Про обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції України
Вищий адміністративний суд; Постанова, Проект від 15.05.20144
Документ v0004760-14, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2014

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.05.2014  № 4

Про обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції України

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України, Пленум Вищого адміністративного суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. взяти до відома.

2. Схвалити пропозиції до Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України, що додаються.

Головуючий

К.Г. Леонтович

Секретар Пленуму

М.І. Смокович
Додаток

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 124, 125 Конституції України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Внести зміни до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141):

1. Частину третю статті 124 викласти в такій редакції:

"Судочинство здійснюється Конституційним Судом України, адміністративними судами та судами загальної юрисдикції".

2. Статтю 125 викласти в новій редакції:

"Стаття 125. Система судів в Україні будується за принципами територіальності, інстанційності і спеціалізації.

Суди утворюються, реорганізуються та ліквідуються законом.

Законом встановлюється мережа судів. Законопроект про утворення, реорганізацію, ліквідацію суду, встановлення мережі судів та внесення змін до неї вноситься Президентом України за поданням Вищої ради юстиції, погодженим з Прем'єр-міністром України.

Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому законом.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Верховний Суд України:

1) забезпечує у визначених законом процесуальних формах однакове застосування усіма судами норм матеріального та процесуального права відповідно до принципу верховенства права;

2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

3) вирішує у визначених процесуальним законом випадках питання щодо віднесення судових спорів до певної судової юрисдикції.

Відповідно до закону діють місцеві та апеляційні суди як суди першої і апеляційної інстанцій. У системі судів загальної юрисдикції відповідно до закону можуть бути утворені спеціалізовані суди.

У системі адміністративних судів діють апеляційні та окружні адміністративні суди. Судом касаційної інстанції в системі адміністративних судів є Вищий адміністративний суд України.

Україна визнає юрисдикцію міжнародних судових установ відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана законом.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

Голова Верховної
Ради України


О. Турчинов

{Текст взято з сайту ВАСУ http://www.vasu.gov.ua}вгору