Документ v0008740-13, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2013

                                                          
ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
П О С Т А Н О В А
22.11.2013 N 8

Про внесення змін до складу
редакційної колегії офіційного друкованого
органу Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
науково-практичного юридичного журналу
"Часопис цивільного і кримінального судочинства"

Заслухавши інформацію заступника Голови Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ Гвоздика П.О. про внесення змін до складу редакційної
колегії журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства",
керуючись пунктом 8 частини другої статті 36 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), пленум Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Інформацію заступника Голови Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гвоздика П.О.
взяти до відома.
2. Внести зміни до складу редакційної колегії офіційного
друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного
журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства",
затвердженого постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 червня
2011 року N 3 ( va003740-11 ), виклавши його в новій редакції
(додається).
Голова Вищого
спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ А.А.Солодков
Секретар пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних
справ Д.Д.Луспеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
24.06.2011 N 3
( va003740-11 )
(в редакції постанови
пленуму Вищого
спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
22.11.2013 N 8)

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
офіційного друкованого органу
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ науково-практичного юридичного
журналу "Часопис цивільного
і кримінального судочинства"

1. Солодков - Голова Вищого
Андрій Андрійович спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, голова
редакційної колегії
2. Гвоздик - кандидат юридичних наук
Павло Олександрович (12.00.2006), доцент, заступник
Голови Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
заслужений юрист України,
заступник голови редакційної
колегії
3. Літвінов - заступник Голови Вищого
Євген Володимирович спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, заступник
голови редакційної колегії
4. Міщенко - заступник Голови Вищого
Станіслав Миколайович спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, заслужений
юрист України, заступник голови
редакційної колегії
5. Андрушко - кандидат юридичних наук
Петро Петрович (12.00.2008), професор,
завідувач кафедри
кримінального права та
кримінології Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
6. Безклубий - доктор юридичних наук
Ігор Анатолійович (12.00.2003), професор кафедри
цивільного права Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
7. Британчук - суддя Вищого спеціалізованого
Володимир Васильович суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ;
8. Вернидубов - кандидат юридичних наук
Іван Васильович (12.00.2009), заслужений юрист
України
9. Вільгушинський - кандидат юридичних наук
Михайло Йосипович (12.00.2009), суддя Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, заслужений
юрист України
10. Глушков - доктор юридичних наук
Валерій Олександрович (12.00.2008), професор,
завідуючий спеціальною
кафедрою N 1 Національної
академії Служби безпеки України,
заслужений юрист України
11. Глущенко - кандидат юридичних наук
Світлана Володимирівна (12.00.2010), начальник
управління забезпечення
діяльності судової палати у
цивільних справах апарату
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ
12. Городовенко - доктор юридичних наук
Віктор Валентинович (12.00.2010), голова
Апеляційного суду Запорізької
області, заслужений юрист України
13. Дзера - доктор юридичних наук
Олександр Васильович (12.00.2003), професор,
член-кореспондент НАПрНУ, професор
кафедри цивільного права
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
академік АН вищої школи України,
заслужений юрист України
14. Долежан - доктор юридичних наук
Валентин Володимирович (12.00.2010), професор,
професор кафедри організації
судових та правоохоронних
органів Національного
університету "Одеська юридична
академія"
15. Дьоміна - кандидат юридичних наук
Ольга Олександрівна (12.00.2007), суддя Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, секретар
судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
16. Капліна - доктор юридичних наук
Оксана Володимирівна (12.00.2009), доцент, завідувач
кафедри кримінального процесу
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
17. Капустинський - кандидат юридичних наук
Віктор Анатолійович (12.00.2011), керівник апарату
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, заслужений
юрист України
18. Комаров - кандидат юридичних наук
В'ячеслав Васильович (12.00.2003), професор,
академік НАПрНУ, проректор з
навчально-методичної роботи
Національного університету
"Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого"
19. Кузнєцова - доктор юридичних наук
Наталія Семенівна (12.00.2003), професор,
академік НАПрНУ, професор
кафедри цивільного права
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
заслужений діяч науки
і техніки України
20. Луспеник - кандидат юридичних наук
Дмитро Дмитрович (12.00.2003), доцент, суддя
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, секретар
пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
заслужений юрист України
21. Маляренко - доктор юридичних наук
Василь Тимофійович (12.00.2009), професор,
член-кореспондент НАПрНУ,
начальник відділу вивчення
міжнародного досвіду
організації діяльності
судів Національної школи суддів
України, заслужений юрист України
22. Музика - доктор юридичних наук
Анатолій Ананійович (12.00.2008), професор,
провідний науковий
співробітник Державного
науково-дослідного інституту
МВС України
23. Нор - доктор юридичних наук
Василь Тимофійович (12.00.2009), професор,
академік НАПрНУ, завідувач
кафедри кримінального процесу і
криміналістики Львівського
національного університету
імені Івана Франка
24. Орлова - суддя Вищого спеціалізованого
Світлана Олександрівна суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
секретар судової палати у
кримінальних справах Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ, заслужений
юрист України
25. Пшонка - суддя Вищого спеціалізованого
Микола Павлович суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
у відставці, заслужений юрист
України;
26. Святоцький - доктор юридичних наук
Олександр Дмитрович (12.00.2001), професор,
академік НАПрНУ, президент
Видавничого Дому "ІнЮре",
заслужений юрист України
27. Сердюк - доктор юридичних наук
Валентин Васильович (12.00.2010), професор,
заступник керівника апарату
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ
28. Сіроткіна - кандидат юридичних наук
Марія В'ячеславівна (12.00.2009), науковий
консультант відділу нормативно-
правової роботи юридичного
управління апарату Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ
29. Стефанчук - доктор юридичних наук
Руслан Олексійович (12.00.2003), професор,
член-кореспондент НАПрНУ,
завідувач кафедри представництва
інтересів громадян і держави в
суді Національної академії
прокуратури України
30. Ткачук - кандидат юридичних наук
Олег Степанович (12.00.2009), доцент, суддя
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, вчений
секретар Науково-консультативної
ради Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
31. Фесенко - кандидат юридичних наук
Леонід Іванович (12.00.2010), суддя Верховного
Суду України, заслужений
юрист України
32. Шибіко - кандидат юридичних наук
Василь Петрович (12.00.2009), професор,
професор кафедри правосуддя
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
заслужений юрист України.вгору