Документ z1897-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.04.2015, основание - z0349-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013  № 2305/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2013 р.
за № 1897/24429

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 466/5 від 31.03.2015}

Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), що додаються.

2. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Шойхеденко О.В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В.

Міністр

Олена Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України
Д.М. Ворона
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
04.11.2013  № 2305/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2013 р.
за № 1897/24429

ЗМІНИ
до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Унести до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), такі зміни:

у розділі ІІІ:

у підпункті 3.8.3 пункту 3.8:

після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - вісімнадцятим;

після абзацу тринадцятого доповнити підпункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - дев’ятнадцятим;

у підпункті 3.9.3 пункту 3.9:

після абзацу четвертого доповнити підпункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами шостим - тридцять п’ятим;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити підпункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);".

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцять шостим;

у підпункті 3.10.3 пункту 3.10:

після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

після абзацу п’ятого доповнити підпункт абзацом шостим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням).";

у підпункті 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII:

після абзацу четвертого доповнити підпункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

"організаційно-правова форма;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тридцять перший вважати відповідно абзацами шостим - тридцять другим;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити підпункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);".

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцять третім;

у тексті Порядку та додатках 1-3 до Порядку слова "державної податкової служби" у всіх відмінках замінити словами "доходів і зборів" у відповідних відмінках;

у додатках 4 і 5 до Порядку слова "виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" замінити словами "структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України".

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Анохінвверх