Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 22 листопада 2011 року № 3360/5
Приказ Министерства юстиции Украины от 23.11.20121733/5
Документ z1985-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.01.2016, основание - z1667-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2012  № 1733/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2012 р.
за № 1985/22297

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2790/5 від 29.12.2015}

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 22 листопада 2011 року № 3360/5

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу І Закону України від 4 липня 2012 року № 5037-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» та підпунктів 3 і 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5 «Про затвердження зразка та опису печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070, такі зміни:

після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:

«3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі:

забезпечити виготовлення печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно державним нотаріусам до 1 січня 2013 року;

забезпечити контроль за виконанням пункту 4 цього наказу, а також збереження в головних управліннях юстиції у міру виготовлення печаток державного реєстратора прав на нерухоме майно відбитків печаток зразка, затвердженого цим наказом.

4. Приватним нотаріусам виготовити в установленому порядку печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно до 1 січня 2013 року.».

У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати пунктами 5-7 відповідно.

2. Внести до абзацу четвертого Опису печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070, такі зміни:

після слів «Запорізької області» доповнити словами «або повне найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу, наприклад, «Перша київська державна нотаріальна контора», «Приватний нотаріус Варвинського районного нотаріального округу Чернігівської області».

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

Олександр Лавриновичвверх