Документ v0005359-12, поточна редакція — Редакція від 10.08.2015, підстава - v0161359-15

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2012 року № 5

Про Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування

{Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування застосовуються до приміщень дільничних виборчих комісій з місцевих виборів згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 161 від 10.08.2015}

З метою забезпечення належних умов роботи дільничних виборчих комісій відповідно до частин другої, шостої, сьомої статті 19, пункту 19 частини другої статті 30, частини першої статті 51, статті 83 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування (додаються).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органам (посадовим особам), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечити звичайні виборчі дільниці необхідними приміщеннями для дільничних виборчих комісій та приміщеннями для голосування, придатними для облаштування згідно з вимогами Закону України "Про вибори народних депутатів України" та цими Вимогами, а також надавати технічну допомогу в їх облаштуванні.

3. Керівникам закладів, установ, полярної станції України, капітанам суден, де утворені спеціальні виборчі дільниці, та керівникам закордонних дипломатичних установ України, військових частин (формувань), дислокованих за межами України, де утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечити зазначені виборчі дільниці приміщеннями для дільничних виборчих комісій та приміщеннями для голосування згідно з вимогами Закону України "Про вибори народних депутатів України" та цими Вимогами.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

- від 20 січня 2006 року № 252 "Про нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та приміщень для голосування, перелік і норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою та перелік видів послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року";

- від 2 листопада 2009 року № 246 "Про нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, перелік видів послуг та робіт, що можуть надаватися окружним і дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України".

5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній пенітенціарній службі України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України після їх утворення.

Голова Центральної виборчої комісії

В.ШАПОВАЛДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 січня 2012 року № 5

ВИМОГИ
до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування

1. Звичайні та закордонні виборчі дільниці існують на постійній основі. Спеціальна виборча дільниця може існувати на постійній або тимчасовій основі.

2. Кожна виборча дільниця має, зокрема, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії. Приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії для забезпечення її роботи можуть мати однакову адресу.

3. Приміщення, що надаються дільничним виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, повинні мати не менше 2 робочих кімнат. При цьому площа кімнати для проведення засідань комісії повинна бути не менше 50 кв. м, іншої кімнати - не менше 20 кв. м. Таке приміщення комісії повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.

4. Кожна виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.

Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, розташованих, як правило, на перших поверхах будівель. Площа таких приміщень повинна мати для:

малих дільниць - не менше 50 кв. м;

середніх - не менше 75 кв. м;

великих - не менше 90 кв. м.

5. У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної чи закордонної виборчої дільниці приміщень відповідної площі, приміщення для забезпечення роботи дільничної виборчої комісії або приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці можуть надаватися, як виняток, меншого розміру, але не більше ніж на 50 відсотків.

6. Приміщення для голосування мають бути придатними для облаштування кабін для таємного голосування, встановлення виборчих скриньок з урахуванням встановлених нормативів, а розміщення обладнання в них повинно забезпечувати, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

7. Приміщення для голосування повинні відповідати потребам громадян з обмеженими фізичними можливостями, зокрема бути оснащені пандусом, мати безперешкодний вхід і вихід з нього.

8. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча комісія, і приміщення для голосування, як правило, повинні знаходитися в одній будівлі.

9. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

10. Приміщення дільничних виборчих комісій для забезпечення їх роботи та приміщення для голосування повинні відповідати вимогам щодо санітарних і технічних норм, встановлених законодавством України, а також забезпечені електропостачанням, засобами протипожежної безпеки.

Секретар Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШвгору