Документ za666-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.06.2007, основание - z0560-07

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 355 від 09.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 жовтня 1998 р.
за N 666/3106
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 176 ( z0560-07 ) від 15.05.2007 }
Про затвердження Положення про особливості
здійснення депозитарної діяльності з
державними цінними паперами

Заслухавши та обговоривши інформацію директора
Емісійно-кредитного департаменту Національного банку України
Н.І.Гребеник щодо Положення про особливості здійснення
депозитарної діяльності з державними цінними паперами, Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити за поданням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку Положення про особливості здійснення
депозитарної діяльності з державними цінними паперами (додається)
( z0666-98 ). 2. Емісійно-кредитному департаменту (Н.І.Гребеник) передати
Положення про особливості здійснення депозитарної діяльності з
державними цінними паперами Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку. 3. Постанова набуває чинності через 10 днів після її
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Національного банку України В.С.Стельмаха.
Голова В.А.Ющенковверх