Документ z2015-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.01.2016, основание - z0009-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2013  № 1572


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2013 р.
за № 2015/24547

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1277 від 11.12.2015}

Про внесення змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», з метою вдосконалення організації та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3.2 глави 3 Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2008 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за № 522/15213 (із змінами), викласти в такій редакції:

«3.2. Повноваження суб’єктів адміністрування пробного тестування:

3.2.1. Український центр оцінювання якості освіти:

розробляє документи, що регламентують проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування;

установлює терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та реєстрації осіб для участі в ньому;

укладає тести пробного зовнішнього незалежного оцінювання, здійснює їх переклад мовами національних меншин;

розробляє форми бланків відповідей, підготовку інформаційних бюлетенів із відповідями на тестові завдання та схемами нарахування тестових балів;

інформує громадськість з питань організації та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

визначає вимоги до облаштування пунктів тестування;

розподіляє учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання за робочими місцями в пунктах тестування;

створює в електронному вигляді комплект документів, необхідних для організації проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування;

створює умови для визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів.

3.2.2. Регіональні центри оцінювання якості освіти:

здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

проводять реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні;

формують мережу пунктів тестування для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

здійснюють добір та навчання персоналу для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування;

організовують тиражування та комплектацію матеріалів, необхідних для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, доставку їх до пунктів тестування.

3.2.3. Для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання Український та регіональні центри оцінювання якості освіти в межах компетенції та відповідно до чинного законодавства можуть залучати на договірних засадах інших фізичних та юридичних осіб.».

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачниквверх