Документ v-444323-01, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2001

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 19-9-444 від 31.01.2001

Щодо дії на території України актів законодавства
Союзу РСР згідно з дорученням Кабінету Міністрів України
від 20.01.2001 р. N 25

У Міністерстві юстиції України розглянуто лист Ліги
підприємців Харківщини від 29.12.2000 р. N 9900/238-14 щодо
надання інформації стосовно дії на території України Положення про
поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про
поставки товарів народного споживання, Основних умов регулювання
договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій,
затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 р. N 888
( v0888400-88 ) та повідомляється. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 вересня
1991 року N 1545 ( 1545-12 ) "Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів законодавства Союзу РСР" до
прийняття відповідних актів законодавства України на території
республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань,
які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України. У сфері поставок продукції для державних потреб діють: Закон України "Про поставки продукції для державних потреб"
( 493/95-ВР ); Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ); постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року
N 266 ( 266-96-п ) "Про Порядок формування та розміщення державних
замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за
їх виконанням". Деякі аспекти відносин у сфері поставок регулюються окремими
нормативно-правовими актами як-от: постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року
N 622 ( 622-93-п ) "Про тимчасове положення з питань кооперованих
поставок продукції виробничо-технічного призначення"; постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 року
N 323 ( 323-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією
підприємств і галузей держав-учасниць СНД".
Заступник Міністра Л.Єфіменко
"Податки та бухгалтерський облік", N 21, березень, 2001 р.вгору