Документ v0003600-17, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2017

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.07.2017  № 3

Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого господарського суду України Львова Б. Ю. про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2017 року, пленум Вищого господарського суду України відзначає, що впродовж зазначеного періоду господарські суди здійснювали діяльність, спрямовану на забезпечення захисту гарантованих Конституцією, міжнародними договорами та законами України прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, відповідно до завдань, визначених розділом XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (від 02.06.2016 № 1402-VIII), та Господарським процесуальним кодексом України і спрямовувалась на підвищення якості правосуддя та дотримання процесуальних строків.

Намічені постановою пленуму Вищого господарського суду України від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи господарських судів України в 2016 році та завдання на 2017 рік" завдання виконувалися в повному обсязі.

У I півріччі 2017 року на розгляд до місцевих господарських судів надійшло 89,1 тис. звернень щодо вирішення в судовому порядку спірних питань, які виникають у процесі діяльності суб'єктів господарювання.

Розглянуто 96,5 тис. звернень господарюючих суб'єктів або 100,5 % від тих, що надійшли для розгляду. Найбільшу кількість звернень розглянуто господарськими судами міста Києва (18,4 тис.) та Дніпропетровської області (12,5 тис).

На розгляд до судів апеляційної інстанції за звітний період надійшло 15,4 тис. апеляційних скарг. Найбільше таких скарг надійшло до Київського (5,4 тис.), Харківського (2 тис.) та Дніпропетровського (1,9 тис.) апеляційних господарських судів.

В апеляційному порядку прийнято 16,6 тис. судових рішень, які можуть бути оскаржені до судів вищого рівня.

У I півріччі 2017 року апеляційними господарськими судами розглянуто по суті 10,9 тис. скарг. Найбільшу їх кількість розглянуто в Київському (3,9 тис.) та Харківському (1,4 тис.) апеляційних господарських судах.

До Вищого господарського суду України у I півріччі 2017 року надійшло 7,3 тис. касаційних скарг. З них Вищим господарським судом України розглянуто 94 % або 6,9 тис.

У касаційному порядку в середньому змінено та скасовано 8,6 % судових рішень апеляційних господарських судів.

Із наявних даних за результатами розгляду заяв Верховним Судом України у I півріччі 2017 року:

- прийнято 72 постанови;

- задоволено повністю або частково - 39 заяв, або 54,2 % від розглянутих Верховним Судом України та у результаті перегляду судових рішень скасовано 0,9 % судових актів, ухвалених Вищим господарським судом України;

- відмовлено в задоволенні повністю у 33 заявах.

Середній рівень навантаження на одного суддю з урахуванням звернень, що надійшли на розгляд у I півріччі 2017 року, становив: місцевого господарського суду - 195, апеляційного господарського суду - 142, Вищого господарського суду України - 136.

Основні показники роботи господарських судів у I півріччі 2017 року свідчать про ефективність відправлення правосуддя господарськими судами та демонструють результативну роботу господарських судів, зокрема, щодо формування і застосування єдиної судової практики з розгляду більшості категорій господарських справ, дотримання норм чинного законодавства у вирішенні спорів, недопущення порушень строків розгляду справ.

Упродовж звітного періоду з метою однакового застосування норм законодавства в судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики Вищим господарським судом України та апеляційними господарськими судами надавалася методична допомога судам нижчих інстанцій.

Господарськими судами України впродовж звітного періоду основні зусилля спрямовувалися на відповідальне ставлення до здійснення правосуддя, підвищення його якості та доступності і дотримання найкоротших строків розгляду справ; систематичне обговорення питань практики застосування законодавства; вивчення та узагальнення практики вирішення спорів Верховним Судом України та Вищим господарським судом України; активну участь у наданні висновків щодо проектів законодавчих актів, що стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням судової системи України та в підготовці проектів роз'яснень Вищого господарського суду України з питань застосування господарськими судами законодавства у вирішенні справ; здійснення роботи із забезпечення реалізації норм законів України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", "Про запобігання корупції", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про державну службу" та нового Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

З метою створення позитивного іміджу судової системи кожен господарський суд вживав активних заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної відкритості.

З огляду на викладене пленум Вищого господарського суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь Голови Вищого господарського суду України Львова Б.Ю. про підсумки роботи господарських судів України в першому півріччі 2017 року взяти до відома.

2. Господарським судам продовжувати здійснювати заходи, визначені постановою пленуму Вищого господарського суду України від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи господарських судів України в 2016 році та завдання на 2017 рік".

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого господарського суду України Рогач Л.І.

Голова Вищого
господарського суду України


Б. Львов

Секретар пленуму
Вищого господарського
суду УкраїниЛ. Рогачвгору