передбачено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

Інформація про фізичну особу є конфіденційною та може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (частина друга статті 21 Закону України "Про інформацію").

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Частиною другою статті 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Центральна виборча комісія зазначає, що члени Кам’янської міської виборчої комісії згоди на поширення конфіденційної інформації щодо них Центральній виборчій комісії не надавали. Законами України підстав для оприлюднення Комісією конфіденційної інформації про членів указаної територіальної виборчої комісії не встановлено. У запиті на інформацію також не наведено підстав для поширення конфіденційної інформації про членів Кам’янської міської виборчої комісії в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за рішенням суду для реалізації та захисту прав і законних інтересів запитувача.

За таких обставин Центральна виборча комісія як розпорядник інформації не має права поширювати конфіденційну інформацію про членів Кам’янської міської виборчої комісії.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що у поданнях місцевих організацій політичних партій, які слугували підставою для включення кандидатур до складу вказаної міської виборчої комісії, зазначається лише рівень освіти (загальна середня, професійно-технічна, вища), здобутої відповідними особами. Зазначення у поданнях даних щодо спеціальності запропонованих осіб, а також серії, номера, дати видачі їм диплома та назви навчального закладу чи подання Центральній виборчій комісії копії документа, який містить таку інформацію, законодавством України про місцеві вибори не перебачено, у зв’язку з чим відповідними відомостями Комісія не володіє.

З огляду на вказані вище обставини Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію Пучкіна Д.М. згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Разом з тим, на виконання пункту 4 частини четвертої вказаної статті Центральна виборча комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 1, статей 6, 7, 10, пунктів 1, 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Пучкіну Д.М. у задоволенні запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Пучкіну Д.М.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору