Документ v0006359-18, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2018 року № 6

Про затвердження на 2018 рік середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів

Відповідно до пункту 9 частини другої, пункту 8 частини четвертої, пункту 8 частини п’ятої статті 25, частини п’ятої статті 69 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, частинами першою -третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити на 2018 рік середні норми видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів згідно з додатками 1 - 7.

2. Цю постанову надіслати обласним державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М. ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків обласної виборчої комісії на підготовку і проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради*

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687, постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 262

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

11169 (3723** х 3) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п’яти осіб)

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 5


Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:

- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

2200

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

1100

Частина тринадцята статті 17, частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23, частина третя статті 44, частина десята статті 71, частина дванадцята статті 86, частина перша статті 88 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см-2 х площу оприлюднення (см-2)

Пункт 8 частини другої статті 25, частина шоста статті 74, частина перша статті 75 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів обласної ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2,4 х кількість виборців + 0,5% резерв

Пункт 10 частини другої статті 25, частина перша статті 80 Закону

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів обласної ради у відповідних територіальних виборчих округах

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації

1631

Пункти 1, 4, 19, 20 частини другої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1103

Оплата транспортних послуг

13901

Придбання канцелярських товарів

897

Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

11856

* До обсягу видатків обласної виборчої комісії на підготовку і проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради включаються видатки районних, міських (міст обласного значення без районного поділу) виборчих комісій, які встановлюють підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради у відповідних виборчих округах та утворюють відповідні дільничні виборчі комісії, а також районних у місті (міст обласного значення з районним поділом) виборчих комісій, які утворюють відповідні дільничні виборчі комісії.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687, постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 262

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

11169 (3723** х 3) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше восьми осіб)

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 8

Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:


- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

2200

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

1100

Частина тринадцята статті 17, частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23, частина третя статті 44, частина десята статті 71, частина дванадцята статті 86, частина перша статті 88 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см-2 х площу оприлюднення (см-2)

Пункт 8 частини другої статті 25, частина шоста статті 74, частина перша статті 75 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2,4 х кількість виборців + 0,5% резерв

Пункт 10 частини другої статті 25, частина перша статті 80 Закону

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів районної ради у відповідних територіальних виборчих округах

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації

508

Пункти 1, 4, 19, 20 частини другої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1103

Оплата транспортних послуг

12881

Придбання канцелярських товарів

897

Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

11856

* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків районної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради у відповідному виборчому окрузі та утворює відповідні дільничні виборчі комісії.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міста обласного значення) виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської ради та позачергових, повторних виборів міського голови

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687, постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 262

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

11169 (3723** х 3) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше восьми осіб)

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 8

Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:


- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

2200

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

1100

Частина тринадцята статті 17, частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23, частина третя статті 44, частина десята статті 71, частина дванадцята статті 85, частина дванадцята статті 86, частина перша статті 88 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см-2 х площу оприлюднення (см-2)

Пункт 7 частини п’ятої, пункт 5 частини шостої статті 25, частина шоста статті 74, частина перша статті 75 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів:


- з виборів депутатів міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2,4 х кількість виборців + 0,5% резерв

- з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2,4 х кількість виборців + 0,5% резерв

Пункт 10 частини п’ятої, пункт 11 частини шостої статті 25, частина перша статті 80 Закону

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях:


- з виборів депутатів міської ради у відповідних територіальних виборчих округах

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

- з виборів міського голови

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

Пункт 10 частини п’ятої, пункт 11 частини шостої статті 25 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації:


- з виборів депутатів міської ради

702

- з виборів міського голови

59

Пункти 1, 3, 21, 23 частини п’ятої, пункти 1, 11 частини шостої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1103

Оплата транспортних послуг

10221

Придбання канцелярських товарів

897

Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

11856

* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків міської виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради у відповідному виборчому окрузі.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міста районного значення) виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів міської ради, позачергових, повторних та перших виборів міського голови, старости села, селища

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687, постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 262

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

11169 (3723** х 3) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п’яти осіб)

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 5

Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:


- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

2200

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

1100

Частина тринадцята статті 17, частина шістнадцята статті 22, частина третя статті 44, частина десята статті 71, частина дванадцята статті 85, частина дванадцята статті 86, частина перша статті 88 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см-2 х площу оприлюднення (см-2)

Пункти 7, 23 частини п’ятої, пункт 5 частини шостої статті 25, частина шоста статті 74, частина перша статті 75 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів:


- з виборів депутатів міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

- з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

- з виборів старости села, селища для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

Пункт 10 частини п’ятої статті 25, частина перша статті 80 Закону

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях:


- з виборів депутатів міської ради у відповідних територіальних виборчих округах

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

- з виборів міського голови

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

- з виборів старости села, селища

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

Пункти 10, 23 частини п’ятої, пункт 11 частини шостої статті 25 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації:


- з виборів депутатів міської ради

220

- з виборів міського голови

80

- старости села, селища

80

Пункти 1, 3, 21, 23 частини п’ятої, пункти 1, 11 частини шостої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1103

Оплата транспортних послуг

10221

Придбання канцелярських товарів

897

Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

9856

* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків міської (міста районного значення, розташованого у межах району) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів районної ради у відповідному виборчому окрузі.

У разі якщо місто входить до складу іншого міста, у якому проводяться позачергові, повторні вибори депутатів міської ради та позачергові, повторні вибори міського голови, ці середні норми застосовуються для обчислення видатків міської (міста, що входить до складу іншого міста) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових, повторних виборів депутатів міської ради (міста, до якого входить відповідне місто) та позачергових, повторних виборів міського голови у відповідному виборчому окрузі.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної в місті виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів районної у місті ради

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума, грн

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687, постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 262

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

11169 (3723** х 3) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п’яти осіб)

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 5

Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:


- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

2200

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

1100

Частина тринадцята статті 17, частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23, частина третя статті 44, частина десята статті 71, частина дванадцята статті 86, частина перша статті 88 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см-2 х площу оприлюднення (см-2)

Пункт 7 частини п’ятої статті 25, частина шоста статті 74, частина перша статті 75 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів районної у місті ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

Пункт 10 частини п’ятої статті 25, частина перша статті 80 Закону

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів районної у місті ради у відповідних територіальних виборчих округах

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

Пункт 10 частини п’ятої статті 25 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації

521

Пункти 1, 3, 21, 23 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови)

445

Оплата транспортних послуг

7221

Придбання канцелярських товарів

897

Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х  комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

11856

* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків районної у місті (міст обласного значення з районним поділом) виборчої комісії, яка утворює відповідні дільничні виборчі комісії.

У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів міської ради, позачергових та повторних виборів міського голови ці середні норми застосовуються для обчислення видатків районної у місті виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів міської ради, позачергових та повторних виборів міського голови у відповідному виборчому окрузі та утворює відповідні дільничні виборчі комісії.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків сільської, селищної виборчої комісії* на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради, позачергових, повторних та перших виборів сільського, селищного голови, старости села, селища

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Для сільської виборчої комісії

Для селищної виборчої комісії

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687, постанова Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року № 262

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

11169 (3723** х 3) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше двох осіб для сільської виборчої комісії, не більше трьох осіб для селищної виборчої комісії)

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 2

3723** / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів х 3

Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:


- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

2200

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

1100

Частина тринадцята статті 17, частина шістнадцята статті 22, частина десята статті 71, частина дванадцята статті 85, частина перша статті 88 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

Вартість 1 см-2 х площу оприлюднення (см-2)

Пункт 6 частини четвертої статті 25, частина шоста статті 74, частина перша статті 75 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів:


- з виборів депутатів сільської, селищної ради для голосування в одномандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

- з виборів сільського, селищного голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

з виборів старости села, селища для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі

2 х кількість виборців + 0,5% резерв

Пункт 10 частини четвертої статті 25, частина перша статті 80 Закону

Виготовлення бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях:


- з виборів депутатів сільської, селищної ради у відповідних одномандатних виборчих округах

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

- з виборів сільського, селищного голови

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

з виборів старости села, селища

2,4 х кількість дільничних виборчих комісій х кількість примірників х 1,2

Пункт 10 частини четвертої статті 25 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації:- з виборів депутатів сільської, селищної ради

67

121

- з виборів сільського, селищного голови

48

56

- старости села, селища

48

56

Пункти 1, 19 частини четвертої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

1044

Оплата транспортних послуг

8177

Придбання канцелярських товарів

897

Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата послуг архівних установ, виготовлення вивісок, придбання захисних пакетів, архівних боксів тощо

3856

* У разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради ці середні норми застосовуються для обчислення видатків сільської, селищної (села, селища, розташованого у межах району) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових та повторних виборів депутатів районної ради у відповідному виборчому окрузі.

У разі якщо село, селище входить до складу міста, у якому проводяться позачергові, повторні вибори депутатів міської ради та позачергові, повторні вибори міського голови, ці середні норми застосовуються для обчислення видатків сільської, селищної (села, селища, що входить до складу міста) виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з позачергових, повторних виборів депутатів міської ради (міста, до якого входить відповідне село, селище) та позачергових, повторних виборів міського голови у відповідному виборчому окрузі.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 січня 2018 року № 6

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків для потреб дільничних виборчих комісій з місцевих виборів* на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Норми видатків у межах виборчих дільниць

малі (до 50 виборців)

малі (до 500 виборців)

середні (від 500 до 1500 виборців)

великі (понад 1 500 виборців)

Частини третя, дев’ята, десята, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанови  Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966, від 8 вересня 2015 року № 687

Видатки на оплату праці:

- членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі

7446 (3723** х 2) / кількість робочих днів х кількість фактично відпрацьованих днів

- членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів

1762*** х (не більш ніж 14%) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

Нарахування на оплату праці

22% х фонд оплати праці

Пункт 12 частини другої статті 26 Закону

Виготовлення іншої виборчої документації:

- з виборів депутатів місцевих рад33394143

- з виборів сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ

33

39

41

43

Частина перша статті 73 Закону

Відшкодування витрат на утримання приміщень:


- з 01.02 до 30.04.2018 включно,
- з 01.10 до 31.12.2018 включно

800

- з 01.05 до 30.09.2018 включно

400

Пункти 5, 7 частини другої статті 26, частина перша статті 76 Закону

Облаштування кабін для таємного голосування

240

240

480

720

Частина перша, пункт 12 частини другої статті 26 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські телефонні розмови)

258

Оплата транспортних послуг

2044

Придбання канцелярських товарів

374

603

830

875


Інші видатки:


- оплата послуг банку

Фонд оплати праці х комісія банку за отримання готівкових коштів/переказ коштів на картковий рахунок (%)

- оплата поштових послуг, придбання одноразових пломбувальних пристроїв для виборчих скриньок, захисних пакетів, архівних боксів, мішків для пакування виборчої документації тощо

343

351

359

* Видатки для потреб дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, необхідні для підготовки і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів, включаються:

- у разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів обласної ради - до обсягу видатків районних, міських (міст обласного значення без районного поділу), районних у місті (міст обласного значення з районним поділом) виборчих комісій, які утворюють відповідні дільничні виборчі комісії;

- у разі проведення позачергових та повторних виборів депутатів районної ради - до обсягу видатків районної виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів депутатів районної ради;

- у разі проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської (міста обласного значення з районним поділом, у тому числі в разі входження до його складу іншого села, селища, міста) ради та позачергових, повторних виборів відповідного міського голови - до обсягу видатків районних у місті виборчих комісій, які утворюють відповідні дільничні виборчі комісії;

- у разі проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської (міста обласного значення без районного поділу, в тому числі в разі входження до його складу іншого села, селища, міста) ради та позачергових, повторних виборів відповідного міського голови - до обсягу видатків міської виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів депутатів міської ради та позачергових, повторних виборів міського голови;

- у разі проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів міської (міста районного значення) ради та позачергових, повторних, перших виборів відповідного міського голови, старости села, селища - до обсягу видатків міської виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів міської ради та позачергових, повторних, перших виборів міського голови, старости села, селища;

- у разі проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів районної у місті ради - до обсягу видатків районної у місті виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних, перших виборів депутатів районної у місті ради;

- у разі проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради та позачергових, повторних, перших виборів відповідного сільського, селищного голови, старости села, селища - до обсягу видатків сільської, селищної виборчої комісії, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради, позачергових, повторних, перших виборів сільського, селищного голови, старости села, селища.

** Установлено в 2018 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3723 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року - 1762 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору