Документ v-199600-04, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2004

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2004 N 11/17-03-199
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 03.11.2004
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі: суддя Москаленко
В.С. - головуючий, судді Джунь В.В. і Селіваненко В.П. розглянув
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю
"Науково-виробниче підприємство "Нива", смт. Таїрово
Овідіопольського району Одеської області (далі - ТОВ "НВП "Нива")
на рішення господарського суду Одеської області від 03.07.2003 та
постанову Одеського апеляційного господарського суду від
07.04.2004 зі справи N 11/17-03-199 за позовом закритого
акціонерного товариства "Київський завод шампанських вин
"Столичний", м. Київ (далі - ЗАТ КЗШВ "Столичний") до ТОВ "НВП
"Нива" про заборону використовувати словесне позначення
"Советское", а також етикетку і кольєретку "Советское шампанское"
для маркування своєї продукції.
Судове засідання проведено за участю представників сторін:
позивача - О., К., У., О. ( за довіреністю ЗАТ КЗШВ "Столичний"),
відповідача - П. (за довіреністю ТОВ "НВП "Нива").
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий
господарський суд України В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду Одеської області від 03.07.2003
(суддя Власова С.Г.) позов задоволено: ТОВ "НВП "Нива" заборонено
використовувати словесне позначення "Советское", а також етикетку
і кольєретку з позначенням "Советское шампанское" для маркування
своєї продукції (товарів класу 33 - вино). Рішення суду першої
інстанції з посиланням на припис статті 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) мотивовано
тим, що ТОВ "НВП "Нива" використовувало без дозволу ЗАТ КЗШВ
"Столичний" словесне позначення, яке є схожим із зареєстрованим на
ім'я позивача знаком для товарів і послуг настільки, що може
призвести до змішування з діяльністю останнього.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від
07.04.2004 (колегія суддів у складі: суддя Таценко Н.Б. -
головуючий, судді Савицький Я.Ф., Сидоренко М.В.) резолютивну
частину рішення господарського суду Одеської області від
03.07.2003 змінено: позов задоволено частково; ТОВ "НВП "Нива"
заборонено використовувати словесне позначення "Советское", а
також етикетку і кольєретку з позначенням "Советское" для
маркування своєї продукції (товарів класу 33 - вино). В інший
частині рішення суду першої інстанції залишено без змін. Постанову
суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що за відомостями
міжнародного цифрового коду для ідентифікації бібліографічних
даних (526), зазначеними у свідоцтві на знак для товарів і послуг
від 30.09.1996 N 7298, власником якого є позивач, всі цифрові та
словесні позначення, крім слова "Советское" та зображення медалей,
не є предметом самостійної правової охорони.
У касаційній скарзі від 12.05.2004 ТОВ "НВП "Нива" просить
зазначені рішення судових інстанцій скасувати, а справу передати
на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано тим,
що внаслідок порушення вимог статей 38 та 43 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК) судовими
інстанціями помилково визнано доведеними факти порушення
відповідачем прав позивача на знак для товарів і послуг.
Сторони відповідно до статті 111-4 ГПК ( 1798-12 ) належним
чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин у справі та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення
касаційної скарги.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що: - ЗАТ КЗШВ "Столичний" є власником свідоцтва від 30.09.1996
N 7298 на комбінований знак для товарів і послуг зі словесним
позначенням "Советское игристое" на етикетці та кольєретці для
вин; за відомостями міжнародного цифрового коду для ідентифікації
бібліографічних даних (526), зазначеними у цьому свідоцтві, всі
цифрові та словесні позначення, крім слова "Советское" та
зображення медалей, не є предметом самостійної правової охорони; - у листопаді 2002 року ЗАТ КЗШВ "Столичний" стало відомо, що
ТОВ "НВП "Нива" виготовляє та реалізує ігристе вино, маркуючи
продукцію етикеткою зі словесним позначенням "Советское
шампанское", без ліцензії позивача; - ТОВ "НВП "Нива" не подано доказів державної реєстрації на
своє ім'я знаків для товарів і послуг, об'єктом правової охорони
яких є словесні позначення "Советское шампанское" чи "Советское"
або отримання ним належного дозволу (ліцензії) на їх використання
у цивільному обороті.
Судом першої інстанції на підставі висновку судового експерта
встановлено, що позначення на етикетках і кольєретках позивача і
відповідача є схожими настільки, що їх можна сплутати (висновок
Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від
30.04.2003 N 1054).
Судом апеляційної інстанції на підставі висновку судового
експерта встановлено, що: позначення "Советское" на дату подання заявки позивача
N 93010085 на знак для товарів і послуг не було загальновживаним
для товарів і послуг 33 класу Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрування знаків та не стало таким на дату
проведення дослідження; у зображенні знака для товарів і послуг за свідоцтвом N 7298
домінуюче положення займає словесне позначення "Советское
игристое"; словесний елемент "Советское" є одним з елементів, що
займають домінуюче положення у зображенні знака для товарів і
послуг за свідоцтвом N 7298 (висновок Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності Академії правових наук України від
12.02.2004 N 34).
Причиною спору зі справи стало питання про правомірність
надання ЗАТ КЗШВ "Столичний" судового захисту у спосіб заборони
ТОВ "НВП "Нива" використовувати словесне позначення "Советское
шампанское" на етикетці та кольєретці для вин.
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (у редакції Закону
України від 22.05.2003 N 850-IV ( 850-15 ), що був чинний на час
розгляду справи) свідоцтво надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше
не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і
послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон)
будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
Відповідно до статті 21 Закону ( 3689-12 ): "1. Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому
встановленому законом порядку. 2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону ( 3689-12 ). Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори
про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва".
З огляду на викладені приписи Закону ( 3689-12 ) судовими
інстанціями у справі з достатньою повнотою встановлено обставини,
що входять до предмету доказування у цій справі, та дана правильна
юридична оцінка встановленого ними факту порушення відповідачем
прав позивача як власника свідоцтва від 30.09.1996 N 7298 на
комбінований знак для товарів і послуг зі словесним позначенням
"Советское игристое" на етикетці та кольєретці для вин. Однак
судові інстанції дійшли різних висновків про обсяг правової
охорони, що надана цьому знакові.
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону обсяг правової
охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком
товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом
з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака
та переліком товарів і послуг.
Судом апеляційної інстанції правильно звернуто увагу на те,
що за відомостями міжнародного цифрового коду для ідентифікації
бібліографічних даних (526), зазначеними у свідоцтві на знак для
товарів і послуг від 30.09.1996 N 7298, власником якого є позивач,
всі цифрові та словесні позначення, крім слова "Советское" та
зображення медалей, не є предметом самостійної правової охорони.
Згідно з пунктом 4.4.3 Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного патентного відомства України від
28.07.1995 N 116 ( z0276-95 ) (в редакції наказу Держпатенту від
20.08.1997 N 72 ( z0416-97 ) в разі наявності у складі знака
елементів, що не охороняються, і необхідності зазначення цього, в
рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг може бути
внесено стандартний запис: "(зазначений елемент) не є предметом
самостійної правової охорони". Відповідно до пункту 2.2 Положення
про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 10.01.2002 N 10 ( z0064-02 ), міжнародний цифровий код для
ідентифікації бібліографічних даних (526) надає відомості про
вилучення з охорони окремих елементів знака. З огляду на викладені
відомості цього коду у свідоцтві на знак для товарів і послуг від
30.09.1996 N 7298 суд апеляційної інстанції дійшов правильного
висновку про те, що із словесних позначень у зображенні цього
знака лише словесному позначенню "Советское" надано правову
охорону.
Посилання ТОВ "НВП "Нива" в обгрунтування своєї скарги на те,
що внаслідок порушення вимог статей 38 та 43 ГПК ( 1798-12 )
судовими інстанціями помилково визнано доведеними факти порушення
відповідачем прав позивача на знак для товарів і послуг, не
підтверджено належними доводами, що свідчили б про недодержання
попередніми судовими інстанціями правил оцінки доказів у розгляді
даної справи.
З урахуванням викладеного постанову Одеського апеляційного
господарського суду від 07.04.2004 з цієї справи слід залишити без
змін.
Керуючись статтями 111-9 - 111-11 ГПК ( 1798-12 ), Вищий
господарський суд України П О С Т А Н О В И В:
1. У задоволенні касаційної скарги товариства з обмеженою
відповідальністю "Науково - виробниче підприємство "Нива" зі
справи N 11/17-03-199 відмовити.
2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від
07.04.2004 з цієї справи залишити без змін.вгору