Документ z1960-12, действует, текущая редакция — Принятие от 20.11.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.11.2012. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2012  № 1207


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1960/22272

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б

Відповідно до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 836 «Про випуск казначейських зобов’язань» (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії Б 30 листопада 2012 року.

3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.11.2012  № 1207


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1960/22272

ПОРЯДОК
визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії Б (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період дев'ять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного дев'ятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії Б

Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США

Перший купонний період (з 30.11.2012 до 31.05.2013)

30.11.2012500

01.12.2012

-

09.12.2012

501

10.12.2012

-

18.12.2012

502

19.12.2012

-

27.12.2012

503

28.12.2012

-

05.01.2013

504

06.01.2013

-

14.01.2013

505

15.01.2013

-

23.01.2013

506

24.01.2013

-

01.02.2013

507

02.02.2013

-

10.02.2013

508

11.02.2013

-

19.02.2013

509

20.02.2013

-

28.02.2013

510

01.03.2013

-

09.03.2013

511

10.03.2013

-

18.03.2013

512

19.03.2013

-

27.03.2013

513

28.03.2013

-

05.04.2013

514

06.04.2013

-

14.04.2013

515

15.04.2013

-

23.04.2013

516

24.04.2013

-

02.05.2013

517

03.05.2013

-

11.05.2013

518

12.05.2013

-

20.05.2013

519

21.05.2013

-

26.05.2013

520

Другий купонний період (з 01.06.2013 до 29.11.2013)

01.06.2013

-

09.06.2013

501

10.06.2013

-

18.06.2013

502

19.06.2013

-

27.06.2013

503

28.06.2013

-

06.07.2013

504

07.07.2013

-

15.07.2013

505

16.07.2013

-

24.07.2013

506

25.07.2013

-

02.08.2013

507

03.08.2013

-

11.08.2013

508

12.08.2013

-

20.08.2013

509

21.08.2013

-

29.08.2013

510

30.08.2013

-

07.09.2013

511

08.09.2013

-

16.09.2013

512

17.09.2013

-

25.09.2013

513

26.09.2013

-

04.10.2013

514

05.10.2013

-

13.10.2013

515

14.10.2013

-

22.10.2013

516

23.10.2013

-

31.10.2013

517

01.11.2013

-

09.11.2013

518

10.11.2013

-

18.11.2013

519

19.11.2013

-

24.11.2013

520

Третій купонний період (з 30.11.2013 до 30.05.2014)

30.11.2013

-

08.12.2013

501

09.12.2013

-

17.12.2013

502

18.12.2013

-

26.12.2013

503

27.12.2013

-

04.01.2014

504

05.01.2014

-

13.01.2014

505

14.01.2014

-

22.01.2014

506

23.01.2014

-

31.01.2014

507

01.02.2014

-

09.02.2014

508

10.02.2014

-

18.02.2014

509

19.02.2014

-

27.02.2014

510

28.02.2014

-

08.03.2014

511

09.03.2014

-

17.03.2014

512

18.03.2014

-

26.03.2014

513

27.03.2014

-

04.04.2014

514

05.04.2014

-

13.04.2014

515

14.04.2014

-

22.04.2014

516

23.04.2014

-

01.05.2014

517

02.05.2014

-

10.05.2014

518

11.05.2014

-

19.05.2014

519

20.05.2014

-

25.05.2014

520

Четвертий купонний період (з 31.05.2014 до 28.11.2014)

31.05.2014

-

08.06.2014

501

09.06.2014

-

17.06.2014

502

18.06.2014

-

26.06.2014

503

27.06.2014

-

05.07.2014

504

06.07.2014

-

14.07.2014

505

15.07.2014

-

23.07.2014

506

24.07.2014

-

01.08.2014

507

02.08.2014

-

10.08.2014

508

11.08.2014

-

19.08.2014

509

20.08.2014

-

28.08.2014

510

29.08.2014

-

06.09.2014

511

07.09.2014

-

15.09.2014

512

16.09.2014

-

24.09.2014

513

25.09.2014

-

03.10.2014

514

04.10.2014

-

12.10.2014

515

13.10.2014

-

21.10.2014

516

22.10.2014

-

30.10.2014

517

31.10.2014

-

08.11.2014

518

09.11.2014

-

17.11.2014

519

18.11.2014

-

23.11.2014

520

Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політикиГ.Д. Пахачук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.11.2012  № 1207

СЕРТИФІКАТ
казначейського зобов'язання на пред'явника

Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політикиГ.Д. Пахачуквверх