Документ v0008359-18, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2018 року № 8

Про звернення до Міністра внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України

Верховна Рада України Постановою від 21 лютого 2017 року № 1879-VIII призначила позачергові вибори Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області (далі - Здорівський сільський голова) на 30 квітня 2017 року.

Відповідно до частини четвертої статті 25, статті 26 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) повноваження щодо організації та проведення зазначених місцевих виборів покладено на Здорівську сільську виборчу комісію Васильківського району Київської області (далі - Здорівська сільська виборча комісія), а також дільничну виборчу комісію виборчої дільниці № 320300.

Протиправні дії, в тому числі ухвалення незаконних рішень, бездіяльність дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 320300 та Здорівської сільської виборчої комісії в ході організації підготовки та проведення позачергових виборів Здорівського сільського голови 30 квітня 2017 року неодноразово були предметом розгляду на засіданні Центральної виборчої комісії, за наслідком якого Комісією ухвалено постанови від 31 травня 2017 року № 118 "Про окремі питання діяльності Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області", від 15 червня 2017 року № 124 "Про окремі питання діяльності Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області", від 1 серпня 2017 року № 153 "Про звернення до Національної поліції України", від 31 серпня 2017 року № 173 "Про окремі питання виконання постанови Центральної виборчої комісії від 15 червня 2017 року № 124".

Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.

З огляду на виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину та інших правопорушень Комісія відповідно до вказаної норми постановами від 15 червня 2017 року № 124, від 1 серпня 2017 року № 153, від 31 серпня 2017 року № 173 зверталася до Національної поліції України і Головного управління Національної поліції в Київській області та передавала їм копії відповідних матеріалів для проведення перевірки та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

Так, систематичні, що тривають з квітня 2017 року, порушення законодавства України дільничною виборчою комісією виборчої дільниці № 320300 та Здорівською сільською виборчою комісією, що неодноразово були зафіксовані рішеннями судів та Комісії, свідчили про наявність протиправного злочинного умислу в діях їх членів щодо встановлення результатів позачергових виборів Здорівського сільського голови з метою перешкоджання реалізації виборчих прав громадян України та діяльності інших суб’єктів виборчого процесу, в тому числі Центральної виборчої комісії, і мали ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 157, 158, 158-2, 382 Кримінального кодексу України.

Крім того, в постанові Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 153 викладено обставини, що свідчили про можливі ознаки вчинення посадовими особами Васильківської районної державної адміністрації Київської області кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України.

Незважаючи на неодноразові звернення Центральної виборчої комісії до правоохоронних органів щодо правопорушень, які виникали в ході встановлення результатів позачергових виборів Здорівського сільського голови 30 квітня 2017 року, з передачею їм відповідних матеріалів, до цього часу (протягом семи місяців з моменту першого звернення Комісії з указаних питань) жодного повідомлення ні від Національної поліції України ні від Головного управління Національної поліції в Київській області про результати розгляду надісланих Комісією матеріалів чи вжиті такими органами заходи до Комісії не надходило.

Відсутність належного реагування правоохоронних органів фактично сприяє продовженню вчинення протизаконних дій членами Здорівської сільської виборчої комісії.

Так, 9 січня 2018 року Здорівська сільська виборча комісія з грубим порушенням вимог законодавства України встановила результати позачергових виборів Здорівського сільського голови, у зв’язку з чим постановою Центральної виборчої комісії від 18 січня 2018 року № 7 постанови Здорівської сільської виборчої комісії з цього питання скасовано, а дії, пов’язані зі встановлення результатів указаних виборів, визнано незаконними. Крім того, цією постановою Комісія направила матеріали щодо відповідних правопорушень до Головного управління Національної поліції в Київській області для вжиття заходів реагування.

У зв’язку з викладеним Центральна виборча комісія зазначає.

Статтями 21, 22 Конституції України встановлено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, конституційні права і свободи гарантуються.

Так, громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 38 Основного Закону України).

Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України в порядку, встановленому законом.

Частиною першою статті 5, частиною першою статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що система місцевого самоврядування включає, зокрема, сільського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл).

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування сільського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях (стаття 141 Конституції України).

Сільський голова згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, а також представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Центральна виборча комісія у своїх постановах від 15 червня 2017 року № 124, від 1 серпня 2017 року № 153, від 31 серпня 2017 року № 173 вказувала на неодноразове та послідовне, протягом тривалого часу порушення членами дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 320300, Здорівської сільської виборчої комісії законодавства України, що перешкоджає реалізації виборцями села Здорівка Васильківського району Київської області своїх виборчих прав, позбавляє членів територіальної громади цього села належного представництва їх інтересів у визначений законодавством України спосіб та вказує на наявність у діях таких осіб ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 157, 158, 158-2, 382 Кримінального кодексу України.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про Національну поліцію" завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах, зокрема, забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності.

Статтями 9, 12 вказаного Закону встановлено, що поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку.

Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня.

Частиною першою статті 23 указаного Закону встановлено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних місцях.

Статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України покладено обов'язок на слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 16 Закону України "Про Національну поліцію" Міністр внутрішніх справ України забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка здійснює, зокрема, організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до Закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

Статтями 1, 2, 25 Закону України "Про прокуратуру" визначено, що прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. На прокуратуру покладається функція, зокрема, нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Так, прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Письмові вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають негайному виконанню.

Зважаючи, що станом на день прийняття цього рішення Центральною виборчою комісією не отримано жодного повідомлення від правоохоронних органів про результати розгляду звернень Комісії та вжиті такими органами заходи, Центральна виборча комісія з метою дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів та засад виборчого процесу і реалізації виборчих прав громадян України - членів Здорівської сільської територіальної громади вважає за необхідне звернутися до Міністра внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України для здійснення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та Головним управлінням Національної поліції в Київській області під час розгляду звернень Центральної виборчої комісії з питання встановлення результатів позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

Враховуючи вищезазначене, згідно зі статтями 2, 9, 12, 16 Закону України "Про Національну поліцію", статтями 1, 2, 25 Закону України "Про прокуратуру", керуючись статтями 11-13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Комісія постановляє:

1. Звернутись до Міністра внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України для здійснення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та Головним управлінням Національної поліції в Київській області під час розгляду звернень Центральної виборчої комісії з питання встановлення результатів позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

2. Копії цією постанови надіслати Міністру внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі України, Національній поліції України та Головному управлінню Національної поліції в Київській області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору