Документ z1791-12, действует, текущая редакция — Редакция от 31.08.2019, основание - v1738874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1791/22103

Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1954 від 07.11.2016
№ 437 від 30.03.2017
№ 959 від 27.07.2017
№ 1233 від 18.10.2018
№ 1738 від 23.08.2019}

Відповідно до Законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про теплопостачання», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»;

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»;

1.3. Форму звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;

{Підпункт 1.5 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.6 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.7 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.8 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

1.5. Форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію»;

{Підпункт пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію»;

{Підпункт пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.7. Форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»;

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»;

1.9. Форму звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»;

{Підпункт пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1954 від 07.11.2016}

1.10. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності».

{Підпункт пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1954 від 07.11.2016}

{Підпункт 1.11 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.12 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.13 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.14 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.19 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 959 від 27.07.2017}

{Підпункт 1.20 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 959 від 27.07.2017}

{Підпункт 1.15 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

{Підпункт 1.16 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1738 від 23.08.2019}

2. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних підрозділів в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

О. Рогозін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
статистики України

Голова Антимонопольного комітету України

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України
М.Ю. Бродський


О.Г. Осауленко

В.П. Цушко


В.О. Макуха
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257

ЗВІТ
про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії
(Форма № 1-НКРЕ (місячна))

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1791/22103

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі - форма звітності № 1-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»;

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 року за № 174/1199;

Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02 листопада 2005 року № 997, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1444/11724;

Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року № 540, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за № 574/12448.

II. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Форму звітності № 1-НКРЕ ліцензіати надають щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.3. Для забезпечення подання ліцензіатами форми звітності № 1-НКРЕ в електронному вигляді НКРЕКП надсилає електронною поштою два файли: інструкцію для заповнення форми ins19.doc і таблицю-шаблон SHAB19.XLS. Ліцензіат створює на диску папку NKRE_1 і переносить до неї (шляхом копіювання) одержані файли.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Щомісяця перед початком роботи таблицю SHAB19.XLS потрібно скопіювати в папку NKRE_1 з ім’ям, яке формується так:

19_kkkkkk_mxx_рр,

де kkkkkk - код ліцензіата, надається НКРЕКП;

{Абзац третій пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

m - місяць;

xx - число місяця;

рр - рік.

Приклад. Для заповнення звіту за січень 2012 року про ПАТ «Херсонська ТЕЦ» таблицю SHAB19.XLS необхідно скопіювати в нову таблицю з ім’ям 19_003402_m01_12.xls.

2.5. В електронному вигляді ліцензіат заповнює лише білі клітинки. Кольорові клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично.

2.6. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності № 1-НКРЕ, додавати листи, графи не допускається.

2.7. Ліцензіати, які працюють за ціновими заявками, надають форму звітності № 1-НКРЕ окремо щодо кожної електростанції, яка входить до складу ліцензіата, та в цілому по об’єкту.

2.8. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 1-НКРЕ, при цьому ставить нулі у відповідних графах.

2.9. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ.

2.10. Форма звітності № 1-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факс та адреса електронної пошти.

{Пункт 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.11. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc1ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.11 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ

3.1. У рядках 04, 05, 06, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 показники зазначаються цілими числами.

3.2. У рядку 25 показники наводяться з точністю до одного знака після коми.

3.3. У рядках 07, 08, 15, 16 показники наводяться з точністю до другого знака після коми.

3.4. У рядках 01, 02, 03, 09, 10, 11 показники наводяться з точністю до третього знака після коми.

3.5. У рядках 01, 09 «Витрати умовного палива» зазначаються витрати умовного палива (одиниця обліку органічного палива, яка використовується для співвідношення ефективності різних видів палива та їх сумарного обліку). За одиницю умовного палива використовується 1 кг палива з теплотою згоряння 7000 ккал/кг.

Витрати умовного палива розраховуються як добуток витрат палива в натуральному вимірі на калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне.

У рядку 01 зазначається добуток рядків 03 і 02 (рядок 01=рядок 02 х рядок 03);

у рядку 09 зазначаються відомості згідно з плановими розрахунками на наступний місяць;

у рядках 01, 09 графи 5 відображається сума граф 1, 2, 3, 4;

у рядках 01, 09 графи 10 відображається сума граф 6, 7, 8, 9.

