Постанова Конституційного Суду України про Регламент Конституційного Суду України
Постанова Конституційного суду України; Регламент, Форма типового документа від 22.02.20181-пс/2018
Документ v0001710-18, поточна редакція — Редакція від 12.09.2018, підстава - v0004710-18

ПОСТАНОВА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про Регламент Конституційного Суду України

м. Київ
22 лютого 2018 року
№ 1-пс/2018


{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Конституційного Суду
№ 4-пс/2018 від 11.09.2018}

Конституційний Суд України у складі суддів:

Шевчука Станіслава Володимировича - головуючий,
Городовенка Віктора Валентиновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колісника Віктора Павловича,
Кривенка Віктора Васильовича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Мойсика Володимира Романовича,
Саса Сергія Володимировича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,

заслухавши на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України інформацію Голови Конституційного Суду України Шевчука С.В. про Регламент Конституційного Суду України, відповідно до статей 3, 39, 83, 96 Закону України "Про Конституційний Суд України"

постановив:

1. Ухвалити Регламент Конституційного Суду України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент Конституційного Суду України, затверджений Рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року № 2-з, зі змінами.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Ухвалений на спеціальному пленарному засіданні
Конституційного Суду України
Постановою Конституційного Суду України
від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018

Розділ I. Загальні положення

§ 1. Скорочення, що застосовуються у Регламенті Конституційного Суду України

Скорочення, що застосовуються у Регламенті Конституційного Суду України:

Велика палата Конституційного Суду України - Велика палата;

Голова Конституційного Суду України - Голова Суду;

Закон України "Про Конституційний Суд України" - Закон;

залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного та повного розгляду справи - залучені учасники конституційного провадження;

заступник Голови Конституційного Суду України - заступник Голови Суду;

Колегія суддів Конституційного Суду України - Колегія;

конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга - звернення до Суду;

Конституційний Суд України - Конституційний Суд або Суд;

офіційний веб-сайт Конституційного Суду України - Веб-сайт;

Регламент Конституційного Суду України - Регламент;

Секретаріат Конституційного Суду України - Секретаріат;

Сенат Конституційного Суду України - Сенат;

суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді - учасник конституційного провадження;

суддя Конституційного Суду України - Суддя.

Глава 1. Питання, пов'язані зі статусом Судді

§ 2. Порядок складення Суддею присяги

1. Суддя складає присягу на спеціальному пленарному засіданні Суду, яке відбувається не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.

2. Урочиста церемонія складення Суддею присяги відбувається в Залі засідань Суду в присутності суддів Конституційного Суду. Вимога першого речення частини третьої статті 39 Закон щодо повноважності спеціального пленарного засідання Суду не поширюється на спеціальне пленарне засідання Суду, на якому новопризначені судді Конституційного Суду складають присягу.

3. На урочисту церемонію складення Суддею присяги запрошуються Президент України, Голова Верховної Ради України, Голова Верховного Суду.

На урочистій церемонії складення Суддею присяги можуть бути присутні судді Конституційного Суду у відставці, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

4. Наступного робочого дня після дня призначення Судді на посаду Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, направляє запрошення особам, зазначеним у пункті 3 цього параграфа.

5. Урочиста церемонія складення Суддею присяги розпочинається виконанням Державного Гімну України.

6. Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, запрошує новопризначеного Суддю (суддів Конституційного Суду) до складення присяги.

7. Кожен Суддя, який складає присягу, особисто, стоячи за трибуною, зачитує текст присяги, визначений частиною першою статті 17 Закону.

8. Суддя підписує текст присяги із зазначенням дати її складення.

Підписаний Суддею текст присяги зберігається у його особовій справі. Запис про складення Суддею присяги вноситься до його трудової книжки.

§ 3. Посвідчення Голови Суду, заступника Голови Суду, Судді, Судді у відставці

{Назва § 3 в редакції Постанови Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}

1. Посвідчення Судді та Судді у відставці мають форму книжечки розміром 186 х 65 мм.

2. Зовнішня сторона посвідчення виготовляється зі шкіри бордового кольору.

На правому боці зовнішньої сторони посвідчення Судді по центру - тиснення золотистою фольгою великими літерами: "КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ".

На правому боці зовнішньої сторони посвідчення Судді у відставці по центру - тиснення золотистою фольгою великими літерами: "ПОСВІДЧЕННЯ".

3. Внутрішня сторона посвідчення виготовляється з твердого паперу та має форму двох прямокутників розміром 85 х 60 мм.

Твердий папір має жовто-блакитний колір, який перетікає згори донизу від блакитного до жовтого, та фонову сітку з мікротекстом: "Конституційний Суд України".

4. На правому боці внутрішньої сторони посвідчення по центру вгорі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові в називному відмінку, нижче - відповідний напис "ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ", "ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ", "СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ", "СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У ВІДСТАВЦІ". У лівому нижньому куті посвідчення вказується посада особи, яка уповноважена його підписати, а у правому - прізвище та ініціали цієї особи. Підпис такої особи засвідчується відбитком печатки.

Під назвою посади особи, яка підписує посвідчення, розміщується номер цього посвідчення та дата його підписання.

{Пункт 4 § 3 в редакції Постанови Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}

5. На лівому боці внутрішньої сторони посвідчення Судді, Судді у відставці містяться:

праворуч зверху - кольорове фото Судді або Судді у відставці, виконане на світлому фоні, розміром 30 х 40 мм, скріплене печаткою по нижньому лівому краю;

ліворуч зверху - малий Державний Герб України;

ліворуч знизу - номер посвідчення, строк його дії (на посвідченні Судді у відставці строк його дії не зазначається).

6. Зразки посвідчень Голови Суду, заступника Голови Суду, Судді, Судді у відставці додаються до Регламенту, є його невід’ємною частиною.

{Пункт 6 § 3 в редакції Постанови Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}

§ 4. Опис мантії та нагрудного знака Судді

1. Мантія Судді виготовляється з тканини вишневого кольору.

Силует мантії - трапецієподібний, комір - "стійка".

Рукава - вшиті з широкими манжетами.

Довжина мантії має бути такою, щоб відстань від підлоги до нижнього краю мантії становила 19 сантиметрів.

Деталі мантії (покрій, характеристики тканини) визначаються постановою Суду.

2. Нагрудний знак Судді має форму круга діаметром 70 мм, у центрі якого зображено давньогрецьку богиню справедливості і правосуддя Феміду із зав'язаними стрічкою очима як символ безсторонності Суду з терезами в руках.

По колу нагрудного знака Судді розміщено листя дуба - давньоукраїнського символу сили Українського народу. У верхній частині нагрудного знака Судді - малий Державний Герб України. У нижній частині нагрудного знака Судді на розгорнутій стрічці - слова "Конституційний Суд України" та рік його створення. На зворотній стороні нагрудного знака Судді вигравіровуються прізвище та ініціали Судді і дата вступу його на посаду.

Нагрудний знак Судді виготовляється зі срібла з використанням блакитної гарячої емалі та позолоти.

Нагрудний знак Судді носиться поверх мантії на ланцюзі.

§ 5. Припинення повноважень Судді у разі закінчення строку його повноважень

1. Повноваження Судді припиняються у разі закінчення строку його повноважень. Останнім днем повноважень Судді є день, в який виповнюється дев'ять років з дня складення Суддею присяги.

2. Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який викопує обов'язки Голови Суду, видає розпорядження про припинення трудових відносин із Суддею в останній день повноважень Судді.

3. Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, повідомляє орган, який призначив Суддю, про необхідність проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду Судді не пізніше ніж за чотири місяці до дня закінчення строку повноважень Судді.

§ 6. Припинення повноважень Судді у разі досягнення ним сімдесяти років

1. Повноваження Судді припиняються з наступного дня після досягнення ним сімдесяти років.

2. Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, видає розпорядження про припинення трудових відносин із Суддею в останній день повноважень Судді.

3. Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, повідомляє орган, який призначив Суддю, про необхідність проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду Судді не пізніше ніж за чотири місяці до дня досягнення Суддею граничного віку перебування на посаді.

§ 7. Припинення повноважень Судді у разі припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави

1. Повноваження Судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави, що встановлено в порядку, визначеному законом.

2. Після отримання документів, які підтверджують факт припинення Суддею громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, видає розпорядження про припинення трудових відносин із Суддею у зв'язку з припиненням повноважень Судді.

§ 8. Припинення повноважень Судді у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним

1. Повноваження Судді припиняються на підставі рішення суду про визнання Судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним з дня набрання таким рішенням законної сили.

2. Після отримання копії рішення суду про визнання Судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, яке набрало законної сили, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, видає розпорядження про припинення трудових відносин із Суддею у зв'язку з припиненням повноважень Судді.

Копія рішення суду про визнання Судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.

§ 9. Припинення повноважень Судді у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину

1. Повноваження Судді припиняються на підставі обвинувального вироку щодо нього за вчинення ним злочину з дня набрання таким вироком законної сили.

2. Після отримання копії обвинувального вироку, який набрав законної сили, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, видає розпорядження про припинення трудових відносин із Суддею у зв'язку з припиненням повноважень Судді.

Копія обвинувального вироку має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.

§ 10. Припинення повноважень Судді у разі смерті

1. Повноваження Судді припиняються в день його смерті.

2. Після отримання копії документа, що підтверджує факт смерті Судді, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, видає розпорядження про припинення трудових відносин із Суддею у зв'язку з припиненням повноважень Судді.

Копія документа, що підтверджує факт смерті Судді, має бути засвідчена в установленому законом порядку.

3. Суд бере участь в організації поховання Судді, Судді у відставці в порядку, затвердженому постановою Суду.

§ 11. Звільнення Судді з посади у разі неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я

1. Якщо Суддя за станом здоров'я не виконує своїх повноважень протягом чотирьох місяців і більше, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері охорони здоров'я, з клопотанням про створення медичної комісії та надання нею у місячний строк медичного висновку щодо спроможності Судді виконувати свої повноваження.

2. Не пізніше сьомого робочого дня з дня отримання медичного висновку, яким підтверджено неспроможність Судді виконувати свої повноваження за станом здоров'я, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, скликає спеціальне пленарне засідання Суду для розгляду питання про звільнення Судді з посади на підставі пункту 1 частини другої статті 149-1 Конституції України.

3. Суддя, щодо якого медична комісія надала висновок, на засіданні Суду має право дати пояснення із зазначеного питання, а в разі неможливості бути присутнім на засіданні Суду має право надати їх у письмовому вигляді.

4. Розглянувши медичний висновок та визнавши, що Суддя неспроможний виконувати свої повноваження за станом здоров'я, Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу рішення про звільнення Судді з посади.

§ 12. Звільнення Судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності

1. У разі надходження до Суду звернення про порушення Суддею вимог щодо несумісності Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, направляє це звернення до постійної комісії з питань регламенту та етики Суду.

2. З метою перевірки обставин, що вказують на порушення Суддею вимог щодо несумісності, постійна комісія з питань регламенту та етики Суду пропонує Судді надати усні або письмові пояснення. Постійна комісія з питань регламенту та етики Суду також має право направляти запити до державних органів, підприємств, установ та організацій, які можуть підтвердити чи спростувати інформацію стосовно порушення Суддею вимог щодо несумісності.

За результатами розгляду отриманої інформації постійна комісія з питань регламенту та етики Суду готує висновок, у якому зазначає про наявність чи відсутність підстав для звільнення Судді з посади, та направляє його Голові Суду, а у разі його відсутності - заступнику Голови Суду або Судді, який виконує обов'язки Голови Суду, для розгляду на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Не пізніше сьомого робочого дня з дня отримання висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, скликає спеціальне пленарне засідання Суду.

3. Голова постійної комісії з питань регламенту та етики Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду оголошує висновок постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. Суддя, стосовно якого розглядається питання про звільнення з посади за порушення вимог щодо несумісності, має право надати пояснення Суду щодо інформації, викладеної у цьому висновку, та загалом стосовно питання порушення ним вимог щодо несумісності.

4. У разі визнання Судом обставин, викладених у висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду, такими, що підтверджують порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суд більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у спеціальному пленарному засіданні Суду, попереджає Суддю про необхідність усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності. Строк, протягом якого Суддя має усунути ці обставини, визначає Суд.

5. Про усунення протягом визначеного Судом строку обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддя повідомляє Голову Суду, а у разі його відсутності - заступника Голови Суду або Суддю, який виконує обов'язки Голови Суду, та надає документи, які підтверджують усунення таких обставин. Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, не пізніше сьомого робочого дня скликає спеціальне пленарне засідання Суду для розгляду зазначених документів та вирішення питання про усунення обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності.

6. Якщо протягом визначеного Судом строку Суддя не повідомив про усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності, або не надав документів, які підтверджують усунення таких обставин, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, наступного робочого дня після закінчення визначеного Судом строку повідомляє про це суддів Конституційного Суду та не пізніше сьомого робочого дня скликає спеціальне пленарне засідання Суду для вирішення питання про звільнення Судді з посади за порушення ним вимог щодо несумісності.

Рішення про звільнення Судді з посади Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

§ 13. Звільнення Судді з посади у разі вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді

1. У разі надходження до Суду звернення про вчинення Суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді, Суд на спеціальному пленарному засіданні ухвалює постанову про розгляд цього звернення постійною комісією з питань регламенту та етики Суду.

Постійна комісія з питань регламенту та етики Суду має право направляти запити до державних органів, підприємств, установ та організацій, які можуть надати інформацію стосовно вчинення Суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

2. Суддя, стосовно якого порушено питання про звільнення з посади, надає постійній комісії з питань регламенту та етики Суду усні та письмові пояснення щодо звернення про вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

3. За результатами розгляду звернення постійна комісія з питань регламенту та етики Суду у строк, визначений Судом, готує висновок, у якому зазначає про наявність чи відсутність підстав для звільнення Судді з посади, та направляє його Голові Суду, а у разі його відсутності - заступнику Голови Суду або Судді, який виконує обов'язки Голови Суду, для розгляду на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Не пізніше сьомого робочого дня з дня отримання висновку Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, скликає спеціальне пленарне засідання Суду.

4. Голова постійної комісії з питань регламенту та етики Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду оголошує висновок постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. Суддя, стосовно якого розглядається питання про звільнення з посади, має право надати пояснення Суду щодо інформації, викладеної у цьому висновку.

5. Якщо Суд визнає в діях Судді наявність істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді, Суд щонайменше двома третинами від його конституційного складу ухвалює рішення про звільнення Судді з посади.

§ 14. Звільнення Судді з посади у разі подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

1. Суддя, який має стаж роботи на посаді Судді щонайменше чотири роки, має право подати заяву про відставку.

Суддя, призначений на посаду до набрання чинності Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення. У такому разі до стажу роботи, що дає Судді право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.

Суддя має право подати заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді.

2. Суддя має право у будь-який час перебування на посаді безвідносно до мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

3. Заява про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням подається Суду.

4. Не пізніше сьомого робочого дня з дня подання Суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, скликає спеціальне пленарне засідання Суду.

5. Суд на спеціальному пленарному засіданні щонайменше двома третинами від його конституційного складу ухвалює рішення про звільнення Судді з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.

§ 15. Порядок надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді

1. Суд розглядає подання Генерального прокурора або особи, яка здійснює його повноваження, про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді на спеціальному пленарному засіданні не пізніше десятого робочого дня з дня його отримання. Відповідне подання має стосуватися або затримання, або утримування під вартою, або арешту Судді.

Не пізніше сьомого робочого дня постійна комісія з питань регламенту та етики Суду вивчає подання щодо наявності у ньому підтверджених доказами фактів причетності Судді до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, їх достатності та обґрунтованості. У разі необхідності постійна комісія з питань регламенту та етики Суду витребовує від Генерального прокурора або особи, яка здійснює його повноваження, додаткові документи та матеріали.

2. Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за участю Генерального прокурора або особи, яка здійснює його повноваження, Судді, щодо якого внесено подання, та/або представника цього Судді.

3. На спеціальному пленарному засіданні Суду, на якому розглядається питання про надання Судом згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді, Суддю може представляти адвокат.

4. Неявка Судді, щодо якого внесено подання, та/або його представника без поважних причин на спеціальне пленарне засідання Суду не перешкоджає розгляду подання.

5. Після відкриття спеціального пленарного засідання Суду слово надається Генеральному прокуророві або особі, яка здійснює його повноваження, для обґрунтування необхідності у затриманні, утримуванні під вартою чи арешті Судді та викладення підтверджених доказами фактів його причетності до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України.

6. Після виступу Генерального прокурора або особи, яка здійснює його повноваження, судді Конституційного Суду мають право поставити йому запитання щодо внесеного подання.

7. Слово для надання пояснень надається Судді, щодо якого внесено подання, та/або його представнику. Після надання пояснень Суддею, щодо якого внесено подання, та/або його представником судді Конституційного Суду мають право поставити їм запитання. Суддя має право відмовитися надавати пояснення та відповідати на запитання.

8. Якщо Суд визнає подання Генерального прокурора або особи, яка здійснює його повноваження, вмотивованим і таким, що містить достатні підтверджені доказами факти причетності Судді до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, а необхідність у затриманні, утримуванні під вартою чи арешті Судді - обґрунтованою, він ухвалює рішення про надання згоди відповідно на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді.

Рішення ухвалюється на закритій частині спеціального пленарного засідання Суду більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть у ньому участь, у формі постанови.

9. Рішення про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді оголошується присутнім на спеціальному пленарному засіданні. Відповідна постанова направляється Генеральному прокурору або особі, яка здійснює його повноваження.

10. У разі визнання подання невмотивованим на підставі відсутності належних доказів причетності Судді до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або необґрунтованості необхідності у затриманні, утримуванні під вартою чи арешті Судді Суд повідомляє Генерального прокурора або особу, яка здійснює його повноваження, про ненадання згоди відповідно на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді.

11. У разі надходження до Суду повідомлення про затримання Судді Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, має право вимагати від правоохоронних органів пояснень щодо підстав його затримання.

У разі надходження до Суду повідомлення про затримання Голови Суду заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, має право вимагати від правоохоронних органів пояснень щодо підстав його затримання.

Глава 2. Організація діяльності Суду

§ 16. Вибори Голови Суду

1. Голову Суду обирають таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду. Вибори Голови Суду проводяться не пізніше ніж через місяць з дня, коли посада Голови Суду стала вакантною.

2. На спеціальному пленарному засіданні Суду головує заступник Голови Суду, а у разі його відсутності - Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду.

Якщо до списку кандидатів на посаду Голови Суду внесено кандидатуру заступника Голови Суду або Судді, який виконує обов'язки Голови Суду, на спеціальному пленарному засіданні Суду головує старший за віком Суддя, кандидатуру якого не внесено до списку кандидатів на посаду Голови Суду.

3. Спеціальне пленарне засідання Суду вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду.

4. На спеціальному пленарному засіданні Суд відкритим голосуванням затверджує форму бюлетеня для голосування на виборах Голови Суду та форму протоколу голосування.

5. Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Суду вносить пропозицію щодо висування кандидатів на посаду Голови Суду.

6. До списку кандидатів на посаду Голови Суду вноситься будь-яке число кандидатур, які дали згоду балотуватися на посаду Голови Суду.

На спеціальному пленарному засіданні Суду кандидати на посаду Голови Суду виступають із промовами.

Після виступів кандидатів на посаду Голови Суду судді Конституційного Суду мають право поставити їм запитання. Суддям Конституційного Суду надається час для обговорення кандидатур на посаду Голови Суду,

7. Список кандидатів на посаду Голови Суду затверджується на спеціальному пленарному засіданні Суду відкритим голосуванням більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у спеціальному пленарному засіданні Суду, про що складається протокол, який підписує головуючий на цьому засіданні.

8. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія у складі трьох суддів Конституційного Суду, які не балотуються на посаду Голови Суду.

Кандидатури членів комісії пропонують судді Конституційного Суду, в тому числі шляхом самовисування.

Члени комісії обираються відкритим голосуванням більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у спеціальному пленарному засіданні Суду.

Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Суду не може входити до складу комісії.

9. Комісія на засіданні обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.

10. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На звороті бюлетенів ставиться підпис головуючого на спеціальному пленарному засіданні Суду і відтиск печатки Конституційного Суду.

Бюлетені без підпису головуючого на спеціальному пленарному засіданні Суду та відтиску печатки Конституційного Суду є недійсними.

11. Комісія вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду Голови Суду.

Судді Конституційного Суду розписуються про одержання бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються.

Заповнення бюлетеня відбувається в спеціально облаштованому приміщенні для таємного голосування.

12. Суддя при голосуванні залишає у бюлетені для таємного голосування прізвище одного кандидата на посаду Голови Суду, закресливши прізвища інших кандидатів.

Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є недійсними.

Бюлетені, в яких викреслено прізвища всіх кандидатів, є дійсними.

13. Комісія забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" і "проти" за кожного кандидата, складає протокол таємного голосування, який підписують голова і члени комісії.

Протокол таємного голосування оголошує голова комісії на спеціальному пленарному засіданні Суду.

14. Обраним на посаду Голови Суду вважається кандидат, за якого проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду.

15. Якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Суду не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням комісії проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.

16. Нові вибори Голови Суду проводяться не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів Голови Суду у разі, якщо:

- при повторному голосуванні Голову Суду не було обрано;

- запропоновано не більше двох кандидатів і Голову Суду не було обрано.

17. Спеціальне пленарне засідання Суду протоколюється. Протокол спеціального пленарного засідання Суду підписує головуючий на цьому засіданні.

18. Матеріали спеціального пленарного засідання Суду головуючий на цьому засіданні передає керівникові Секретаріату. Керівник Секретаріату опечатує ці матеріали у присутності головуючого на спеціальному пленарному засіданні Суду та обраного Голови Суду і передає їх за актом на зберігання до Архіву Суду.

Протокол спеціального пленарного засідання Суду долучається до матеріалів спеціального пленарного засідання Суду, переданих до Архіву Суду.

§ 17. Вибори заступника Голови Суду

1. Заступника Голови Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду за пропозицією Голови Суду таємним голосуванням. Вибори заступника Голови Суду проводяться не пізніше ніж через місяць з дня, коли посада заступника Голови Суду стала вакантною.

2. На спеціальному пленарному засіданні Суду головує Голова Суду.

3. Спеціальне пленарне засідання Суду вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду.

4. Суд на спеціальному пленарному засіданні відкритим голосуванням затверджує форму бюлетеня для голосування на виборах заступника Голови Суду та форму протоколу голосування.

5. Кандидатуру заступника Голови Суду для обрання на спеціальному пленарному засіданні Суду вносить Голова Суду.

6. На спеціальному пленарному засіданні Суду кандидат на посаду заступника Голови Суду виступає з промовою.

Після виступу кандидата на посаду заступника Голови Суду судді Конституційного Суду мають право поставити йому запитання. Суддям Конституційного Суду надається час для обговорення кандидатури на посаду заступника Голови Суду.

7. Для обрання заступника Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія у складі трьох суддів Конституційного Суду.

Кандидатури членів до складу комісії пропонують судді Конституційного Суду, в тому числі шляхом самовисування.

Члени комісії обираються відкритим голосуванням більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у спеціальному пленарному засіданні Суду.

Голова Суду та кандидат на посаду заступника Голови Суду не можуть входити до складу комісії.

8. Комісія на засіданні обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.

9. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На звороті бюлетенів ставиться підпис головуючого на спеціальному пленарному засіданні Суду і відтиск печатки Конституційного Суду.

Бюлетені без підпису головуючого на спеціальному пленарному засіданні Суду та відтиску печатки Конституційного Суду є недійсними.

10. Комісія вносить у бюлетені для таємного голосування прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду заступника Голови Суду.

Судді Конституційного Суду розписуються про одержання бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються.

Заповнення бюлетеня відбувається в спеціально облаштованому приміщенні для таємного голосування.

11. Суддя при голосуванні залишає у бюлетені для таємного голосування прізвище кандидата на посаду заступника Голови Суду, якщо він його підтримує, або закреслює прізвище кандидата, якщо він його не підтримує.

12. Комісія забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" і "проти", віддані за кандидата на посаду заступника Голови Суду, складає протокол таємного голосування, який підписують голова і члени комісії.

Протокол таємного голосування оголошує голова комісії на спеціальному пленарному засіданні Суду.

13. Заступник Голови Суду вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду.

14. Якщо кандидат на посаду заступника Голови Суду не одержав необхідної кількості голосів, Голова Суду не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів заступника Голови Суду вносить іншу кандидатуру.

15. Спеціальне пленарне засідання Суду протоколюється. Протокол спеціального пленарного засідання Суду підписує головуючий на цьому засіданні.

16. Матеріали спеціального пленарного засідання Суду Голова Суду передає керівникові Секретаріату. Керівник Секретаріату опечатує ці матеріали у присутності Голови Суду та обраного заступника Голови Суду і передає їх за актом на зберігання до Архіву Суду.

Протокол спеціального пленарного засідання Суду долучається до матеріалів спеціального пленарного засідання Суду, переданих до Архіву Суду.

§ 18. Порядок тимчасового виконання обов'язків Голови Суду Суддею

1. За відсутності Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду без видання розпорядження.

2. За відсутності Голови Суду та заступника Голови Суду обов'язки Голови Суду виконує старший за віком Суддя. Голова Суду видає розпорядження про тимчасове виконання обов'язків Голови Суду Суддею, який є старшим за віком.

3. Якщо Голова Суду з об'єктивних причин не в змозі видати розпорядження про покладення обов'язків Голови Суду на Суддю, який є старшим за віком, то старший за віком Суддя видає розпорядження про виконання ним обов'язків Голови Суду.

§ 19. Дострокове звільнення з посади, припинення повноважень Голови Суду та заступника Голови Суду

1. Голову Суду, заступника Голови Суду Суд звільняє з посади за їх заявами.

2. Голова Суду протягом п'яти робочих днів скликає засідання Суду для розгляду заяви про звільнення з посади Голови Суду, заступника Голови Суду.

У разі дострокового звільнення з посади заступника Голови Суду за відсутності Голови Суду засідання скликає заступник Голови Суду.

На засіданні Суду, на якому розглядається заява про звільнення з посади Голови Суду, заступника Голови Суду, не може головувати відповідно Голова Суду, заступник Голови Суду.

3. Рішення про дострокове звільнення з посади Голови Суду, заступника Голови Суду вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від його конституційного складу. Таке рішення ухвалюється у формі постанови Суду.

4. Звільнення Судді з посади або припинення його повноважень, а також закінчення строку, на який Суддю обрано Головою Суду або заступником Голови Суду, є припиненням його повноважень на відповідній адміністративній посаді.

§ 20. Порядок формування складу сенатів Конституційного Суду

1. У складі Суду діють два сенати Конституційного Суду - Перший сенат і Другий сенат.

Склад сенатів Конституційного Суду формується на спеціальному пленарному засіданні Суду шляхом жеребкування.

2. Для проведення жеребкування на спеціальному пленарному засіданні Суду виготовляється по вісім закритих кульок, всередині яких знаходяться позначки із номерами "1" та "2" відповідно до нумерації сенатів Конституційного Суду.

Якщо на день проведення жеребкування до складу Суду входить менше ніж вісімнадцять суддів Конституційного Суду, кількість кульок виготовляється відповідно до кількості суддів Конституційного Суду, які беруть участь у жеребкуванні.

Якщо у жеребкуванні бере участь непарна кількість суддів Конституційного Суду, для жеребкування виготовляється на одну кульку більше, ніж кількість суддів Конституційного Суду, які беруть у ньому участь.

Кількість кульок із номерами "1" та "2" має бути однаковою.

3. Кульки складає у скриньку судовий розпорядник.

Судді Конституційного Суду за списком в алфавітному порядку обирають по одній кульці. Секретар судового засідання фіксує в протоколі, номер якого Сенату зазначено всередині кожної обраної кульки. Голова Суду та заступник Голови Суду участі у жеребкуванні не беруть.

4. Голова Суду входить до складу Першого сенату й головує на його засіданнях. Заступник Голови Суду входить до складу Другого сенату й головує на його засіданнях.

5. Персональний склад сенатів Конституційного Суду затверджується постановою Суду згідно з номерами сенатів Конституційного Суду, обраними суддями Конституційного Суду шляхом жеребкування.

6. У разі призначення нових суддів Конституційного Суду наступного робочого дня після складення ними присяги проводиться жеребкування між ними у порядку, визначеному пунктом 3 цього параграфа. Для проведення жеребкування виготовляються кульки відповідно до кількості новопризначених суддів Конституційного Суду та кількості вакантних посад у сенатах Конституційного Суду.

Якщо вакантні посади знаходяться в межах одного Сенату, жеребкування не проводиться.

7. У разі закінчення строку повноважень Голови Суду або заступника Голови Суду чи дострокового звільнення з посади Голови Суду або заступника Голови Суду між суддями Конституційного Суду, які обіймали ці посади, жеребкування не проводиться. Голова Суду, заступник Голови Суду, повноваження яких на адміністративних посадах припинено, залишаються у складі того Сенату, до якого вони входять.

Якщо Суддя, якого обрано Головою Суду або заступником Голови Суду, до обрання на адміністративну посаду не входив до складу того Сенату, в якому він має головувати, він замінює у складі цього Сенату Суддю, який обіймав відповідну адміністративну посаду до нього.

§ 21. Порядок утворення колегій суддів Конституційного Суду

1. У межах сенатів Конституційного Суду утворюються шість колегій суддів Конституційного Суду - по три колегії суддів Конституційного Суду в межах кожного Сенату. Колегії суддів Конституційного Суду утворюються на спеціальному пленарному засіданні Суду після утворення сенатів Конституційного Суду шляхом жеребкування.

2. Жеребкування проводиться щодо кожного Сенату окремо. Для проведення жеребкування на спеціальне пленарне засідання Суду виготовляється по три закриті кульки, всередині яких знаходяться позначки із номерами "1", "2", "3" відповідно до нумерації колегій суддів Конституційного Суду у кожному Сенаті.

Якщо на день проведення жеребкування до складу Сенату входить сім або вісім суддів Конституційного Суду, виготовляється по три закриті кульки, всередині яких знаходяться позначки із номерами "1", "2", а також відповідно одна або дві закриті кульки, всередині яких знаходяться позначки із номером "3".

Якщо на день проведення жеребкування до складу Сенату входить шість суддів Конституційного Суду, кульки із позначкою "3" не виготовляються; розподіл суддів Конституційного Суду проводиться між Першою та Другою колегіями суддів Конституційного Суду.

3. Судовий розпорядник складає кульки у скриньку.

Судді Конституційного Суду кожного Сенату за списком в алфавітному порядку обирають одну з кульок. Секретар судового засідання фіксує в протоколі, номер якої Колегії обрав кожен Суддя.

4. Персональний склад колегій суддів Конституційного Суду із зазначенням, до складу якого Сенату вони входять, затверджується постановою Суду згідно з номерами колегій суддів Конституційного Суду, обраними суддями Конституційного Суду шляхом жеребкування.

5. Якщо в результаті жеребкування утворилася неповноважна за складом Колегія, до її складу тимчасово залучають Суддю з іншої Колегії в порядку, визначеному § 23 Регламенту. Прізвище такого Судді до персонального складу Колегії не включається.

§ 22. Порядок обрання секретаря Колегії та виконання його обов'язків

1. На засіданні Колегії із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу, обирається секретар Колегії.

Голова Суду, заступник Голови Суду, тимчасово залучений до складу неповноважної Колегії Суддя не можуть бути обрані секретарем Колегії.

2. Секретар Колегії обирається відкритим голосуванням більшістю суддів Конституційного Суду, які входять до складу цієї Колегії.

3. Про обрання секретаря Колегії складається протокол, який передається до Секретаріату.

4. У разі відсутності секретаря Колегії його обов'язки виконує старший за віком Суддя, який входить до її складу.

Тимчасово залучений до складу неповноважної за складом Колегії Суддя не може виконувати обов'язки секретаря Колегії.

§ 23. Порядок тимчасового залучення Судді до складу неповноважної за складом Колегії

1. Якщо Колегія є неповноважною за складом, до її складу тимчасово залучається Суддя з іншої Колегії того ж Сенату.

Секретар неповноважної за складом Колегії, а у разі його відсутності - старший за віком Суддя, який входить до її складу, письмово повідомляє головуючого у відповідному Сенаті про необхідність тимчасового залучення до складу неповноважної за складом Колегії Судді з іншої Колегії. Не пізніше п'ятого робочого дня з дня отримання такого повідомлення головуючий у відповідному Сенаті скликає засідання Сенату для вирішення питання про тимчасове залучення до складу неповноважної за складом Колегії Судді з іншої Колегії.

2. Суддя, якого буде тимчасово залучено до складу неповноважної за складом Колегії, визначається шляхом жеребкування на засіданні відповідного Сенату, про що складається протокол.

3. Суддя, якого було тимчасово залучено до складу неповноважної за складом Колегії, не бере участі у наступному жеребкуванні при вирішенні питання про тимчасове залучення Судді до складу неповноважної за складом Колегії.

§ 24. Внесення змін до персонального складу Сенату та Колегії

1. Зміни до персонального складу Сенату та Колегії вносяться у разі призначення нових суддів Конституційного Суду.

2. Якщо одна з Колегій є неповноважною за складом, то Суддя, який призначений на посаду, включається до персонального складу цієї Колегії та до персонального складу відповідного Сенату. Для цього Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, не пізніше п'ятого робочого дня з дня набуття повноважень Суддею скликає спеціальне пленарне засідання Суду для внесення змін до постанов Суду, якими затверджено персональний склад відповідних Сенату та Колегії.

3. Якщо неповноважних за складом колегій суддів Конституційного Суду декілька і вони належать до різних сенатів Конституційного Суду, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, не пізніше п'ятого робочого дня з дня набуття повноважень Суддею (суддями Конституційного Суду) скликає спеціальне пленарне засідання Суду для проведення жеребкування щодо включення Судді (суддів Конституційного Суду) до відповідних Сенату та Колегії.

Якщо неповноважні за складом колегії суддів Конституційного Суду належать до одного Сенату, Голова Суду, а у разі його відсутності - заступник Голови Суду або Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду, не пізніше п'ятого робочого дня з дня набуття повноважень Суддею (суддями Конституційного Суду) скликає спеціальне пленарне засідання Суду для проведення жеребкування щодо включення Судді (суддів Конституційного Суду) до відповідної Колегії.

Після проведення жеребкування Суд вносить зміни до постанов Суду, якими затверджено персональний склад сенатів Конституційного Суду та колегій суддів Конституційного Суду.

4. У разі необхідності Суд на спеціальному пленарному засіданні вирішує питання про зміни у складі сенатів Конституційного Суду та колегій суддів Конституційного Суду в порядку, визначеному Регламентом.

§ 25. Постійні комісії Суду

1. Суд на засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду постійні комісії Суду та затверджує положення про них.

2. Суд шляхом відкритого голосування створює такі постійні комісії Суду:

1) з питань регламенту та етики;

2) з питань бюджету та кадрів;

3) з питань наукового забезпечення;

4) з питань міжнародних зв'язків.

За необхідності Суд може створювати інші постійні комісії Суду, ліквідовувати або реорганізовувати раніше створені, змінювати їх кількісний та персональний склад.

3. Кількісний склад постійних комісій Суду визначає Суд.

Кандидатури суддів Конституційного Суду для обрання до складу постійних комісій Суду пропонують судді Конституційного Суду, в тому числі шляхом самовисування. Спірні питання членства в постійних комісіях Суду вирішує Суд.

4. Голова постійної комісії Суду обирається більшістю суддів Конституційного Суду, що входять до складу комісії.

Голова постійної комісії Суду організовує діяльність комісії та веде її засідання.

5. Постійна комісія Суду є повноважною за умови присутності на її засіданні більше половини її членів.

6. З питань, що обговорюються на засіданні, постійна комісія Суду ухвалює рішення більшістю суддів Конституційного Суду, що входять до її складу.вгору