Про стан організації здійснення правосуддя в Рівненській області
Постанова Верховного суду України; Рада суддів України від 22.01.20035
Документ v0005700-03, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2003

                                                          
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.01.2003 N 5

Про стан організації здійснення правосуддя
в Рівненській області

Розглянувши матеріали комплексного вивчення стану організації
здійснення правосуддя в Рівненській області, Президія Верховного
Суду та Президія Ради суддів України відзначають, що вжиті у 2001
- 2002 роках заходи в цілому сприяли покращанню діяльності судів.
На виконання Указу Президента України від 18 лютого 2002 р. "Про
заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод
громадян" ( 143/2002 ) була розроблена Регіональна програма
забезпечення діяльності судів на 2002 - 2003 роки, яка затверджена
рішенням Рівненської обласної ради від 29 жовтня 2002 р.
Постійно здійснюється контроль за строками розгляду справ, у
тому числі кримінальних, у яких особи тримаються під вартою.
Разом з тим в організації роботи місцевих судів зі
своєчасного та якісного розгляду справ виявлено істотні недоліки.
Непоодинокими є випадки, коли кримінальні справи не знаходять
свого вирішення протягом значного часу.
Порушення строків розгляду цих справ мало місце не тільки з
причини збільшення навантаження на одного суддю, а й через
недоліки в організації роботи самих суддів. Так, кримінальна
справа за обвинуваченням Ющука І. В. та Фурмана С. О. за ч. 3 ст.
117 КК України (1960 р.) ( 2001-05 ) надійшла на розгляд
Костопільського районного суду 17 квітня 2000 р., проте внаслідок
неналежної організації її розгляду суддею Мельник М. І.
(несвоєчасний виклик експерта, неявка свідків, оголошення
невиправдано великих перерв між судовими засіданнями) на час
перевірки (1 грудня 2002 р.) все ще не була розглянута.
Значна кількість кримінальних справ, які надійшли в 2000 -
2001 роках до Гощанського районного суду і перебували на розгляді
колишнього голови суду Шугалевича В. І. (звільнений з посади
голови та судді Указом Президента України від 27 грудня 2001 р.
( 1269/2001 ) у зв'язку з порушенням присяги судді), так і не були
розглянуті по суті, протоколи судових засідань у деяких з них
головуючим не підписані.
Внаслідок упущень в організації роботи голови та окремих
суддів Корецького районного суду стан розгляду цивільних справ у
цьому суді незадовільний. Встановлено факти грубого порушення
цивільно-процесуальних норм при розгляді справ суддею цього суду
Гаврилюком М. Ф. Так, на день перевірки він не здав до канцелярії
53 цивільні справи, розглянуті протягом 2001 - 2002 років; у 56
справах не було протоколів судових засідань, а в окремих із них -
і судових рішень. У журналах судових засідань ці справи значилися
розглянутими. В окремих справах було видано виконавчі листи або
виписки з неіснуючих рішень. Так, у матеріалах справи N 2-363/02
за заявою Солов'я С. Г. про встановлення факту належності йому
медалі "За отвагу", поданою до суду 10 липня 2002 р., немає ні
ухвали про призначення справи до розгляду, ні протоколу судового
засідання, ні судового рішення, проте є завірена суддею Гаврилюком
М. Ф. виписка з резолютивної частини неіснуючого рішення від 5
серпня 2002 р. про задоволення заяви.
Водночас виявлено факти протилежного змісту. Так, справа
N 2-377/02 за заявою Жовтко О. Ф. про встановлення статусу
учасника Великої Вітчизняної війни надійшла до Корецького
районного суду 3 червня 2002 р., і того ж дня суддя Гаврилюк М. Ф.
без повідомлення й участі зацікавленої особи розглянув справу і
задовольнив заяву.
Значними недоліками позначена й аналітична робота місцевих
судів Рівненської області. Узагальнення (аналізи) є поверховими,
провадяться без глибокого вивчення проблем, що аналізуються, мають
лише інформативний характер. На організацію діяльності цих судів
негативно впливають і недостатнє матеріально-технічне їх
забезпечення, незадовільний стан соціального захисту та побутового
забезпечення суддів і працівників апарату судів.
Приміщення більшості судів не відповідають вимогам щодо умов
здійснення правосуддя. Розпорядження Президента України від 27