3.6. Рядки 02, 10 «Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне» заповнюються таким чином:

рядок 02 визначається за формулою QP/7000,

де QP- теплота згоряння палива, зазначена в сертифікаті якості палива;

7000 - теплота згоряння умовного палива у ккал/кг;

рядок 10 заповнюється аналогічно рядку 02;

рядки 02, 10 графи 5 заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона;

рядки 02, 10 графи 10 заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона.

3.7. У рядках 03, 11 «Витрати палива в натуральному вимірі» відображають кількість використання палива:

рядок 03 визначається за фактом використання палива на виробництво;

у рядку 11 розраховуються планові витрати натурального палива на наступний місяць (рядок 11=рядок 09/рядок 10);

рядки 03, 11 графи 5 заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона;

рядки 03, 11 графи 10 заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона.

3.8. У рядках 04, 12 «Вартість палива» зазначають вартість палива, яке використане на виробництво електричної та/або теплової енергії:

рядок 04 визначається за фактом використання палива на виробництво;

рядок 12 заповнюється згідно з укладеними договорами між постачальниками палива та ліцензіатом на наступний місяць;

у рядках 04, 12 графи 5 відображається сума граф 1, 2, 3, 4;

у рядках 04, 12 графи 10 відображається сума граф 6, 7, 8, 9.

3.9. У рядках 05, 13 «Вартість транспортування» зазначається вартість транспортування палива:

рядок 05 граф 1, 2, 3, 4 визначається за фактом витрат на транспортування палива, використаного на виробництво;

рядок 13 граф 1, 2, 3, 4 заповнюється згідно з плановими розрахунками вартості транспортування палива на наступний місяць згідно з укладеними договорами;

у рядках 05, 13 графи 5 відображається сума граф 1, 2, 3, 4;

у рядках 05, 13 графи 10 відображається сума граф 6, 7, 8, 9.

3.10. У рядках 06, 14 «Вартість палива з транспортуванням» відображають суму вартості палива та вартість його транспортування:

рядок 06=рядок 04+рядок 05;

рядок 14=рядок 12+рядок 13;

рядки 06, 14 графи 5=сума граф 1, 2, 3, 4;

рядки 06, 14 графи 10=сума граф 6, 7, 8, 9.

3.11. У рядках 07, 15 «Ціна 1 т натурального палива» розраховуються як частка вартості палива з транспортуванням на витрати палива в натуральному вимірі:

рядок 07=рядок 06/рядок 03;

рядок 15=рядок 14/рядок 11;

рядки 07, 15 графи 5 заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона;

рядки 07, 15 графи 10 заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона.

3.12. Показники рядків 08, 16 «Ціна 1 т умовного палива» розраховуються як частка вартості палива з транспортуванням  на витрати умовного палива:

рядок 08=рядок 06/рядок 01;

рядок 16=рядок 14/рядок 09.

IV. Заповнення даних форми звітності № 1-НКРЕ

4.1. У рядку 17 «Обсяг виробленої енергії»:

графи 1, 4 заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

графи 3, 6 заповнюються згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.2. У рядку 18 зазначаються власні потреби, що відображають обсяги електричної та/або теплової енергії, які споживаються ліцензіатом на технологічні процеси для виробництва електричної та/або теплової енергії:

графи 1, 4 заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

графи 3, 6 заповнюються згідно з нормативами споживання електричної енергії на власні потреби на наступний місяць.

4.3. У рядку 19 «Корисний відпуск енергії» розраховується як різниця між обсягом виробленої енергії та власними потребами електростанції:

графи 1, 4 заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

графи 3, 6 заповнюються згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.4. У рядку 20, у т.ч. ДП «Енергоринок»:

графа 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графа 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

графа 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.5. У рядку 21 «Енергопостачальникам за регульованим тарифом»:

графа 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графа 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

графа 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.6. У рядку 22 «Споживачам за прямими договорами»:

графа 1 заповнюється згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графа 2 заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

графа 3 заповнюється згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

4.7. Рядок 23 - резервний.

4.8. Рядок 24 - резервний.

4.9. У рядку 25 зазначаються питомі витрати умовного палива. Показник розраховується як частка витрат умовного палива на корисний відпуск енергії:

рядок 25=рядок 01/рядок 19;

графи 1, 4 заповнюються згідно з фактичними даними за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з фактичними даними з початку року;

графи 3, 6 заповнюються згідно з плановими розрахунками на наступний місяць.

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюквверх