Документ v0009740-13, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2013

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
П О С Т А Н О В А
22.11.2013 N 9

Про внесення змін до Положення
про Науково-консультативну раду
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
та її персонального складу

Заслухавши інформацію судді, секретаря пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ Луспеника Д.Д. про внесення змін до Положення про
Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ ( v_006740-11 ) та її
персонального складу ( v_006740-11 ), затверджених постановою
пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року N 6, та відповідно
до пункту 7 частини другої статті 36 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) пленум Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Інформацію судді, секретаря пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ Луспеника Д.Д. взяти до відома.
2. Внести до Положення про Науково-консультативну раду Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ, затвердженого постановою пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від
30 вересня 2011 року N 6 ( v_006740-11 ), такі зміни:
2.1. Доповнити пункт 2.2 абзацом другим такого змісту: "Повноваження Науково-консультативної ради припиняються після
затвердження її нового складу".
2.2. Абзац 2 пункту 2.6 викласти у такій редакції: "Головами секції цивільного судочинства та секції
кримінального та адміністративного судочинства є заступники Голови
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, які координують діяльність судової палати у
цивільних справах і судової палати у кримінальних справах
відповідно, а секції судоустрою і статусу суддів - заступник
Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, на якого відповідно до пункту 2 частини 1
статті 34 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ) Головою Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ покладено обов'язок
координації роботи Науково-консультативної ради з питань
судоустрою та статусу суддів".
3. Внести зміни до персонального складу
Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженого
постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року N 6
( v_006740-11 ) (зі змінами, внесеними постановами пленуму від
23 грудня 2011 року N 12, від 30 березня 2012 року N 7, від
21 грудня 2012 року N 14, від 8 лютого 2013 року N 1), виклавши
його в новій редакції (додається).
Голова Вищого
спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ А.А.Солодков
Секретар пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ Д.Д.Луспеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
30.09.2011 N 6
( v_006740-11 )
(в редакції постанови
пленуму Вищого
спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
22.11.2013 N 9)

СКЛАД
Науково-консультативної ради
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Солодков - Голова Вищого спеціалізованого суду
Андрій Андрійович України з розгляду цивільних
і кримінальних справ,
голова Науково-консультативної ради
Гвоздик - кандидат юридичних наук, доцент,
Павло Олександрович заступник Голови Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ, заслужений юрист України,
заступник голови
Науково-консультативної ради
Ткачук - кандидат юридичних наук, доцент,
Олег Степанович суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
вчений секретар
Науково-консультативної ради
Сердюк - доктор юридичних наук, професор,
Валентин Васильович заступник керівника апарату
Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, вчений секретар
Науково-консультативної ради
Секція цивільного судочинства
1. Безклубий - доктор юридичних наук, професор
Ігор Анатолійович кафедри цивільного права Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
2. Богініч - кандидат юридичних наук, старший
Олег Леонідович науковий співробітник відділу теорії
держави і права Інституту держави і
права імені В.М.Корецького
Національної академії наук України
3. Гриценко - доктор юридичних наук, декан
Іван Сергійович юридичного факультету Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
4. Дзера - доктор юридичних наук, член-
Олександр Васильович кореспондент НАПрНУ, академік АН
вищої школи України, професор
кафедри цивільного права Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка,
заслужений юрист України
5. Дьоміна - кандидат юридичних наук, секретар
Ольга Олександрівна судової палати у цивільних справах
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ
6. Заіка - доктор юридичних наук, професор,
Юрій Олександрович начальник кафедри цивільного права і
процесу Національної академії
внутрішніх справ
7. Комаров - кандидат юридичних наук, професор,
В'ячеслав Васильович академік НАПрНУ, проректор з
навчально-методичної роботи
Національного університету "Юридична
академія України
імені Ярослава Мудрого"
8. Коссак - доктор юридичних наук, професор,
Володимир Михайлович завідувач кафедри цивільного права і
процесу Львівського національного
університету імені Івана Франка
9. Кохановська - доктор юридичних наук, професор
Олена Велеонінівна кафедри цивільного права Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
10. Кузнєцова - доктор юридичних наук, академік
Наталія Семенівна НАПрНУ, професор кафедри цивільного
права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
заслужений діяч науки і техніки
України
11. Луспеник - кандидат юридичних наук, доцент,
Дмитро Дмитрович суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, секретар пленуму
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ, заслужений юрист України
12. Луць - доктор юридичних наук, професор,
Володимир Васильович академік НАПрНУ, завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін
Академії муніципального управління
13. Майданик - доктор юридичних наук, професор,
Роман Андрійович завідувач кафедри цивільного права
юридичного факультету Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
14. Нелін - кандидат юридичних наук, доцент,
Олександр Іванович проректор з організаційно-правової
роботи Київського університету
туризму, економіки і права
15. Пшонка - суддя Вищого спеціалізованого суду
Микола Павлович України з розгляду цивільних і
кримінальних справ у відставці,
заслужений юрист України
16. Паліюк - кандидат юридичних наук, доцент
Василь Павлович кафедри цивільно-правових дисциплін
Миколаївського комплексу
Національного університету
"Одеська юридична академія"
17. Спасибо-Фатєєва - доктор юридичних наук, член-
Інна Валентинівна кореспондент НАПрНУ, професор
кафедри цивільного права
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
18. Стефанчук - доктор юридичних наук, професор,
Руслан Олексійович член-кореспондент НАПрНУ, завідувач
кафедри представництва інтересів
громадян і держави в суді
Національної академії
прокуратури України
19. Фесенко - кандидат юридичних наук, суддя
Леонід Іванович Верховного Суду України, заслужений
юрист України
20. Чанишева - доктор юридичних наук, професор,
Галина Іванівна член-кореспондент НАПрНУ, декан
соціально-правового факультету,
завідувач кафедри трудового права і
права соціального забезпечення
Національного університету "Одеська
юридична академія"
21. Шульга - доктор юридичних наук, член-
Михайло Васильович кореспондент НАПрНУ, професор,
завідувач кафедри земельного та
аграрного права Національного
університету "Юридична
академія України
імені Ярослава Мудрого"
Секція кримінального
та адміністративного судочинства
1. Андрушко - кандидат юридичних наук,
Петро Петрович професор, завідувач кафедри
кримінального права та
кримінології Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
2. Бевзенко - доктор юридичних наук,
Володимир Михайлович професор кафедри
адміністративного права
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
3. Битяк - доктор юридичних наук,
Юрій Прокопович академік НАПрНУ, професор,
перший проректор Національного
університету "Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого"
4. Бойко - доктор юридичних наук,
Андрій Михайлович професор, декан юридичного
факультету Львівського
національного університету
імені Івана Франка
5. Вільгушинський - кандидат юридичних наук,
Михайло Йосипович суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
заслужений юрист України
6. Дудоров - доктор юридичних наук,
Олександр Олексійович професор кафедри кримінального
права Луганського державного
університету внутрішніх справ
імені Є.О.Дідоренка
7. Капліна - доктор юридичних наук,
Оксана Володимирівна доцент, завідувач кафедри
кримінального процесу
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
8. Колесниченко - кандидат юридичних наук,
Володимир Миколайович суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
заслужений юрист України
9. Комзюк - доктор юридичних наук,
Анатолій Трохимович професор, помічник ректора
Харківського національного
університету внутрішніх справ
10. Літвінов - заступник Голови Вищого
Євген Володимирович спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ
11. Маляренко - доктор юридичних наук,
Василь Тимофійович професор, член-кореспондент НАПрНУ,
