Документ v0003600-15, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2015

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.03.2015  № 3

Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням норм матеріального і процесуального права, та з метою забезпечення однакового і правильного застосування Господарського процесуального кодексу України внести такі зміни і доповнення до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України:

1. Постанову пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 11 "Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. За змістом частин першої, третьої і п'ятої статті 4-6 ГПК у сукупності та взаємозв'язку з частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу формування колегій суддів з розгляду конкретних справ здійснюється з використанням автоматизованої системи документообігу суду. При цьому згідно з підпунктом 3.1.7 пункту 3.1 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (з подальшими змінами і доповненнями), засади формування колегій суддів визначаються зборами суддів відповідного суду.

Такі засади, з урахуванням норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та названого Положення, повинні визначатися в суді касаційної інстанції у формі рішення зборів цього суду, а їх вимоги мають неухильно дотримуватися у здійсненні правосуддя. При цьому не допускається визначення колегіального складу суду іншим складом цього ж суду".

2. Постанову пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Склад суду

11.1. За змістом частин першої і п'ятої статті 4-6 ГПК у сукупності та взаємозв'язку з частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу формування колегій суддів з розгляду конкретних справ здійснюється з використанням автоматизованої системи документообігу суду. При цьому згідно з підпунктом 3.1.7 пункту 3.1 названого Положення засади формування колегій суддів, у тому числі у призначенні колегіального складу суду першої інстанції, визначається зборами суддів відповідного суду.

Такі засади, з урахуванням норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та названого Положення, повинні визначатися в кожному місцевому господарському суді у формі рішення зборів цього суду, а їх вимоги мають неухильно дотримуватися у здійсненні правосуддя. При цьому не допускається визначення колегіального складу суду іншим складом цього ж суду (в тому числі суддею, який розглядав справу одноособово, діючи як суд)".

3. Перше речення абзацу другого пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" викласти у такій редакції: "Якщо судове рішення місцевого господарського суду переглядалося в суді апеляційної інстанції і наказ видається (надсилається) після здійснення такого перегляду, то дата видачі наказу має збігатися з датою повернення матеріалів справи (матеріалів апеляційного провадження) із суду відповідної інстанції до місцевого господарського суду".

Голова
Вищого господарського суду
УкраїниБ. Львов

Секретар пленуму
Вищого господарського суду
УкраїниЛ. Рогачвгору