Про затвердження форми Типового договору андеррайтингу
НКЦПФР; Решение, Договор, Форма типового документа от 18.09.20121240
Документ z1949-12, предыдущая редакция — Редакция от 03.02.2015, основание - z0016-15
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.09.2012  № 1240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2012 р.
за № 1949/22261

Про затвердження форми Типового договору андеррайтингу

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 366 від 19.03.2013
№ 1707 від 16.12.2014}

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 8 та 27 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 17, 33 та 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форму Типового договору андеррайтингу, що додається.

{Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 366 від 19.03.2013, № 1707 від 16.12.2014}

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 листопада 2008 року № 1336 «Про затвердження форми Типового договору про андеррайтинг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2008 року за № 1221/15912.

3. Унести до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (далі - Правила), такі зміни:

3.1. Доповнити підпункт «а» пункту 2 розділу IX Правил після слів «(для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України)» словами «у разі присвоєння».

3.2. У тексті Правил слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках.

4. Директору департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж Науменку О.О. забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління інформаційних технологій, внутрішніх та зовнішніх комунікацій Заїці А.Л. забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О.О.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

М.Ю. Бродський


С.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісіїї
від 18.09.2012 р. № 41вверх