Документ z1741-12, действует, текущая редакция — Принятие от 26.09.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.11.2012. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2012  № 1032


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2012 р.
за № 1741/22053

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1685 та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Відповідно до Закону України від 23 лютого 2012 року № 4453-VI "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1529/20267, такі зміни:

викласти преамбулу у такій редакції:

"Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17-19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 299, пункту 3 Порядку цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 600, та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,";

форму Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів, викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової та митної політики, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л.Г.) у тримісячний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України зміни до алгоритму контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

5. Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на прибуток підприємств у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.12.2011  № 1685
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
26.09.2012  № 1032)

ЗВІТ
про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштіввверх