Документ z1681-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.12.2011, основание - z1401-11

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2004 N 226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2004 р.
за N 1681/10280
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1223 ( z1401-11 ) від 30.09.2011 }
Про внесення змін до наказу
Державного казначейства України
від 25.05.2004 N 89 "Про затвердження Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками"

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590
( 590-95-п ) "Питання Державного казначейства" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) "Про затвердження Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, такі зміни: пункт 2 викласти у такій редакції: "2. Наказ набирає чинності через десять днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, розділи 3, 4 Порядку -
з 01.01.2005, а розділи 6 та 7 Порядку - з 01.04.2005".
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені
зміни до відома та керівництва у роботі управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі і головним розпорядникам бюджетних коштів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова П.Г.Петрашковверх