Щодо втручання у діяльність споживчих товариств та їх спілок
Лист Міністерства юстиції України від 07.12.200632-45-260
Документ v-260323-06, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2006

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
07.12.2006 N 32-45-260
Голові правління Центральної
спілки споживчих товариств
України (Укоопспілки)
С.Г.Бабенку
01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 7/11

У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваше звернення з
проханням дати роз'яснення законності дій Всеукраїнської
громадської організації "Національний комітет по боротьбі з
корупцією" щодо втручання у діяльність споживчих товариств та їх
спілок та звернутись до суду для тимчасової заборони діяльності
Організації.
У поданих документах міститься стаття "Как получить
20 тысяч гривен" (автор - журналіст, газета "Комсомольская правда"
від 25.11.2006 р. N 224), у якій дається негативна оцінка стану
справ у споживчій кооперації, стверджується про масові порушення
прав пайовиків у системі споживчої кооперації, міститься зразок
заяви-довіреності, заповненням якої будь-яка фізична
особа-пайовик споживчого товариства доручає Організації
представляти її інтереси в органах державної влади, правоохоронних
та судових органах. Також додано листи голови Організації
В. Чорного до газети та Укоопспілки з аналогічним змістом та
звернення пайовика споживчого товариства до Комітету.
У зв'язку з цим повідомляю наступне.
Всеукраїнська громадська організація "Національний комітет по
боротьбі з корупцією" зареєстрована Міністерством юстиції
11.02.2004 р., свідоцтво N 2045, на підставі Закону України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ).
Статутною метою Комітету є сприяння правоохоронним органам та
органам державної влади у сфері боротьби з організованою
злочинністю та корупцією, а також задоволення та захист законних
соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх
членів.
Одним із завдань Організації є сприяння захисту громадян від
протиправних посягань, охороні їхніх прав, свобод та законних
інтересів.
Закон України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (стаття
20) надає зареєстрованим об'єднанням громадян право представляти і
захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів
(учасників) у державних та громадських органах для здійснення
цілей і завдань, визначених у статутних документах.
Стаття 45 Цивільного процесуального кодексу ( 1618-15 )
встановлює, що юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами
про захист прав, свобод та інтересів інших осіб та брати участь у
цих справах у випадках, встановлених законом.
Стаття 8 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 )
забороняє втручання об'єднань громадян у діяльність державних
органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян,
крім випадків, передбачених Законом.
Закон України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 )
(стаття 6) встановив незалежність споживчої кооперації у своїй
діяльності від органів державного управління, політичних та інших
громадських організацій та заборонив будь-яке втручання, що може
обмежувати права споживчої кооперації або перешкоджати їх
здійсненню, якщо це не передбачено Законом.
Контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють
відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції,
встановленої законом (стаття 8 Закону України "Про кооперацію"
( 1087-15 ).
Таким чином, дії Всеукраїнської громадської організації
"Національний комітет по боротьбі з корупцією" із захисту і
представництву інтересів осіб, що не є членами Організації, є
порушенням Статуту і статті 20 Закону України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ), а незаконне втручання у діяльність іншого
об'єднання громадян є також порушенням статті 8 Закону України
"Про об'єднання громадян" і статті 8 Закону України "Про
кооперацію" ( 1087-15 ).
Закон України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) у статті
28 встановив, що за порушення законодавства про об'єднання
громадян можуть бути застосовані такі стягнення, як попередження,
штраф, тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності,
тимчасова заборона (зупинення) діяльності, примусовий розпуск
(ліквідація).
На підставі вищевикладеного, Міністерством винесено письмове
попередження Всеукраїнській громадській організації "Національний
комітет по боротьбі з корупцією" про недопущення порушень
законодавства.
Слід звернути увагу на ту обставину, що Конституція України
( 254к/96-ВР ) (стаття 34) дозволяє обмеження законом права на
свободу думки і слова, зокрема для захисту репутації або прав
інших людей.
Встановлення правдивості фактів, які були оприлюднені
Організацією через ЗМІ, є виключною компетенцією суду, а
проведення розслідувань - правоохоронних органів.
Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх
законні представники мають право вимагати від редакції друкованого
засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених
про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують
їхню честь та гідність (стаття 37 Закону України "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ).
Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу ( 435-15 ) кожна
особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого
немайнового або майнового права та інтересу. Статтею 94 Кодексу
встановлено, що юридична особа має право на недоторканність її
ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та
інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.
Таким чином, Центральна спілка споживчих товариств України
має право у встановленому порядку звернутись до суду за захистом
своїх немайнових прав.
Заступник міністра юстиції України Л.М.Горбуновавгору