начальник відділу вивчення
міжнародного досвіду
організації діяльності судів
Національної школи суддів
України, заслужений юрист України
12. Матвійчук - доктор юридичних наук,
Валерій Костянтинович професор, проректор з
навчальної та організаційної
роботи вищого навчального
закладу "Національна академія
управління"
13. Міщенко - заступник Голови Вищого
Станіслав Миколайович спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, заслужений
юрист України
14. Навроцький - доктор юридичних наук,
Вячеслав Олександрович професор, член-кореспондент НАПрНУ,
декан юридичного факультету
Львівського державного університету
внутрішніх справ МВС України
15. Нор - доктор юридичних наук,
Василь Тимофійович професор, академік НАПрНУ,
завідувач кафедри
кримінального процесу і
криміналістики Львівського
національного університету
імені Івана Франка
16. Орлова - секретар судової палати у
Світлана Олександрівна кримінальних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ, заслужений юрист України
17. Остапець - кандидат юридичних наук,
Сергій Леонідович доцент, завідувач секретаріату
Комітету Верховної Ради України
з питань верховенства права та
правосуддя
18. Погорецький - доктор юридичних наук,
Микола Анатолійович професор, завідувач кафедри
правосуддя Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
19. Портнов - доктор юридичних наук,
Андрій Володимирович професор, завідувач кафедри
конституційного права
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, радник Президента
України, заслужений юрист України
20. Сіроткіна - кандидат юридичних наук,
Марія В'ячеславівна науковий консультант відділу
нормативно-правової роботи
юридичного управління апарату
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ
21. Тацій - доктор юридичних наук,
Василь Якович професор, Президент НАПрНУ,
ректор Національного
університету "Юридична академія
України імені Ярослава
Мудрого", заслужений діяч науки
і техніки України
22. Тихий - доктор юридичних наук,
Володимир Павлович професор, академік НАПрНУ,
Віце-президент НАПрНУ -
керівник Київського
регіонального центру НАПрНУ
23. Тютюгін - кандидат юридичних наук,
Володимир Ілліч професор, виконуючий обов'язки
завідувача кафедри
кримінального права N 1
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
24. Шакун - доктор юридичних наук,
Василь Іванович член-кореспондент НАПрНУ, професор
кафедри кримінального права
Національної академії
внутрішніх справ
25. Шепітько - доктор юридичних наук,
Валерій Юрійович професор, академік НАПрНУ,
завідувач кафедри
криміналістики Національного
університету "Юридична академія
України імені Ярослава
Мудрого", заслужений діяч науки
і техніки України
26. Шибіко - кандидат юридичних наук,
Василь Петрович професор, професор кафедри
правосуддя Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка,
заслужений юрист України
27. Шумило - доктор юридичних наук,
Микола Єгорович професор, професор кафедри
правосуддя Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Секція судоустрою і статусу суддів
1. Долежан - доктор юридичних наук,
Валентин Володимирович професор, професор кафедри
організації судових та
правоохоронних органів
Національного університету
"Одеська юридична академія"
2. Глущенко - кандидат юридичних наук,
Світлана Володимирівна начальник управління
забезпечення діяльності судової
палати у цивільних справах
апарату Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
3. Городовенко - доктор юридичних наук, голова
Віктор Валентинович апеляційного суду Запорізької
області, заслужений юрист України
4. Капустинський - кандидат юридичних наук,
Віктор Анатолійович керівник апарату Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, заслужений
юрист України
5. Ківалов - доктор юридичних наук,
Сергій Васильович професор, академік НАПрНУ,
президент Національного
університету "Одеська юридична
академія", народний депутат
України, Голова Комітету
Верховної Ради України з питань
верховенства права та
правосуддя, заслужений юрист України
6. Назаров - доктор юридичних наук, доцент
Іван Володимирович кафедри організації судових та
правоохоронних органів
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
7. Марочкін - кандидат юридичних наук,
Іван Єгорович професор, член-кореспондент НАПрНУ,
завідувач кафедри організації
судових та правоохоронних органів
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
8. Притика - доктор юридичних наук,
Дмитро Микитович академік НАПрНУ, народний
депутат України V, VI скликань,
заслужений юрист України.вгору