Документ v-467740-14, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2014

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ЛИСТ

07.04.2014  № 5-467/0/4-14


Головам апеляційних судів областей,
міст Києва та Севастополя,
Апеляційного суду Автономної
Республіки Крим

У зв'язку з неодноразовим зверненням представників правоохоронних органів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) щодо неоднозначного тлумачення слідчими суддями місцевих судів положень статей 132, 184 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) в частині визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внаслідок надісланого ВССУ на ім'я Голови ради суддів загальних судів та Голів апеляційних судів України листа від 15 жовтня 2013 року вих. № 1-1640/0/4-13, звертаємо увагу на наступне.

Під час здійснення кримінального провадження слідчі судді, суди зобов'язані забезпечувати точне й неухильне застосування діючого законодавства, своєчасний та якісний їх розгляд, керуватися Конституцією України, Кримінальним кодексом України, КПК, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, враховувати практику Європейського суду з прав людини, запроваджуючи їх положення у вітчизняну правозастосовну практику, а також сумлінно і принципово виконувати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження, діючи у межах і відповідно до вимог закону.

У свою чергу, ВССУ для реалізації покладених на нього Законом України "Про судоустрій і статус суддів" завдань, зокрема щодо надання судам нижчого рівня рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції, підготував та затвердив на нараді судової палати у кримінальних справах низку рекомендаційних роз'яснень, серед яких "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4/13, змін та доповнень до якого судовою палатою не вносилось. У зв'язку з чим, а також беручи до уваги, що лист від 15 жовтня 2013 року № 1-1640/0/4-13 містить відмінні, ніж у затверджених судовою палатою у кримінальних справах рекомендаційних роз'ясненнях, правові позиції, ВССУ відкликає даний лист.

Голова

А.А. Солодков

{Текст взято з сайту Вищого спеціалізованого суду http://www.sc.gov.ua}вгору