липня 1996 р. "Про забезпечення судів приміщеннями" ( 208/96-рп )
не виконане.
Володимирецький, Лубенський, Рокитнівський, Рівненський
районні суди розміщені в будівлях, які потребують капітального
ремонту, а приміщення Млинівського районного суду перебуває в
аварійному стані.
Жоден із місцевих судів області не має необхідної кількості
залів судових засідань, кабінетів для суддів і працівників апарату
суду, що стримує своєчасне кадрове забезпечення. У місцевих судах
області станом на 1 грудня 2002 р. фактично працюють 75 суддів, а
24 їх посади є вакантними.
Усі суди області не охороняються. Через борги їх періодично
відключають від тепломережі, електроенергії та телефонного
зв'язку. На день перевірки 2002 р. від тепломережі були відключені
Зарічненський, Рокитнівський, Дубровицький районні суди.
Матеріальне та побутове забезпечення суддів області не
відповідає вимогам ст. 44 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ). Судді не забезпечені обмундируванням, не отримують
путівок на санаторно-курортне лікування, не вирішене питання про
їх медичне обслуговування (вони не закріплені за спеціалізованими
медичними закладами), сім суддів області, тобто кожен десятий, не
забезпечені благоустроєним житлом.
Вважаючи, що наведені явища негативно впливають на роботу
судів, породжують у громадян зневіру у правосудді, Президія
Верховного Суду України та Президія Ради суддів України, керуючись
статтями 54, 116 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Інформувати Президента України про неналежне виконання
його Розпорядження від 27 липня 1996 р. "Про забезпечення судів
приміщеннями" ( 208/96-рп ) і ст. 11 Указу від 18 лютого 2002 р.
"Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і
свобод громадян" ( 143/2002 ) у частині, що стосується
забезпечення діяльності судів у Рівненській області. Звернутися до
Президента України з пропозицією про притягнення до
відповідальності осіб, винних у невиконанні цих Розпорядження й
Указу.
2. Запропонувати голові Ради суддів України ініціювати
питання про дисциплінарну відповідальність судді Корецького
районного суду Рівненської області Гаврилюка М. Ф. за порушення
присяги судді.
3. Звернути увагу голів Корецького районного суду
Павловського В. К., Костопільського районного суду Таргонія В. О.
та Сарненського районного суду Довгого І. І. на серйозні недоліки
в організації роботи цих судів. Запропонувати голові Ради суддів
Рівненської області ініціювати питання про дисциплінарну
відповідальність голови Корецького районного суду Павловського В.
К. за неналежну організацію діяльності суду.
4. Взяти до відома, що питання про відповідальність голови
Рівненського районного суду Лопатського В. А. перебуває на
вирішенні у Вищій раді юстиції України.
5. Звернути увагу голови апеляційного суду Рівненської
області Довгалюка В. Г. на упущення в роботі з надання методичної
допомоги місцевим судам у належній організації їх діяльності. Про
здійснену в цьому напрямі роботу та про стан організації
діяльності судів області проінформувати Голову Верховного Суду
України у третьому кварталі 2003 р.
6. Раді суддів і територіальному управлінню державної судової
адміністрації Рівненської області протягом першого півріччя 2003
р. вивчити практику організації діяльності Березнівського,
Гощанського, Корецького та Млинівського районних судів області,
заслухати інформацію голів цих судів із даного питання на
засіданні Ради та вжити заходів щодо вдосконалення здійснення
правосуддя в області.
7. Державній судовій адміністрації України протягом 2003 р.
надати допомогу територіальному управлінню державної судової
адміністрації Рівненської області в організаційному, кадровому та
фінансовому забезпеченні діяльності місцевих судів цієї області.
8. Раді суддів України в порядку контролю заслухати в
третьому кварталі 2003 р. інформацію начальника територіального
управління державної судової адміністрації та голови ради суддів
Рівненської області про стан організації здійснення правосуддя в
цій області.
9. Постанову спільного засідання Президії Верховного Суду
України і президії Ради суддів України довести до відома всіх
суддів України.
Голова Верховного Суду України В.Маляренко
Голова Ради суддів України В.Кривенко
"Закон і Бізнес",
N 4, 1 лютого 2003 р.вгору